So danes, tri leta po revoltu zaradi »umiranja« družinske medicine, razmere v zdravstvu kaj boljše? Ne, še slabše so!

So danes, tri leta po revoltu zaradi »umiranja« družinske medicine, razmere v zdravstvu kaj boljše? Ne, še slabše so!

Že zgolj tri danosti, ki danes narekujejo delo (mladih) zdravnikov, povedo veliko o sistemskem in sistematičnem slabšanju pogojev za varno in poglobljeno strokovno delovanje, kar na koncu občutijo predvsem pacienti: delo v nevarnih okoliščinah zaradi prezrtih standardov in normativov, delo brez (ustreznega) mentorstva in istočasna razporeditev na več delovišč. Verjetno se v tem kontekstu marsikdo spomni apela družinskih zdravnikov iz kranjskega zdravstvenega doma, ki so pred tremi leti opozorili na nevzdržne razmere zaradi pomanjkanja strokovnega kadra in preobilice administrativnega dela; to se zajeda v že tako ali tako skopo odmerjeni čas za paciente, kajti ti ne potrebujejo le recepta ali napotnice, ampak tudi pregled in posvet o bolezni, ki jih tare. In do danes se ni kaj dosti spremenilo, vsaj ne na bolje.

So danes, tri leta po revoltu zaradi »umiranja« družinske medicine, razmere v zdravstvu kaj boljše? Ne, še slabše so!

»Imate občutek, da si zdravnik za vas ne vzame dovolj časa? Se vam zdi, da ste na pregled čakali predolgo? Se jezite, ker medicinska sestra v ambulanti nikoli ni dosegljiva na telefon? Vas zdravnik sploh ne vidi, ker ves čas gleda v računalniški ekran?« Ta retorična vprašanja so leta 2019 v sklopu prizadevanj za takojšnjo ureditev razmer v (primarnem) zdravstvu zdravniki naslovili na paciente in jim istočasno pojasnili, da v sistemu, v katerem bolnikom ne morejo več zagotavljati kakovostne in varne oskrbe, preprosto ne želijo in ne zmorejo več (so)delovati. Spodbudili so nekaj sprememb, a ne dovolj. Resnici na ljubo so se do danes razmere v zdravstveni sferi na splošno še dodatno poslabšale, na vseh ravneh zdravstvenega varstva. 

Čakalne vrste so še vedno nedopustno dolge. Natančnih podatkov o tem, za koliko so se podaljšale tudi na račun pandemije, ni – tako kot tudi ni inventure, ki bi pokazala, kako zelo se je pri nas povečala zbolevnost na nekaterih področjih oziroma kolikšen delež obolelih pride do diagnoze in zdravljenja šele v napredovali fazi bolezni, ko je učinkovitost zdravljenja bistveno slabša. 

Osnovnega zdravstva, s kakršnim se je Slovenija lahko ponašala po svetu in bila zgled tudi najrazvitejšim državam, ni več. Vse več ljudi je brez osebnega zdravnika, kar je z vidika zaščite pravic pacientov povsem nedopustno. In kot kažejo aktualni podatki (le 15 prijav na 70 razpisanih mest), se zanimanje za specializacijo iz družinske medicine, ki je v zadnjih letih strmo upadlo, ni prav nič povečalo.

Kot kažejo aktualni podatki, se zanimanje za specializacijo iz družinske medicine, ki je v zadnjih letih strmo upadlo, ni prav nič povečalo.

 

Kaj pomagajo naložbe v zidove, če ni dovolj kadra?

Minister za zdravje Janez Poklukar v teh dneh sicer podpisuje niz vlog, na podlagi katerih bo resorno ministrstvo sofinanciralo naložbe, sanacije in rekonstrukcije v zdravstvenih domovih po Sloveniji. To je sicer dober, spodbuden podatek. Toda kaj pomenijo naložbe v zidove, če ne bo kadra, če ne bo dovolj zdravnikov, če ne bo prišlo do sprememb v načinu dela v zdravstvenih timih tako, da se bodo zdravniki lahko posvečali svojim pacientom – in ne več »pokrivali« različnih delovišč istočasno?

Nobenega dvoma ni, da se bo novi minister za zdravje, čim bo začel z delom, znašel pred izjemno resnimi izzivi, tudi na račun sistemskih nepravilnosti, nedoslednosti in nedorečenosti, ki so se ob prezrtih in preslišanih pobudah za reformo sistema v zadnjih letih le še kopičile. 

Nobenega dvoma ni, da se bo novi minister za zdravje, čim bo začel z delom, znašel pred izjemno resnimi izzivi, tudi na račun sistemskih nepravilnosti, nedoslednosti in nedorečenosti, ki so se ob prezrtih in preslišanih pobudah za reformo sistema v zadnjih letih le še kopičile. 

Bolniki ujeti v vse daljših čakalnih vrstah ...

Opozorila združenj bolnikov, češ da imajo oboleli resne, skrb vzbujajoče težave z dostopnostjo do pravočasne diagnostike, celovitega zdravljenja in rehabilitacije pa tudi do rednih kontrol, so vse pogostejša. Ne kaže jih preslišati. 

Prav tako pa velja prisluhniti tudi apelu zdravniških organizacij, ki opozarjajo tako na pri nas zanemarjeno vlogo akademske medicine kot tudi na nujno stalno krepitev javnega zdravstva, v katerem bo slehernemu pacientu mogoče zagotoviti pravočasne, dostopne, varne in kakovostne zdravstvene storitve, ki jih ta potrebuje – takrat, ko jih potrebuje, ne šele z dolgotrajnim zamikom.

Treba bo zagotoviti stalno krepitev javnega zdravstva, v katerem bo slehernemu pacientu mogoče zagotoviti pravočasne, dostopne, varne in kakovostne zdravstvene storitve, ki jih ta potrebuje – takrat, ko jih potrebuje, ne šele z dolgotrajnim zamikom.

Zdravniki se zavzemajo za reformo, k spremembam pozivajo tudi predstavniki drugih strok v zdravstvu

Slovenski zdravniki in zobozdravniki se zavzemajo za uvedbo takšnega reformnega recepta, ki naj bi kljub kadrovskemu pomanjkanju in logističnim oviram omogočil krepitev (pravilno razumljenega) poslanstva javnega zdravstva – tako, da bolnik dobi pravico do izvedbe katerekoli zdravstvene storitve pri kateremkoli zdravniku s slovensko licenco za opravljanje zdravniškega poklica. Prav tako sta nujna povezanost in razvoj vseh treh ravni zdravstvenega varstva, kjer naj z usklajenim prepletom storitev pacientu zagotovijo najboljšo storitev. Prednostno bo treba poskrbeti za posodobitev in nadgradnjo ahilove pete slovenskega zdravstva – informatizacije –, kajti posledične administrativne razbremenitve bodo izboljšale dostopnost do (celovitejših) storitev.

Veliko je sistemskih predlogov, ki naj bi zagotovili novo podstat slovenskega zdravstva – vprašanje je le, ali in kdaj bodo udejanjeni ter, seveda, kateri, če sploh. K spremembam pozivajo tudi predstavniki drugih strok v zdravstvu, pri čemer velja izpostaviti tudi oziroma predvsem medicinske sestre.

Do pomembnih premikov bo zagotovo moralo priti, nenazadnje tudi zato, da v prihodnje ne bomo govorili o tem, da Slovenija ni izgubila »le« osnovnega zdravstva, kakršnega smo poznali nekoč, ampak da je celotno zdravstvo padlo na raven, kakršne si prebivalci Slovenije resnično ne želimo in si je ne zaslužimo.

Do pomembnih premikov bo zagotovo moralo priti, nenazadnje tudi zato, da v prihodnje ne bomo govorili o tem, da Slovenija ni izgubila »le« osnovnega zdravstva, kakršnega smo poznali nekoč, ampak da je celotno zdravstvo padlo na raven, kakršne si prebivalci Slovenije resnično ne želimo in si je ne zaslužimo.


»Zdravniki, ki delajo v UKC, so povsem običajni javni uslužbenci, zasuti z vsakodnevno rutino«

Na tovrstne težave je že večkrat opozoril tudi prof. dr. Radko Komadina, predsednik Zdravniškega društva Slovenije – med drugim v sklopu deklaracije o akademski medicini v Sloveniji in pobude za novi, nacionalni univerzitetni medicinski center.

Naj zaključim po kirurško, na kratko, s štirimi točkami: 

  1. Državotvornost:

Akademska medicina mora biti razvojna priložnost za celotno državo. Nekoč smo živeli v 24-milijonski državi. In v tistih časih je bil Klinični center Ljubljana vrhunska državna ustanova. Zdaj so nas ponekod prehiteli. Spomnite se dogajanja, povezanega z Nacionalnim inštitutom za otroške srčne bolezni (NIOSB), ko Slovenci nismo znali sami rešiti vrhunske medicine na tem področju – v naši okolici, v srednji Evropi, pa so se razvili tovrstni centri, ki rešujejo tudi slovenske probleme.

  1. Pomanjkanje podzakonskih aktov:

Na področju zdravstva imamo zakonodajo, ki je bila večinoma napisana leta 1992. Nujno je treba urediti zakonodajni odnos med univerzama in zdravstvenimi zavodi. Naziv »univerzitetni« namreč ne pomeni nič drugega kot to, da se tam izvaja zahtevna medicina, nobene druge povezave z univerzo ni. Zdravniki, ki delajo v univerzitetnem kliničnem centru, so povsem običajni javni uslužbenci, zasuti z vsakodnevno rutino.

  1. Neenakost:

Obstoječa klinična centra sta istočasno tudi regijski bolnišnici, kar je krivično do prebivalcev v obeh regijah. 

  1. Destimulativnost:

Na področju medicinske znanosti vlada huda destimulativnost. Naši najboljši mladi strokovnjaki odhajajo v tujino. Če se navežem na rezultate ankete med študenti višjih letnikov obeh medicinskih fakultet, objavljene tik pred začetkom pandemije, o tem, kakšne načrte imajo, ko bodo diplomirali: v Sloveniji je nujno treba pripoznati ceno raziskovalnega dela na področju medicinske znanosti! In nikakor ni prav, da so fakultetni učitelji raziskovalci plačani slabše od svojih učencev, ki so rutinirani praktiki. Če nočemo požagati veje, na kateri sedimo, moramo najboljšo mladino obdržati doma!

akademska medicina

Simbolične fotografije: iStock, Radko Komadina – video izjava: Diana Zajec

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Značke

zdravnistvo

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona