Prof. dr. Samo Zver, Državljan Evrope 2021: »Čeprav vedno teže poskrbimo za nemoteno klinično delo, nam to še vedno uspeva – in to bo zadnje, kar bo, povedano po domače, 'crknilo'«

Prof. dr. Samo Zver, Državljan Evrope 2021: »Čeprav vedno teže poskrbimo za nemoteno klinično delo, nam to še vedno uspeva – in to bo zadnje, kar bo, povedano po domače, 'crknilo'«

Prof. dr. Samo Zver. Zdravnik z veliko začetnico, ki pa v svojem bistvu ostaja preprost človek, neizmerno predan bolnikom in njihovi dobrobiti. Nikoli se ni bal spregovoriti resnice, tudi v času, ko so bili bolnike s krvnimi raki v sklopu Kliničnega oddelka za hematologijo ljubljanskega UKC, katerega predstojnik je danes, primorani zdraviti v starih, nedopustno neustreznih prostorih, v katerih krhkega imunskega sistema obolelih ni ogrožala le bolezen, ampak tudi bolnišnično okolje, v katerem so bili izpostavljeni dodatnim okužbam. Vrstili so se projekti, v katerih je skupaj z bolniki in njihovimi združenji – pri tem je bilo vedno najglasnejše, najbolj ozaveščeno in najaktivnejše Združenje bolnikov z limfomom in levkemijo L&L – dosegal premike na področju zdravljenja, celostne obravnave in rehabilitacije v tistih spregledanih segmentih, kjer obstoječi sistem tega ni zagotovil. Bodisi zato, ker ni bilo dovolj denarja, bodisi zaradi tega, ker za to nikoli ni bilo dovolj politične volje.

Prof. dr. Samo Zver, Državljan Evrope 2021: »Čeprav vedno teže poskrbimo za nemoteno klinično delo, nam to še vedno uspeva – in to bo zadnje, kar bo, povedano po domače, 'crknilo'«
Prof. dr. Samo Zver (Foto: Diana Zajec)

In danes je prof. dr. Samo Zver, skupaj s Kristino Modic, izvršno direktorico združenja L&L, prejel prestižno nagrado Državljan Evrope 2021. Na evropski ravni je bil prepoznan angažma, ki presega običajne okvire predanosti poslanstvu, ki ga nekdo opravlja v sklopu svojega poklicnega delovanja. In zadnji tak prebojni primer je bila akcija, v sklopu katere smo na Slovenskem z donacijami zbrali 850.000 evrov za nakup naprav za CAR-T celično zdravljenje bolnikov s krvnimi raki pa tudi drugih obolenj; na tej osnovi je oziroma bo omogočen prodor domače znanosti in razvoj naprednega celičnega zdravljenja na Slovenskem – torej nekaj, kar bo ovrednoteno na različnih ravneh, predvsem pa v rešenih življenjih obolelih.

Upanje, ki ga z vsakim novim projektom, v katerega se s svojima ekipama in somišljeniki Samo Zver in Kristina Modic zagrizeta z vso srčnostjo in predanostjo, je neizmerno. In, pa naj bo slišati še tako patetično, vedno znova izpolnjeno. Vsakič sproti jim uspe obiti sistemske ovire in dolgotrajne postopke, zaradi katerih bi se zgodba prenekaterega obolelega končala prej, preden bi zagotovili spremembe

Upanje, ki ga z vsakim novim projektom, v katerega se s svojima ekipama in somišljeniki Samo Zver in Kristina Modic zagrizeta z vso srčnostjo in predanostjo, je neizmerno. In, pa naj bo slišati še tako patetično, vedno znova izpolnjeno. Vsakič sproti jim uspe obiti sistemske ovire in dolgotrajne postopke, zaradi katerih bi se zgodba prenekaterega obolelega končala prej, preden bi zagotovili spremembe. 

Tudi zato je ta zgodba povsem drugačna od fiktivnih napletanj in insinuacij, kakršnim smo v času novega koronavirusa priča v javnosti, zlasti pa na družbenih omrežjih. To je zgodba o srčnosti ljudi, ki verjamejo v to, kar delajo – in ki želijo pomagati, vedno znova in vsakomur, ki pomoč potrebuje. V tej zgodbi je bilo rešenih veliko življenj, veliko jih še bo.

Zato je prof. dr. Samo Zver, internist in hematolog, osebnost, ki jo velja spoštovati. Na metanje polen pod noge, ki jih v minulih letih ni bilo malo, se odzove tako, da zaščiti najbližje – in gre naprej, v skrbi za bolnike, ki jih zdravi, v skrbi za kolege, ki jim želi omogočiti čim normalnejše pogoje za strokovno delo, v skrbi za razvoj stroke, ki je v aktualnih danostih ogrožen; če pa bo ostalo tako, kot je zdaj, prihodnost ne bo lepa, zdravstva, kakršnega imamo danes, kmalu ne bo več. 

V tej zgodbi je bilo rešenih veliko življenj, veliko jih še bo. Zato je prof. dr. Samo Zver, internist in hematolog, osebnost, ki jo velja spoštovati.

 

Profesor Zver kljub temu, da se je bil tudi sam primoran soočiti z resnim obolenjem – parkinsonovo boleznijo –, ostaja med prvimi, ki se trudijo, da bo slovenska medicina tudi v prihodnje ohranila možnosti za celovit napredek in razvoj, med drugim tudi kot sopodpisnik pobude za nov, sodobni Nacionalni univerzitetni medicinski center. Ta naj bi bil namenjen zdravljenju bolnikov z najtežjimi obolenji, dostopen naj bi bil vsem prebivalcem, ne glede na to, kje v Sloveniji živijo. 

V zdajšnji zdravstveni resničnosti pri nas sicer resda že imamo dva univerzitetna klinična centra, ki pa sta istočasno tudi regijski bolnišnici, kar pomeni, da bolniki z najtežjimi obolenji s prebivalci Ljubljane in Maribora »tekmujejo« za iste bolniške postelje. Vemo, kako mukotrpna, s čakalnimi vrstami povsem nedopustno prenapolnjena je ta zgodba. In vemo, kako dotrajane so danes bolnišnične stavbe, kako zelo amortizirana je medicinska oprema.

Kljub temu, da se je bil tudi sam primoran soočiti z resnim obolenjem – parkinsonovo boleznijo, profesor Zver ostaja med prvimi, ki se trudijo, da bo slovenska medicina tudi v prihodnje ohranila možnosti za celovit napredek in razvoj, med drugim tudi kot sopodpisnik pobude za nov, sodobni Nacionalni univerzitetni medicinski center. Ta naj bi bil namenjen zdravljenju bolnikov z najtežjimi obolenji, dostopen naj bi bil vsem prebivalcem, ne glede na to, na katerem koncu Slovenije živijo. 

V tem kontekstu je povsem jasno, kako zelo nujen je strokovni napredek. Slovenija je namreč v fazi, ko zaradi prepleta številnih okoliščin, v katerih že desetletja čakamo na reformo zdravstvenega sistema, ki pa je ni od nikoder, slovenska medicina počasi začenja zaostajati. 

In v tej fazi je preobrat nujen. Pa ne s pomočjo akcij zbiranja sredstev, h kakršni so se zatekli v primeru CAR-T celičnega zdravljenja, kajti odgovor na takšne izzive bi moral biti zagotovljen na državni ravni, v sklopu sistemskih rešitev. To bi moralo postati redna praksa, ne le nekaj, o čemer vedno znova poslušamo v predvolilnem času, nakar vse to besedičenje izpuhti v verbalni ništrc, zgodi pa se nič.

Preobrat je nujen. Pa ne s pomočjo akcij zbiranja sredstev, h kakršni so se zatekli v primeru CAR-T celičnega zdravljenja, kajti odgovor na takšne izzive bi moral biti zagotovljen na državni ravni, v sklopu sistemskih rešitev.

Tudi pandemija COVID je presenetljivi fenomen tega tisočletja, ki je razkril marsikaj. Preveč pravzaprav. Nam pokazal, v kakšnem okolju živimo. V tem času je ugasnilo veliko, neprimerljivo več življenj kot prej – in to se danes, s posamičnimi eskapadami doslednega zanikovanja tega še kako aktualnega problema, še vedno nadaljuje. Kot da bi posamezniki, ki zaganjajo takšno prepričanje, vedno znova natikali plašnice sebi in vsem, ki želijo verjeti teorijam zarote.

Profesor Zver je tudi na tej ravni dosleden – že ves čas, odkar je sodobnega človeka na globalni ravni začel ogrožati novi koronavirus, opozarja, da moramo na posledice okužbe s SARS-CoV-2 gledati kot na eno od resnih obolenj – in pri tem ne pozabljati na druge, nič manj resne bolezni. Zato poziva k doslednemu upoštevanju (samo)zaščitnih ukrepov in k cepljenju; to »njegovim« pacientom, že tako ali tako izpostavljenim številnim resnim okužbam, lahko obvaruje življenje. 

Presenetljivi fenomen tega tisočletja, pandemija COVID, je razkril marsikaj. Preveč pravzaprav. Nam pokazal, v kakšnem okolju živimo. Profesor Zver je tudi na tej ravni dosleden – že ves čas, odkar je sodobnega človeka na globalni ravni začel ogrožati novi koronavirus, opozarja, da moramo na posledice okužbe s SARS-CoV-2 gledati kot na eno od resnih obolenj – in pri tem ne pozabljati na druge, nič manj resne bolezni.

Dr. Zver poziva, vedno znova, ne le k zaščiti s cepljenjem proti COVID, ampak tudi proti gripi, proti pnevmokoknim okužbam ... Preprosto zato, ker ve, o čem govori. Ker iz konkretnih kliničnih izkušenj ve, kakšno kalvarijo lahko takšna okužba povzroči obolelemu z oslabljenim imunskim sistemom in njegovim bližnjim – in kako dobro zaščito (si) lahko po drugi strani zagotovijo s cepljenjem. 

Samo Zver in Kristina Modic sta, kot je bilo poudarjeno na slovesnosti ob podelitvi prestižne EU nagrade, iz sivega povprečja izstopila po zaslugi osebne požrtvovalnosti in predanosti. Zaradi nesebične solidarnosti, s katero sta nedvoumno pripomogla k vseevropskemu znanstvenemu napredku v skrbi za bolnike z rakom.

Samo Zver in Kristina Modic sta, kot je bilo poudarjeno na slovesnosti ob podelitvi prestižne EU nagrade, iz sivega povprečja izstopila po zaslugi osebne požrtvovalnosti in predanosti. Zaradi nesebične solidarnosti, s katero sta nedvoumno pripomogla k vseevropskemu znanstvenemu napredku v skrbi za bolnike z rakom.

O izzivih na tem področju sem se za zdravstveni portal pogovorila s prof. dr. Samom Zverom, ki je trdno prepričan, da je v Sloveniji treba urediti financiranje vseh treh segmentov akademske medicine.

»Človek in človeško življenje je nekaj, kar spada v posebno kategorijo«

Ste eden od zdravnikov, ki še kako dobro vedo, v kakšnih razmerah deluje naše zdravstvo in kako to vpliva tako na klinično delo kot tudi na strokovnost, kakovost, celovitost obravnave bolnikov – seveda pa vpliva tudi na možnosti za akademsko delo. Razmere niso optimalne. Kako jih doživljate, kakšnih sprememb si želite v prihodnje?

Samo Zver

Tisto, kar nikoli ne sme biti »na udaru« in kjer se ne sme čutiti kakršnihkoli posledic, je klinično delo, torej skrb za bolnika, ki je vedno na prvem mestu. Problem pa je, ker je tega dela vedno več. Zaradi epidemije ostajamo brez kadra, bodisi zato, ker moramo kader odstopiti COVID oddelkom, bodisi zaradi tega, ker nekateri, ki ne sodelujejo – se ne želijo niti cepiti niti ne pristajajo na odvzem brisov –, preprosto dajo odpoved. Čeprav vedno teže poskrbimo za nemoteno delo, to deluje – in to bo zadnje, kar bo, povedano po domače, »crknilo«. Kajti človek in človeško življenje je nekaj, kar spada v posebno kategorijo.

Poleg kliničnega dela pa sta, seveda, pomembna tudi pedagoško in raziskovalno delo. Sicer je res, da so to stvari, ki lahko počakajo, pa vendar: če danes slabo učim nekoga, ki je pri meni v uku, bom čez deset let, ko bom imel vnetje slepiča, namesto tega, da bi me poslali na kirurgijo, raje odšel domov – in tam morda preminil zaradi perforacije črevesja. Tega si, verjemite, ne želimo.

Na zadnjem mestu pa je znanost – in ni prav, da je tako. Znanost in raziskovanje sta namreč tisto, kar nam omogoča prihodnost; omogočata nam, da vidimo, kje smo, omogočata nam ohranjanje stika z razvitim svetom. In brez tega bomo – sicer najkasneje, vendar zagotovo – padli najgloblje. 

Zato velja, da (za) znanost delamo s srcem, v prostem času – in ta sistem kljub temu, da ni optimalen, nekako deluje. Ne predstavljam si, kako bomo – glede na to, kar se danes dogaja z znanostjo – potem iz nič lahko začeli graditi in prišli do točke, kjer smo zdaj. Mislim, da bomo za to potrebovali desetletja.

Zdi se, da že davno prepoznana in pripoznana resnica, da je pravzaprav vsak evro, namenjen zdravstvu in zdravljenju, naložba, ne strošek, med slovenskimi odločevalci, med politiki, še vedno ni dobila svojega domicila. In posledice so jasne.

Samo Zver

Tako je. Najteže je imeti zaplet ali bolezen, ki uide iz nadzora. To stane največ. Enako je pri translacijski medicini. Konkreten primer je, denimo, CAR-T projekt, v sklopu katerega naj bi za naše bolnike sami skonstruirali lastni vektor. Za to potrebujemo nekaj milijonov evrov. Toda dolgoročno bomo na ta način ustvarili prihranek, kajti vektorje bomo lahko pridelali sami – za tretjino cene, po kateri bi jih danes lahko naročili oziroma kupili. Dolgoročno bo to prihranek, vendar morajo odgovorni to uvideti.

Prof. dr. Dušan Šuput, dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, omenja prof. dr. Halvarda B. Böniga, ki je naš prijatelj, velik strokovnjak za CAR-T celice – in bo postal gostujoči profesor na naši univerzi, pri predmetu, v sklopu katerega predavamo o krvi. Ne vem, če je že kdaj doslej na naši fakulteti predaval strokovnjak s takšnimi referencami, kakršne ima prof. Bönig. Kot direktor frankfurtskega inštituta za translacijsko medicino ima na voljo 80 milijonov evrov težki proračun – za raziskovanja. 

In kje smo mi?

Mi smo pa navsezadnje – ker omenjate zadnji uspešni projekt zdravljenja s CAR-T celicami – pristali na ...

Samo Zver

Na samoprispevku!

Ko se s kolegom Bönigom pogovarjava in mu to povem, sem v dvomih, ali naj mu to omenjam kot dosežek ali kot žalostno novico, da smo problem v dobro bolnikov morali reševati na tak način. 

Vaše poslanstvo, zdravljenje bolnikov s krvnimi boleznimi, je nekaj, na kar ste gotovo ponosni. Toda če potegneva črto pod vsemi problemi v sistemu in znanosti, ki sva se jih v pogovoru dotaknila, me zanima, kateri so po vaši oceni glavni, ključni izzivi, na katere bi bilo treba odgovoriti že včeraj, ne šele danes ali jutri ...

Samo Zver

Urediti moramo financiranje vseh treh segmentov akademske medicine. 

Izjemno pomembno pa je tudi to, da se slovenski narod preprosto ne zaveda, kaj vse imamo na voljo v našem zdravstvu, kaj vse nam danes omogoča zavarovalnica oziroma zavod za zdravstveno zavarovanje.

Ko se o tem pogovarjam s kolegi v tujini, preprosto ne morejo verjeti. Mogoče bi z ozaveščanjem ljudi o tem, kaj vse jim damo, lahko pri njih vzbudili strah, da bodo to izgubili – in bi potem začeli ceniti naše predloge, s katerimi želimo to preprečiti.

In kakšno bo stanje naše medicine jutri?

Prof. dr. Samo Zver med drugim opozarja na resnico, ki je marsikdo ne pozna: pri večini nadpovprečnih, vrhunskih strokovnjakov, ki pridejo v Slovenijo, da bi s kolegi izmenjali znanje v dobro bolnikov, se to zgodi po zaslugi znanstev s slovenskimi zdravniki, na tako rekoč prijateljski ravni, praktično za drobiž. Tako je danes. Kako pa bo jutri?

»Čez desetletje zagotovo ne bo več tako; takrat bomo lahko hvaležni za vsakega strokovnjaka, ki bo prišel k nam iz neke tako imenovane razvite države,« je prepričan dobitnik letošnje nagrade Evropskega parlamenta Državljan Evrope Samo Zver. Zato upa, da bodo pristojni prisluhnili apelom, ki bodo omogočili razvoj zdravstva in njegove osnovne podstati – znanosti, ljudje pa razumeli, kako zelo pomembno je to za dobro njih in njihovih potomcev.

»Čez desetletje bomo lahko hvaležni za vsakega strokovnjaka, ki bo prišel k nam iz neke tako imenovane razvite države,« je prepričan dobitnik letošnje nagrade Evropskega parlamenta Državljan Evrope Samo Zver. Zato upa, da bodo pristojni prisluhnili apelom, ki bodo omogočili razvoj zdravstva in njegove osnovne podstati – znanosti, ljudje pa razumeli, kako zelo pomembno je to za dobro njih in njihovih potomcev.

Samo Zver

 

9. november 2021: dopolnitev članka z aktualnimi informacijami

Kristina Modic

Podelitev častnega naziva Državljan Evrope 2021,

ki sta ga prejela izvršna direktorica Združenja bolnikov z limfomom in levkemijo L&L Kristina Modic (na fotografiji po današnjem prihodu v Bruselj) in predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo ljubljanskega UKC Samo Zver, se danes zaokroža še v Bruslju, z dogodkom ob slavnostni izročitvi plaket.

Samo Zver in Kristina Modic ju prejmeta kot priznanje za izjemen angažma in solidarnost pri udejanjanju napredka za zdravljenje bolnikov z rakom ne le pri nas, ampak na celotnem zemljevidu stare celine. Med izstopajočimi in odmevnimi projekti jima je (ob izdatni podpori stroke, bolnikov in civilne družbe) v sklopu zadnjega – akcije zbiranja sredstev za nakup CAR-T naprav za izvajanje imunoterapije raka z bolnikovimi lastnimi celicami, s katero bodo mnogim, ki bi bili sicer obsojeni na smrt, lahko rešili življenje – uspelo strniti slovenstvo in znova dokazati, kako izjemno humanitarni, altruistični in človečni smo lahko.

Več na spodnjih povezavah.

Portreti Sama Zvera in video pogovor: Diana Zajec; selfi Katarine Modic: osebni arhiv 

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Značke

samo zver

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona