Dostopnost

Vsebine so pripravljene in objavljene tako, da spremljanje portala omogočajo tudi slepim in slabovidnim.

Poleg tega sta, kjer je to mogoče, logotip Zdravstveniportal.si in celostna grafična podoba projekta v tiskani obliki podprta z brajico.