»Kje in kako bodo umirali, tudi v hudih bolečinah, vsi tisti, ki ne morejo čakati, da politika uredi razmere in zakonodajo?«

»Kje in kako bodo umirali, tudi v hudih bolečinah, vsi tisti, ki ne morejo čakati, da politika uredi razmere in zakonodajo?«

»Nesporno je, da se dostopnost do zdravstvenih storitev v državi poslabšuje, zlasti so prizadeti starejši, saj so ranljivejši, z več (kroničnimi) obolenji, z več poškodbami, operativnimi posegi, rehabilitacijo in več vrstami terapije. K poslabšanju stanja in povečevanju stisk – pa ne le starejših, ampak tudi njihovih bližnjih – je pripomogel tudi COVID, vključno z več kot 2000 vprašljivimi smrtmi v domovih za starejše, da o diskriminaciji pri tako imenovanem triažiranju v teh domovih niti ne govorimo,« je v odprtem pismu ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu, poslanem tudi predsedniku vlade, zapisala Biserka Marolt Meden, predsednica združenja za dostojno starost Srebrna nit. Združenje želi spodbuditi konstruktivni dialog z zdravstvenim ministrom in njegovo ekipo, medtem ko so sodelovanje z novo garnituro ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že vzpostavili.

»Kje in kako bodo umirali, tudi v hudih bolečinah, vsi tisti, ki ne morejo čakati, da politika uredi razmere in zakonodajo?«

Združenje, ki je lani pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu, si že dolgo prizadeva proti razslojevanju in starizmu, posledicam revščine in neurejene zakonodaje. Kot glas množice neslišanih in preslišanih posameznikov in skupin, ki s staranjem (p)ostajajo nevidni, na obrobje odrinjeni del družbe, spodbujajo izboljšave v sistemu; ta je danes, kot vemo vsi, močno okrnjen. Navsezadnje je Skupnost socialnih zavodov že pred časom javno opozorila na krizne razmere v nekaterih domovih za starejše, kjer zaradi kadrovsko izjemno slabe pokritosti poleti oziroma v času dopustov tamkajšnji varovanci sploh nimajo zdravnika. Tudi v zdravstvu, od koder beži vedno več zaposlenih, tako zdravnikov kot tudi ali predvsem medicinskih sester, situacija ni nič bolj rožnata, vse več ljudi je brez osebnega zdravnika ...

V tem smislu je po prepričanju združenja Srebrna nit, ki si aktivno prizadeva za omogočenje kakovostnejšega življenja starejših, pa naj ti živijo doma ali v domu, nujno celovito ukrepanje za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Zahteve Srebrne niti ...

V nekaterih zdravstvenih domovih pacientom ni (več) zagotovljen osebni stik z zdravnikom, saj ti niso kos niti obilici dela v lastni ambulanti niti ne zmorejo več zagotavljati nadomeščanj v drugih ambulantah in dežurstev v urgentnih centrih. Tak primer, na katerega smo že opozorili, je, denimo, Zdravstveni dom Kočevje.

V nekaterih zdravstvenih domovih pacientom ni (več) zagotovljen osebni stik z zdravnikom, saj ti niso kos niti obilici dela v lastni ambulanti niti ne zmorejo več zagotavljati nadomeščanj v drugih ambulantah in dežurstev v urgentnih centrih. Tak primer, na katerega smo že opozorili, je, Zdravstveni dom Kočevje.

Nujno pa je tudi sprejetje novega zakona o dolgotrajni oskrbi, saj obstoječi, kot ocenjuje Biserka Marolt Meden, ne ureja bistvenih vsebin in ga sploh ni mogoče izvajati. »Dovolj nam je obljub in čakanja! Kje bodo do tedaj živeli tisti, ki ne morejo biti ne doma in ne v domovih za starejše, ker ni prostora ali ker nimajo možnosti za plačevanje? Kje in kako bodo umirali, tudi v hudih bolečinah, vsi tisti, ki ne morejo čakati, da politika uredi razmere in zakonodajo?«

»Dovolj nam je obljub in čakanja! Kje bodo do tedaj živeli tisti, ki ne morejo biti ne doma in ne v domovih za starejše, ker ni prostora ali ker nimajo možnosti za plačevanje?«

Biserka Marolt Meden, predsednica združenja za dostojno starost Srebrna nit, o nujnem sprejetju novega zakona o dolgotrajni oskrbi

... in odziv ministrstva za zdravje

Na ministrstvo za zdravje smo v povezavi z javnim pismom, naslovljenim na resornega ministra, poslali nekaj vsebinskih vprašanj. V odzivu odgovorov ni bilo, bilo pa je zagotovilo, da se »ministra Luka Mesec in Danijel Bešič Loredan zavedata pomembnosti tematike, ki jo v odprtem pismu naslavlja Srebrna nit«, zato nameravajo organizirati skupno srečanje in se odkrito pogovoriti o vseh odprtih vprašanjih.

Resorno ministrstvo obljublja srečanje in odkrit pogovor:

Ministra Luka Mesec in Danijel Bešič Loredan se zavedata pomembnosti tematike, ki jo v odprtem pismu naslavlja Srebrna nit.

Sicer pa bodo na resornem ministrstvu že jutri podrobneje spregovorili o izzivih pri obvladovanju čakalnih vrst. Te se, pa naj gre za preiskave, diagnostiko ali posege, nezadržno daljšajo, po drugi strani pa je jasno, da obstoječi seznami niso zanesljivi in verodostojni. Zdravstveni minister s sodelavci naj bi nakazal tudi smer v iskanju najustreznejše in najoptimalnejše rešitve, pri čemer pa je več kot jasno, da to ne more in ne sme biti dolgotrajni postopek, saj bolezen ni nekaj, kar čaka, ampak v tem času pri marsikaterem obolelem prehaja v stanje, ki ni več ozdravljivo.

Zelo resni izzivi, ki zahtevajo takojšen odziv

Dela je veliko, časa malo. Na to opozarjajo tako stroka kot tudi številna združenja bolnikov, katerih člani se v aktualnih razmerah, v katerih deluje naše zdravstvo, počutijo ogrožene, vsaj v fazi čakanja na postavitev diagnoze, torej v obdobju pred začetkom zdravljenja. In takih pacientov je danes veliko – bistveno preveč za upočasnjeno izboljševanje delovanja celotnega zdravstvenega sistema.

Jutri bomo izvedeli, kakšni so načrti za boljše obvladovanje nedopustno dolgih čakalnih vrst v zdravstvu. Bolezen namreč ni nekaj, kar čaka, ampak v tem času pri marsikaterem obolelem prehaja v stanje, ki ni več ozdravljivo.

Brez odgovora za zdaj ostaja pobuda združenja za dostojno starost za ustanovitev bodisi urada za starejše bodisi ministrstva, ki bi celovito urejalo to tematiko in med drugim vzpostavilo tudi drugačen odnos do starejših, ki v Sloveniji lahko izrazito pripomorejo k razvoju družbe.

Bi ustanovitev urada za starejše spodbudila drugačen odnos do starejših, ki v Sloveniji lahko izrazito pripomorejo k razvoju družbe?

Sicer pa vodstvo Srebrne niti opozarja tudi na nujnost čim celovitejšega ukrepanja v bližajočem se obdobju, ko bodo težave zaradi širjenja okužb s SARS-CoV-2 znova postale izrazitejše, v času, ko bo v šolah, domovih za starejše, zdravstvenih ustanovah pa tudi drugod moralo biti zagotovljeno prezračevanje, s katerim bo med drugim mogoče preprečiti širjenje okužb z omikronom ali s katerokoli drugo različico novega koronavirusa.

Ta namreč z vsakim vznikom ali ponovitvijo bolezni COVID pušča neizbrisen odtis v človekovem organizmu, pa naj si to želimo priznati ali ne.

Vodstvo Srebrne niti opozarja tudi na nujnost čim celovitejšega ukrepanja v bližajočem se obdobju, ko bodo težave zaradi širjenja okužb s SARS-CoV-2 – te namreč z vsakim vznikom ali ponovitvijo bolezni COVID puščajo neizbrisen odtis v človekovem organizmu, pa naj si to želimo priznati ali ne – znova postale izrazitejše.

dostojna starost

Simbolične fotografije: iStock

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Značke

starejši

 

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona