Sežig in sosežig odpadkov: zdravniki ponovno povzdignili glas in vzeli v bran življenja, ki jih pri nas s pomočjo zakonodajne zelene luči nemoteno ogrožajo okoljski onesnaževalci

Sežig in sosežig odpadkov: zdravniki ponovno povzdignili glas in vzeli v bran življenja, ki jih pri nas s pomočjo zakonodajne zelene luči nemoteno ogrožajo okoljski onesnaževalci

V Avstriji tovarne, ki izvajajo sežig in sosežig, uporabljajo tako sofisticirano tehnologijo, da z omenjeno dejavnostjo, ki je sicer okoljsko zelo obremenjujoča, povzročajo manjše onesnaženje od mimovozečega avta. Pri nas je drugače: tovrstna industrija se hvali z milijonskimi dobički in v isti sapi zagotavlja, da bodo takšno tehnologijo, ki bo pred polutanti bistveno bolje obvarovala tako okolje kot zdravje ljudi, uvedli »že« v prihodnjih desetletjih. Ljudje, ki živijo na teh območjih, pa še vedno zbolevajo in veliko prezgodaj umirajo, bistveno pogosteje, kot drugod po Sloveniji, kjer takšnega onesnaževanja ni. Izpusti so pri nas, če pogledamo vrednosti, ki naj bi jim zadostile članice EU, enormni – zgodi pa se nič. Vedno je vse »v dovoljenih mejah, v skladu z zakonodajo«. Že leta in desetletja je tako. Pa to ni le problem prebivalcev srednje Soške doline, Celja, Krškega, Rač ali kateregakoli mesta, v katerem prebivalce dušijo izpusti sežigalnic in tovarn – to je resna težava, ki jo mora Slovenija vsaj v dobro naših zanamcev čim prej in čim celoviteje rešiti. Uredba o sežiganju komunalnih odpadkov, ki je trenutno v pripravi, namreč kaže, da so odločevalci pripravljeni dopustiti še dodatno poslabšanje stanja, ki je že zdaj nedopustno.

Sežig in sosežig odpadkov: zdravniki ponovno povzdignili glas in vzeli v bran življenja, ki jih pri nas s pomočjo zakonodajne zelene luči nemoteno ogrožajo okoljski onesnaževalci
Čeprav okoljski alarmi v Sloveniji ne potihnejo, se zdi, da jih politikom vedno znova uspe preslišati. Ali pa so interesi industrije prepričljivejši. Finančno močnejši. »Verodostojnejši« od klica na pomoč, ki prihaja od slehernika, od pozivov, ki jih niza civilna družba, od apelov, pod katerimi je podpisana medicinska stroka. Tovrstna skrb za zdravje še vedno ostaja na stranskem tiru – in dobršen del slovenskega zdravništva in ozaveščenih predstavnikov civilne družbe na takšno stanje preprosto ne želi več pristajati. Na fotografiji v ozadju Salonit Anhovo, v ospredju portreti sogovornikov: Nevenka Mlinar, Metoda Dodič – Fikfak, Miran Brvar, Marina Praprotnik, Andreja Kukec, Ana Mavrič in Lenart Škof. (Foto: Diana Zajec)

Čeprav okoljski alarmi v Sloveniji ne potihnejo, se zdi, da jih politikom vedno znova uspe preslišati. Ali pa so interesi industrije prepričljivejši. Finančno močnejši. »Verodostojnejši« od klica na pomoč, ki prihaja od slehernika, od pozivov, ki jih niza civilna družba, od apelov, pod katerimi je podpisana medicinska stroka. Tovrstna skrb za zdravje še vedno ostaja na stranskem tiru – in dobršen del slovenskega zdravništva na takšno stanje preprosto ne želi več pristajati. Preveč nesrečnih, težkih in tragičnih zgodb so že doživeli, vse preveč njihovih pacientov na sebi in v sebi nosi neizbrisen pečat okoljske onesnaženosti in kopičenja učinkov polutantov oziroma onesnaževal, ki počasi, a vztrajno ugašajo njihovo zdravje in tudi življenja. Največ tovrstnih zgodb prihaja iz srednje Soške doline, iz okolice Anhovega. In ker vse kaže, da odločevalci niso sposobni popraviti dediščine preteklosti, ki se vleče tudi v današnji čas – vsaj sodeč po vsebini uredbe o sežiganju odpadkov, ki je v pripravi –, so zdravniki ponovno povzdignili glas in vzeli v bran življenja, ki jih pri nas s pomočjo zakonodajne zelene luči nemoteno ogroža okoljsko onesnaževanje.

Poglejmo primer podjetja Salonit v Anhovem, na katerega so opozorili zdravniki: iz letnega poročila o trajnih meritvah emisije snovi v zrak so polurne meritve preseženih mejnih vrednosti v letu 2020 pokazale, da so bile iz ene same peči za klinker 3672-krat presežene mejne vrednosti za dušikove okside, 474-krat za skupni organski ogljik, 99-krat za amonijak ... Presežni izpusti vedno znova puščajo odtis na zdravju tamkajšnjega prebivalstva, ki je načeto še zaradi azbesta – in ne velja pozabiti, da ta podatek predstavlja le drobec okoljskega bremena, ki se mu mora odreči Slovenija nasploh, ne le srednja Soška dolina. Če, seveda, naša država želi (p)ostati taka, kakršna obstaja v našem prepričanju: zelena in zdrava.

Uradni podatki o izpustih polutantov in strupenih snovi v Sloveniji 

Izpusti so pri nas, če jih primerjamo z zahtevami po najvišjih dovoljenih vrednostih, ki naj bi jim zadostile članice EU, enormni – zgodi pa se nič. Vedno je vse »v dovoljenih mejah, v skladu z zakonodajo«. 

Povezava na grafe

Osnutek uredbe o sežiganju komunalnih odpadkov

Osnutek uredbe ministrstva za okolje in prostor o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov pa celo nakazuje, da so odločevalci pripravljeni dopustiti še dodatno poslabšanje stanja, ki je že zdaj nedopustno.

Povezava na osnutek uredbe

Spremembe so utopija, dokler bodo onesnaževalci sami nadzorovali svoje početje

»Strokovna napaka bi bila, če bi zdravstveni strokovnjaki pri proučevanju vpliva okoljskih dejavnikov na zdravje pri izpustih iz tovarn – v konkretnem primeru pri sežigu in sosežigu – podali oceno na podlagi prejetih podatkov,« je za Zdravstveniportal.si povedala doc. dr. Andreja Kukec, vodja zdravstvene podskupine, katere poslanstvo v sklopu medsektorske delovne skupine je proučiti zdravstvene posledice onesnaženja okolja v Soški dolini zaradi vplivov onesnaževal, ki nastajajo pri (so)sežigu odpadkov.

Zakaj torej tudi po letu dni od prošnje po dodatnih pojasnilih teh še vedno ni, na mizi pa je predlog uredbe, ki je z vidika varovanja zdravja povsem nesprejemljiv? Zato, ker so podatki, ki so na voljo, neustrezni, nepravilni in zavajajoči. Kako je kaj takega mogoče, je najbolj neposredno pojasnila izr. prof. dr. Metoda Dodič – Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa: »Podatki morajo biti objektivni, kar pomeni, da mora vzorce ob neznanem času, torej nenapovedano, jemati in analizirati neodvisna institucija. Vse ostalo je konflikt interesov. In kakšna je resničnost pri nas? Meritve se še vedno odvijajo po nespremenjenem načelu, v skladu z zakonodajo, kar pomeni, da meritve izvaja ta, ki onesnažuje. Onesnaževalec prav tako sam izbere čas za izvajanje meritev. In sam izbere tudi laboratorij, v katerem analizirajo odvzete vzorce.«

V Sloveniji se meritve zdravju in okolju škodljivih izpustov še vedno odvijajo 'v skladu z zakonodajo': ta, ki onesnažuje, izvaja tudi meritve, sam izbere čas za izvajanje meritev in sam izbere laboratorij, ki analizira odvzete vzorce.

Zdravniki leta 2020 množično pozvali k ukrepanju, zdaj so se oglasili znova, kajti napredka ni

V sklopu zdravniške zbornice od lani deluje delovna skupina za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje. Zaživela je na pobudo 593 zdravnikov, ki so se odzvali na apel zdravnice splošne medicine Nevenke Mlinar za odgovornejše varovanje zdravja prebivalstva okoljsko izjemno ranjene srednje Soške doline, ki ga je soglasno podprla tudi skupščina zdravniške zbornice. 

Dve leti po javnem opozorilu zdravnikov o nedopustnosti in posledicah onesnaževanja okolja v Soški dolini je v teh dneh sledil vnovični stanovski poziv k ukrepanju – tudi zaradi nove uredbe o sežiganju odpadkov, pri kateri se zdi, da odgovorni na vsak način želijo pozabiti, da se pri (so)sežiganju odpadkov v zrak sproščajo številne toksične snovi, ki škodijo nosečnicam pa tudi plodu (prek placente), pri otrocih krnijo razvoj in sprožajo resne bolezni ter nasploh med prebivalstvom povzročajo številne hude bolezni in prezgodnje smrti.

Zdi se, da odgovorni na vsak način želijo pozabiti, da se pri (so)sežiganju odpadkov v zrak sproščajo številne toksične snovi, ki škodijo nosečnicam pa tudi plodu (prek placente), pri otrocih krnijo razvoj in sprožajo resne bolezni ter nasploh med prebivalstvom povzročajo številne hude bolezni in prezgodnje smrti.

Samo v Ljubljani zaradi onesnaženega zraka umre več sto ljudi na leto

Po oceni zdravnikov je skrajni čas, da odgovorni, skupaj s politiko, vendarle ustavijo onesnaževanje (ne le v Soški dolini, ampak nasploh); ker nedopustno okoljsko stanje vpliva na življenja vseh nas, bi mu vlada z ministrstvoma za okolje in za zdravje na čelu morala napraviti konec, kajti, kot poudarja izr. prof. dr. Miran Brvar, vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo ljubljanskega UKC: »V Sloveniji že zdaj dihamo onesnažen zrak – samo v Ljubljani zaradi posledic onesnaženega zraka vsako leto po nepotrebnem umre nekaj sto ljudi! –, pri sežiganju in sosežiganju odpadkov pa se v zrak sproščajo številne strupene snovi. Te škodujejo nosečnicam, ovirajo razvoj pri otrocih in dokazano povzročajo številne bolezni in prezgodnje smrti.«

Ob tem se dr. Brvar sklicuje na izsledke številnih raziskav, ki kažejo, »da moramo znižati mejne vrednosti strupenih snovi v okolju, saj te ogrožajo zdravje in okolje. Zato je nujno, da v nastajajočo uredbo o sežiganju odpadkov zapišemo čim nižje dovoljene mejne vrednosti izpustov.« Po njegovem prepričanju je nesprejemljivo, da imajo sosežigalnice oziroma cementarne še vedno dovoljenja za višje mejne vrednosti izpustov strupenih snovi v ozračje kot sežigalnice, hkrati pa je nadzor nad njihovim delovanjem pomanjkljiv in premalo pogost.

Nesprejemljivo je, da imajo sosežigalnice oziroma cementarne še vedno dovoljenja za višje mejne vrednosti izpustov strupenih snovi v ozračje kot sežigalnice, hkrati pa je nadzor nad njihovim delovanjem pomanjkljiv in premalo pogost.

Zakaj Slovenija po okoljski plati za svoje državljane skrbi tako mačehovsko?

Slovenija po okoljski plati za svoje državljane skrbi mačehovsko, pri čemer so nekatera območja še posebej izrazito ranjena in ranljiva. Nastalo škodo bo težko popraviti, zlasti zaradi neodzivnosti odgovornih. Po drugi strani pa aktualno stanje vzbuja tudi številne etične dileme, ki jih v prihodnje ne bo več dopuščeno prezreti. 

O ključnih poudarkih in izzivih na tem področju so v spodnjih video pogovorih in izjavah za Zdravstveniportal.si spregovorili ključni akterji na tem področju, ki jim ostaja mar za zdravje, za etiko in za dobro slehernika.

Nevenka Mlinar

Nevenka Mlinar: Želimo si, da se zgodba iz Anhovega ne bi ponovila še kje drugje v Sloveniji ...

Nevenka Mlinar je prepričana, da jo kodeks zdravniške etike zavezuje k opozarjanju tudi na tovrstna, z onesnaževanjem pogojena tveganja – in tako ji je uspelo spodbuditi izjemen odziv stanovskih kolegov, ki od odločevalcev – še vedno! – pričakujejo, da se bo v novi uredbi o sežiganju odpadkov tudi pri nas dovoljene mejne vrednosti izpustov izrazito znižalo in s tem zmanjšalo zdravstveno ogroženost prebivalstva.

Nevenka Mlinar dela na območju, na katerem, kot je pred nekaj dnevi znova poudarila v pogovoru za zdravstveni portal, prebivalci onesnaževalski industriji plačujejo največji davek: z zbolevanjem za mezoteliomom in rakom pljuč, z veliko prezgodnjim ugašanjem življenj. 

»V naši splošni ambulanti v Desklah, ki je v bližini sosežigalnice Salonit Anhovo, se zdravijo mnogi, ki so zboleli zaradi vplivov okolja na njihovo zdravje. Mnogih bolezni in smrti ne bi bilo, če bi ravnali prav in ukrepali pravočasno. V obdobju med letoma 2000 in 2019 je bilo v naši ambulanti odkritih 450 rakavih obolenj, potem še 24 v letu 2020 in lani 20, pri čemer ne upoštevam nemelanomskega kožnega raka. Zdravniki ne pričakujemo, da se bo stanje izboljšalo, kajti ti ljudje bodo vse življenje imeli v telesu azbestna vlakna in čutili posledice ... Kot družba pa zagotovo lahko poskrbimo, da ne bodo še dodatno ogroženi zaradi izpustov iz sosežigalnic in jim omogočimo, da zaživijo v čistejšem okolju. Predvsem pa si želimo tega, da se zgodba iz Anhovega ne bi ponovila še kje drugje v Sloveniji.«

Več v spodnjem videu.

 

Metoda Dodič Fikfak

Metoda Dodič – Fikfak: Razvite družbe zmanjšujejo okoljska tveganja, Slovenija ne ...

»Glavni cilj delovne skupine, ki se pri zdravniški zbornici ukvarja s proučevanjem vplivov okolja na zdravje človeka, je opozarjanje, da se okoljski vplivi odražajo na tako imenovanem tveganju ozadja. To pomeni, da se tveganje za nekatere bolezni, predvsem za raka, zaradi okoljskih polutantov povečuje; tako umetno ustvarjamo okolja z različnimi tveganji za razvoj določenih rakavih obolenj,« pojasnjuje izr. prof. dr. Metoda Dodič – Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa.

Ob tem dodaja, da nabor velikega števila različnih polutantov pomembno vpliva na povečanje tveganja. »Dokaj neopazno, netransparentno se nekoliko poveča pojavnost raka, pljučnih bolezni, bolezni centralnega živčnega sistema. Temu pravimo tveganje okolja – in na ta skrita tveganja želimo opozarjati. Zelo razvite družbe pazijo, da se tveganja ozadja zmanjšajo, da ljudje za določenimi raki, za določenimi boleznimi zbolevajo redkokdaj, ne pa vse pogosteje. Zato želimo opozoriti, da imamo v Sloveniji okoljsko močno obremenjena območja – in da moramo paziti (in ne pozabiti!) tako na preteklo kot na sedanjo obremenjenost.«

Več v spodnjem videu.

 

Miran Brvar

Miran Brvar: Pri sežigu in sosežigu komunalnih odpadkov in blata iz čistilnih naprav se v ozračje sproščajo številne strupene snovi!

»Pri sežigu in sosežigu komunalnih odpadkov in blata iz čistilnih naprav se v ozračje sproščajo številne strupene snovi, na primer trdi delci, ultrafini delci, dušikovi oksidi, žveplov dioksid, rakotvorni dioksini in furani, policiklični aromatski ogljikovodiki, benzen in številne toksične kovine: živo srebro, svinec, kadmij, krom ... Tako izpusti sežigalnic in sosežigalnic povzročajo rakava obolenja bezgavk, pljuč, črevesja, onesnažen zrak pa je povezan tudi s številnimi drugimi boleznimi – aterosklerozo, srčnim infarktom, astmo, kroničnim bronhitisom, možgansko kapjo in tudi s prezgodnjo demenco,« je v opisu posledic učinkovanja polutantov na zdravje ekspliciten izr. prof. dr. Miran Brvar, vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo.

Med prebivalci v bližini Anhovega je zaradi azbesta predvsem več mezotelioma pa tudi več pljučnega raka. Kot ocenjuje dr. Brvar, pa je to območje premajhno za izvedbo statističnih raziskav, zato pojasni, da se pri podatkih, ki jih navaja, sklicuje na večje študije iz tujine. »In ti podatki zagotovo držijo!«

Več v spodnjem videu.

 

Marina Praprotnik

Marina Praprotnik: Pri otrocih bistveno večje tveganje za nastanek nevroloških bolezni, obolenj dihal ter prirojenih bolezni srca in obtočil

»Vse raziskave kažejo, da so otroci med najbolj ranljivimi in najbolj dovzetnimi za neugodne vplive iz okolja. Več časa preživijo zunaj; njihov minutni volumen dihanja na telesno površino je večji kot pri odraslih, tako da 'podihajo' več zraka kot odrasli – in tako pride v otrokovo telo tudi več onesnaževal,« pojasnjuje mag. Marina Praprotnik s Pediatrične klinike Ljubljana.

Kot dodaja pediatrinja, pa je tisto, kar otroke najbolj loči od odraslih in jih naredi ranljivejše, njihova osnovna biološka lastnost: rast in razvoj. V sklopu obeh izjemno kompleksnih procesov vsak dan, vsak teden nastane na milijone in milijone celic, ki se diferencirajo, migrirajo, se med seboj povezujejo ... »Nadzorujejo jih izjemno natančni nadzorni mehanizmi, ki pa so tudi zelo zelo dovzetni za neugodne okoljske vplive. Občutljivi so na težke kovine, trdne delce, ultrafine delce ... – in kot je dokazano tako v eksperimentalnih kot v epidemioloških raziskavah, to vpliva na razvoj organov pri otroku.«

Pri otrocih, ki živijo v bližini sežigalnic, je tveganje za nastanek nevroloških bolezni, obolenj dihal ter prirojenih bolezni srca in obtočil bistveno večje, pri čemer mag. Praprotnikova opozarja tudi na izsledke, po katerih so tudi še nerojeni otroci »dokazano zelo občutljivi za onesnaževala iz okolja, kajti ta lahko do nerojenega otroka pridejo prek mame, skozi placento.«

Več v spodnjem videu.

 

Andreja Kukec

Andreja Kukec: Če bi oceno podali na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov, bi bila to strokovna napaka

Doc. dr. Andreja Kukec s katedre za javno zdravje ljubljanske medicinske fakultete sodeluje v zdravstveni podskupini medsektorske delovne skupine, ki proučuje zdravstvene posledice onesnaževal, ki nastajajo pri sosežigu odpadkov v Anhovem.

»Naša, torej zdravstvena podskupina je v zadnjem letu proučila poročilo druge podskupine – tehnično-tehnološke stroke – in opozorila na številne vrzeli na tem področju. Konkretno se to nanaša na vhodne podatke, ki jih potrebujemo za oceno izpostavljenosti. Ko proučujemo vpliv okoljskih dejavnikov na tveganje za zdravje, je pomembno, da imamo na voljo podatke, ki morajo biti kakovostni.«

Kot pojasnjuje sogovornica, je na podlagi izmerjenih podatkov mogoče oceniti, kakšna je tako imenovana kumulativna doza – koncentracija oziroma mešanica snovi in čas izpostavljenosti. »Pri ocenjevanju škodljivih učinkov na zdravje pa je zelo pomembno, da poznamo tudi najvišje vrednosti in da vemo, koliko časa jim je okoliško prebivalstvo izpostavljeno. Kadar teh podatkov nimamo na voljo, se opiramo na ocenjene vrednosti, ki pa morajo temeljiti na strokovni podlagi, na drugi strani pa potrebujemo dobre 'vhodne' podatke onesnaževalcev – v konkretnem primeru tovarne – o tem, koliko časa obratuje, kdaj in zakaj prihaja do izpadov, kakšni sta količina in sestava odpadkov, kakšna je njihova tehnologija ... Pogledati je treba tudi širše: metodološke in geografske značilnosti, nenazadnje pa tudi družbene determinante na tem področju.«

Zato strokovnjaki, ki delujejo v sklopu zdravstvene podskupine, sporočajo: »Na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov ne moremo podati ocene, ker bi bila to strokovna napaka. Za natančno, z dokazi podprto oceno učinkov na zdravje bi potrebovali natančnejše podatke. To pomeni, da ne izhajamo iz 24-urnih povprečij, ampak potrebujemo fino časovno in prostorsko ločljivost; na razpolago morajo biti polurni podatki, nakar glede na znanstveno literaturo pripravimo ustrezne kazalnike za verodostojno oceno izpostavljenosti – kajti pri 24-urnih vrednostih se najvišje vrednosti 'izbrišejo'.«

Tudi po njenem prepričanju bo sledenje tovrstnim podatkom pri nas treba temeljito prevetriti in izboljšati – in, seveda, zagotoviti ustreznejšo zakonsko podlago.

Več v spodnjem videu.

 

Ana Mavrič

Ana Mavrič: Pri sežigu in sosežigu odpadkov sta nujna strog nadzor in spoštovanje evropskih standardov!

»Za nobeno sežigalnico ne moremo trditi, da je popolnoma varna, zato moramo ravnati odgovorno. Stroka je zelo jasna: če želimo zagotoviti bolj varen sežig, so nujni strog nadzor, dobre tehnološke rešitve v smislu čim nižjih izpustov in pravilna izbira lokacije,« je prepričana Ana Mavrič, specializantka javnega zdravja. 

Nova uredba je po oceni zdravnikov neustrezna – zaradi treh ključnih točk. 

Najprej zaradi tega, ker ne opredeljuje zgornje količine podeljenih koncesij, zato zdravniki opozarjajo na možnost preštevilnega podeljevanja koncesij in s tem spodbujanja uvoza odpadkov. 

Drugi problem predstavljajo merila izbora za sežigalnice za koncesionarje, ki, tako Ana Mavrič, »temeljijo na tem, kdo lahko s sežigom začne prej, kdo lahko sežiga več, kdo lahko sežiga ceneje in energetsko učinkoviteje. Menimo, da so ta merila popolnoma neustrezna in predlagamo, da je glavni kriterij najprimernejša lokacija, pri čemer je treba upoštevati vremenske razmere, zlasti veter, relief, poseljenost, posebnosti okolja (na primer onesnaževanja v preteklosti) ter prisotnost kmetijskih zemljišč in vodnih virov. Predvsem pa je treba upoštevati, kdo lahko zagotovi čim strožje in čim boljše tehnološke rešitve, da bo emisij čim manj.« 

In še tretji razlog: Evropska komisija je v letu 2019 sprejela nove zahteve glede mejnih vrednosti pri sežigalnicah, bistveno strožje od teh, ki trenutno veljajo v Sloveniji. Skrajni rok za uveljavitev je leto 2023. »Predlagamo, naj se v uredbi jasno opredeli, da morajo biti v naši državi standardi upoštevani, brez izjem, da je to treba narediti čim prej in da se ne upošteva skrajni minimum, s katerim bi zadostili tem zahtevam. In to mora biti osnova odnosa do našega okolja,« poudarja Ana Mavrič.

Več v spodnjem videu.

 

Lenart Škof

Lenart Škof: Demokracija mora varovati vse, ki so izpostavljeni nepravičnemu, arbitrarnemu ali načrtovanemu – s strani industrije ali morda neke države, ne vemo – onesnaževanju

»Včasih pozabljamo, da je demokracija sistem, ki temelji na etičnih, nenapisanih pravilih. Zakonodaja, predpisi, ukrepi so zgolj izvedba te etike – večkrat pa se zgodi, da zakonodaja ali ukrepi izgubijo tesno vez z etiko. Naloga demokracije je, da ščiti ranljive oziroma vse, ki so izpostavljeni nepravičnemu, arbitrarnemu ali načrtovanemu ravnanju, v konkretnem primeru onesnaževanju,« je prepričan prof. dr. Lenart Škof, predstojnik Inštituta za filozofske študije pri Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper.

Kot dodaja, je v zadnjem času veliko govora o problemih ozračja. »Govorimo o univerzalni pravici do čistega zraka in zdravega okolja, ki bi morala biti, tako kot pri vodi, zapisana v ustavi. Ti problemi so globalni. Govorimo o segrevanju, o požarih, smogu, peščenih viharjih, nenazadnje imamo tudi COVID z dihalnimi stiskami, imamo onesnaževanje v različnih okoljih. Gre za temeljni razcep med industrijo in kapitalom na eni in okoljem na drugi strani. Glavni problem je nepravična porazdeljenost obremenitve z nečistim zrakom.«

Drug problem pa so okolja, kot je Soška dolina, kjer, kot ocenjuje prof. dr. Lenart Škof, »del slovenskega prebivalstva nesorazmerno kruto, neetično – v preteklosti zaradi azbesta, zdaj še zaradi onesnaževanja na račun sežigalnice in sosežigalnice – plačuje 'davek', o čemer se moramo državljani začeti pogovarjati z vidika pravičnosti in etike.«

V kontekstu konkretnega problema, ki s tovarniškim onesnaževanjem, z izpusti polutantov pri sežigu in sosežigu odpadkov, načenja zdravje ljudi, pa profesor Škof spomni, da je demokracija ideja skupnosti, ki živi v pravični povezanosti – in ker to stanje nikoli ni idealno, je naloga demokracije, da zaščiti ranljive. »Demokracija je sistem, ki varuje pred arbitrarno silo, pred arbitrarnim nasiljem, tudi pred arbitrarnim onesnaževanjem; vse to se nam dogaja, na različnih koncih. Varovati mora vse, ki so izpostavljeni nepravičnemu, arbitrarnemu ali načrtovanemu – s strani industrije ali morda neke države, ne vemo – onesnaževanju.«

Več v spodnjem videu.

 

Grafi, ki potrjujejo nedopustnost zakonsko dopuščenega onesnaževanja na Slovenskem

Zelo povedno piko na i omenjenim opozorilom in pozivom k takojšnjemu ukrepanju v dobro slovenskega prebivalstva dodajajo grafi z nedvoumnimi podatki o nedopustnem stanju, ki v Sloveniji zahteva takojšnjo uveljavitev evropskih zahtev za sežiganje odpadkov, posodobljenih v letu 2019 – od katerih pa veljavno slovensko okoljsko zakonodajo ločujejo »svetlobna leta«.

Evropska zahteva za  skupni prah v mg/m3
V skladu z zahtevami Evropske komisije za sežigalnice in BAT zaključki iz leta 2019 mora Slovenija mejne vrednosti skupnega prahu pri sežigu zmanjšati za 2-krat do 5-krat (pri sosežigu pa za 6-krat do 15-krat!).
Evropska zahteva za  HCL v mg/m3
V skladu z zahtevami Evropske komisije za sežigalnice in BAT zaključki iz leta 2019 mora Slovenija mejne vrednosti onesnaževala HCL (klorovodikova kislina) pri sežigu zmanjšati za 1,25-krat do 5-krat (enako pri sosežigu).
Evropska zahteva za  NOx v mg/m3
V skladu z zahtevami Evropske komisije za sežigalnice in BAT zaključki iz leta 2019 mora Slovenija mejne vrednosti onesnaževala NOx (dušikovi oksidi) pri sežigu zmanjšati za 1,1-krat do 4-krat (pri sosežigu za 2,8-krat do 10-krat).
Evropska zahteva za  SO2 v mg/m3
V skladu z zahtevami Evropske komisije za sežigalnice in BAT zaključki iz leta 2019 mora Slovenija mejne vrednosti onesnaževala SO2 (žveplov dioksid) pri sežigu zmanjšati za 1,25-krat do 10-krat (enako pri sosežigu).
Evropska zahteva za  Cd + Ti v mg/m3
V skladu z zahtevami Evropske komisije za sežigalnice in BAT zaključki iz leta 2019 mora Slovenija mejne vrednosti onesnaževala Cd + Ti (kadmij in titan) pri sežigu zmanjšati za 2,5-krat do 10-krat (enako pri sosežigu).
Evropska zahteva za  vsoto kovin v mg/m3
V skladu z zahtevami Evropske komisije za sežigalnice in BAT zaključki iz leta 2019 mora Slovenija mejne vrednosti vsote kovin pri sežigu zmanjšati za 1,7-krat do 5-krat (enako pri sosežigu).
Evropska zahteva za  živo srebro v mg/m3
V skladu z zahtevami Evropske komisije za sežigalnice in BAT zaključki iz leta 2019 mora Slovenija mejne vrednosti onesnaževala živo srebro pri sežigu zmanjšati za 2,5-krat do 10-krat (enako pri sosežigu).
Evropska zahteva za  PCDD/F+ v NgTEQ/m3
V skladu z zahtevami Evropske komisije za sežigalnice in BAT zaključki iz leta 2019 mora Slovenija mejne vrednosti onesnaževala PCDD/F+ (dioksini in furani) pri sežigu zmanjšati za 1,7-krat do 10-krat (enako pri sosežigu).

Na začetek članka

Fotografija, portreti in video pogovori: Diana Zajec; grafi: Zdravstveniportal.si

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Značke

Salonit Anhovo

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona