»Več ko nas bo, močnejši bomo!« – pred jutrišnjo ustanovitvijo krovne zveze organizacij pacientov

»Več ko nas bo, močnejši bomo!« – pred jutrišnjo ustanovitvijo krovne zveze organizacij pacientov

V Sloveniji imamo približno 2000 različnih asociacij, društev, združenj in zvez, ki se ukvarjajo s področjem zdravja in ki zastopajo interese bolnikov v kompleksnem sistemu, v katerem je danes veliko možnosti in priložnosti zapisanih le še na papirju. V praksi je namreč dobršen nabor pravic zaradi neustreznih, zastarelih in aktualni patologiji ne dovolj prilagojenih sistemskih okvirov marsikdaj nedosegljiv, nedostopen. V preteklosti se je zvrstilo kar nekaj pobud po ustanovitvi krovne organizacije – da bi tudi pacienti dobili možnost za doprinos k preoblikovanju zdravstvenega sistema, saj bi z vpetostjo v pripravo zakonskih in podzakonskih aktov na podlagi lastnih izkušenj lahko najbolj neposredno opozorili na pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki krnijo dostopnost do kakovostnih in varnih pa tudi ažurnih zdravstvenih storitev, do celovite obravnave in do rehabilitacije. Noben od tovrstnih poskusov ni bil uspešen. Zato je skorajšnjo ustanovitev Zveze organizacij pacientov Slovenije mogoče razumeti kot napoved dolgo pričakovanega premika, po katerem bodo pacienti pod okriljem krovne organizacije tudi pri nas dobili aktivnejšo vlogo pri sodelovanju z ostalimi akterji v sferi zdravstva in socialnega varstva.

»Več ko nas bo, močnejši bomo!« – pred jutrišnjo ustanovitvijo krovne zveze organizacij pacientov

»V sklopu zveze organizacij pacientov želimo tudi pri nas v resnici in ne le na papirju uresničiti vodilo, ki je podstat delovanja tovrstnih združenj v razvitem svetu: nič o pacientih brez pacientov,« poudarja Franc Zalar, podpredsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Upravni odbor njihovega društva je v petek sprejel sklep o pridružitvi krovni organizaciji, ki bo v prihodnje zastopala interese društev tako v procesih odločanja v zdravstvu oziroma o zdravstvu kot tudi pri aktivnostih in povezovanjih na mednarodni ravni. Ustanovna skupščina zveze organizacij pacientov bo jutri.

franc zalar

V sklopu zveze organizacij pacientov želimo tudi pri nas v resnici in ne le na papirju uresničiti vodilo, ki je podstat delovanja tovrstnih združenj v razvitem svetu: nič o pacientih brez pacientov.

Franc Zalar, podpredsednik društva za zdravje srca

Med cilji tudi uvedba nekrivdne odškodnine

Zveza naj bi nastopala predvsem na področju zagovorništva, pri čemer njeni pobudniki upajo, da se bodo lahko povezali in sodelovali tako z zdravniškimi organizacijami kot z ministrstvom za zdravje. Kar se tiče operativnega dela, pa so si za zadali, da z delom začno na področju kakovosti in varnosti.

"Stremimo k sprejetju zakona, ki bi urejal to področje, želimo si, da bi tudi pri nas omogočili dekriminalizacijo strokovnih napak – to pa, seveda, predstavlja ogromen zalogaj, kajti predpogoj za uveljavitev takšnega pristopa je sprememba kazenskega zakonika. Naslednja koraka, ki ju želimo spodbuditi, sta ustanovitev neodvisne agencije za kakovost in varnost ter uvedba instituta nekrivdne odškodnine,« je za zdravstveni portal povedal Franc Zalar.

Začeti želimo na področju kakovosti in varnosti. Želimo si, da bi tudi pri nas omogočili dekriminalizacijo strokovnih napak – to pa, seveda, predstavlja ogromen zalogaj, kajti predpogoj za uveljavitev takšnega pristopa je sprememba kazenskega zakonika. Naslednja koraka, ki ju  želimo spodbuditi, sta ustanovitev neodvisne agencije za kakovost in varnost ter uvedba instituta nekrivdne odškodnine.

Teze za zakonodajno opredelitev kakovosti in varnosti oblikovane že pred sedmimi leti

Naj ob tem spomnimo, da je civilna družba v sklopu mreže nevladnih organizacij 25 x 25 (poimenovanje mreže izvira iz cilja: umrljivost zaradi nenalezljivih kroničnih bolezni do leta 2025 zmanjšati za 25 odstotkov) že pred sedmimi leti pripravila teze za zakon o kakovosti zdravstvene obravnave, varnosti pacientov ter osredotočenju na paciente in njihove svojce, ki naj bi omogočil visoko kakovostno, varno ter na paciente in njihove svojce osredotočeno obravnavo. V sklopu mreže je leta 2017 sodelovalo 90 združenj bolnikov s skupno približno 80.000 člani.

Pripravo teh dokumentov je takrat vodil in usmerjal dr. Andrej Robida, ki je pred tem na ministrstvu za zdravje sicer vodil oddelek za kakovost, vendar mu prelomnih sprememb, ki jih je načrtoval na tem področju, ni uspelo udejanjiti, ker so mu, kot vedno znova poudari, na ministrstvu to onemogočili. 

Prim. Matija Cevc, zdajšnji predsednik društva za zdravje srca, je bil leta 2017 predsednik izvršilnega odbora mreže 25 x 25. Teze, ki naj bi bile podlaga za sprejetje zakonodajne novosti in posledično ureditev področja kakovosti in varnosti v zdravstvu, so predstavili tedanjemu predsedniku državnega zbora Tomažu Gantarju, predvidena je bila tudi predstavitev takratni ministrici za zdravje Milojki Celarc in njeni ekipi. 

A zgodilo se ni nič. Predlagane spremembe so ostale zapisane v obliki tez, sistemskega napredka ni bilo. 

Tudi zato Franc Zalar poudarja, da so te spremembe, katerih sprejetje je tako v interesu pacientov in zdravnikov kot tudi plačnikov in delodajalcev, še vedno aktualne. Po njegovem prepričanju je pri nas treba spremeniti zdajšnjo prakso, po kateri sistem sistematično skriva napake, ker so te opredeljene kot kriminalno dejanje. »Z odpravo te zakonske določbe moramo ustvariti pogoje za sistemsko preprečevanje in odpravljanje človeških napak. Žal smo izgubili sedem let – a verjamem, da so zdaj razmere drugačne in da nam bo z združenimi močmi uspelo omogočiti dvig kakovosti in varnosti

Civilna družba je v sklopu mreže nevladnih organizacij 25 X 25 (poimenovanje mreže izvira iz cilja: umrljivost zaradi nenalezljivih kroničnih bolezni do leta 2025 zmanjšati za 25 odstotkov) že pred sedmimi leti pripravila teze za zakon o kakovosti zdravstvene obravnave, varnosti pacientov ter osredotočenju na paciente in njihove svojce, ki naj bi omogočil visoko kakovostno, varno ter na paciente in njihove svojce osredotočeno obravnavo.

Zgodilo se ni nič.

Na kandidatni listi za organe zveze so številna prepoznavna imena

Sicer pa je Zalar za zdravstveni portal še pojasnil, da je dolgo tleča zamisel o krovni zvezi organizacij pacientov tokrat trdnejše temelje dobila v povezavi s še dvema asociacijama: Društvom na srcu operiranih in Društvom za zdravje naroda. 

Uvodnemu sestanku je sledilo še nekaj srečanj in danes je ustanovitev zveze organizacij pacientov tik pred izvedbo; osnutek statuta je pripravljen, na torkovi ustanovni skupščini zveze bodo izvoljeni tudi člani upravnega odbora. Prva društva in združenja, ki so se že odločila za pridružitev tej krovni organizaciji – pogoj za pridružitev je sprejetje sklepa o pristopu, kar je, denimo, v petek storil upravni odbor društva za zdravje srca –, bodo med ustanovnimi članicami. Temu bo, tako Franc Zalar, sledil javni poziv društvom k sodelovanju v sklopu zveze organizacij pacientov, kajti: »Več ko nas bo, močnejši bomo!« – in v tem smislu želijo čim aktivneje in celoviteje sodelovati tudi z ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom in njegovo ekipo.


Z združenimi močmi do izboljšav in celovitejše, kakovostne in varne obravnave

Na kandidatnih listah za organe zveze – zveze organizacij pacientov ter uporabnikov zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev – so že zdaj številna prepoznavna imena, posamezniki, ki si že leta prizadevajo za izboljšave pri diagnostiki, zdravljenju, vodenju, obvladovanju in rehabilitaciji bolnikov po presaditvi organov ali bolnikov z različnimi sklopi obolenj, pa naj bodo to krvni raki, kožne bolezni, redka obolenja, srčno-žilne in duševne bolezni, kronične črevesne bolezni, nevrološke in ledvične bolezni.

Naj omenimo le nekatere med njimi, s katerimi smo se o tematiki, na katero opozarjajo in spodbujajo čim celovitejše sistemske rešitve, že pogovarjali za Zdravstveniportal.si: 

Kristina Modic

Štefanija Lukič Zlobec

Cvetka Pavlina Likar

Nejc Jelen

Jan Koren

in drugi.

Jutri, takoj po ustanovni skupščini, bodo izvoljeni člani upravnega odbora zveze organizacij pacientov spregovorili o aktualnih izzivih, ki jih bo novoustanovljena krovna organizacija prednostno umestila na svojo agendo.

kakovost in varnost

Portreti: Diana Zajec; simbolične fotografije: iStock

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Značke

Pacientove pravice

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona