Uredništvo

Zdravstveniportal.si je nov slovenski elektronski medij, ki bo preko spleta zagotavljal celovit nabor verodostojnih informacij s področja zdravja, zdravstva in zdravega življenja v vseh novinarskih zvrsteh in žanrih.

 

Logotip

zdravstveniportal.si

 

Uredniška politika

Ključna prvina projekta je uresničevanje poslanstva, ki je izpisano tudi v glavi portala: “Verodostojne informacije s področja zdravja, zdravstva in zdravega življenja. Brez oglasov in brez prikritega oglaševanja.”.

Financiranje delovanja portala je urejeno s pogodbo, po kateri financiranje s strani izdajatelja nima in ne bo imelo nikakršnega vpliva na vsebino – glavni namen je omogočanje zaživetja neodvisnega profesionalnega medija za področja zdravja, zdravstva in zdravega življenja z nacionalno pokritostjo. Portal bo deloval v skladu z novinarsko etiko in medijsko zakonodajo.

 

Vpis v razvid medijev

Zdravstveniportal.si je bil 7. 3. 2018 pod zaporedno številko 2174 vpisan v razvid medijev pri ministrstvu za kulturo.

 

Uredništvo

Diana Zajec, univ. dipl. nov., novinarka, glavna in odgovorna urednica

 

Sedež uredništva

Zdravstveniportal.si, Vilharjeva 1, 1000 Ljubljana

Elektronski naslov: info@zdravstveniportal.si

 

Izdajatelj

Izdajatelj elektronskega medija Zdravstveniportal.si je Kirurgija Bitenc, d. o. o.

Financiranje nima nikakršnega vpliva na izbor in pripravo novinarskih vsebin, objavljenih na portalu – tako je izrecno določeno tudi v pogodbi o vodenju in urejanju portala.