Splošni pogoji

Z uporabo portala se strinjate s splošnimi pogoji in s piškotki.

Predstavitev

Zdravstveniportal.si je neodvisen in nekomercialen spletni medijski projekt za področje zdravja, zdravstva in zdravega življenja, ki skozi nabor najrazličnejših novinarskih in publicističnih zvrsti profesionalno in brez oglasov ter brez prikritega oglaševanja objavlja verodostojne informacije z omenjenih področij ter jih komentira. Pri svojem delu se zavzemamo za visoke novinarske in etične standarde ter zagotavljamo konceptualno, oblikovno in tehnično dovršen interaktivni večpredstavnostni spletni projekt za posredovanje vsebin, ki so zainteresiranim javnostim brezplačno in na uporabniku prijazen način dosegljive na spletnem naslovu portala www.zdravstveniportal.si ter na družbenih omrežjih.

Blagovna znamka

Blagovna znamka Zdravstveniportal.si je zaščitena na ravni imena in logotipa. Uporaba blagovne znamke s strani tretjih oseb je dovoljena le ob pisnem soglasju.

Uredništvo

Uredništvo samostojno odloča o izboru vsebin, ki jih pripravlja in objavlja. Pri tem skrbi za celovito in vsestransko pokrivanje tematike.

Avtorske pravice

Koncept, oblika ter vsebina zdravstvenega portala so avtorski in so kot taki avtorsko zaščiteni. Avtorji člankov dovoljujejo uporabo svojih del na samem portalu in na družbenih omrežjih v skladu s splošnimi pogoji ter brez omejitev, vključno s posredovanjem in delitvijo vsebin, pod pogojem, da je vir ustrezno naveden z imenom avtorja, portala in povezavo na portal (gl. Delitev in posredovanje vsebine). Če uporabnik objavi svoje mnenje na družbenih omrežjih ali drugače oziroma ga posreduje po elektronski pošti ali v pisni obliki, ga lahko uredništvo samostojno ali v skrajšani obliki objavi na portalu ali na družbenih omrežjih.

Družbena omrežja

Družbena omrežja so integrirani del našega projekta, saj želimo vsebino predstaviti najširši javnosti. Da bi vsem uporabnikom zagotovili nemoteno spremljanje vsebin, bomo neprimerne ali komercialne komentarje odstranili, njihove avtorje pa opozorili ali blokirali.

Delitev in posredovanje vsebine

Uporabniki lahko vsebino delijo, posredujejo in objavljajo le s prednastavljenimi rešitvami, ki jih ponujajo Zdravstveniportal.si in z njim povezana družbena omrežja (torej v izvirni obliki in z izvirnimi povezavami, ki vodijo na izvirno mesto, kjer je bila vsebina prvotno objavljena). Vsaka drugačna uporaba vsebine brez povezave ter brez navedbe vira in avtorja (na primer kopiraj in prilepi) ni dovoljena.

Osebni podatki

Uporabnikovi osebni podatki se uporabljajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-4690?sop=2007-01-4690

Piškotki

Piškotke uporabljamo za izboljševanje delovanja spletnega portala. Več o piškotkih si lahko preberete v ustreznem meniju z naslovom Piškotki.

Zavrnitev odgovornosti

Vloga našega portala kot medijskega portala je, da zbira, interpretira in posreduje informacije. Na osnovi te definicije zavračamo vsakršno odgovornost glede sprejemanja uporabnikovih odločitev na podlagi uporabe portala. Pridržujemo si pravico do napak. Zavračamo vsakršno odgovornost glede nepravilnega prikaza vsebine zaradi razlogov na naši ali uporabnikovi strani oziroma na strani ponudnika internetne povezave, pa tudi glede napačnega razumevanja vsebine.