Pediater Igor Dovnik apelira na vlado zaradi suma na korupcijsko tveganje pri ministrstvu za zdravje

Pediater Igor Dovnik apelira na vlado zaradi suma na korupcijsko tveganje pri ministrstvu za zdravje

Da je skrb za kakovost in varnost zdravstvenih storitev osnova, na kateri mora temeljiti dobra zdravstvena dejavnost, je jasno. Jasno je tudi, da zdravstvene ustanove, ki želijo imeti nedvoumen izkaz o svojem dobrem in uspešnem delovanju v dobro bolnikov, ki želijo biti konkurenčne in primerljive tako doma kot tudi onkraj naših meja, z udejanjanjem mednarodno priznanih prijemov in sistemov kakovosti, to dosežejo z mednarodno presojo kakovosti. Doslej je šlo za prostovoljno odločitev, po novem naj bi to postala obveza – vendar ne na podlagi sprememb zakonodaje, ampak kar z rokohitrsko umestitvijo tovrstne zahteve v dokument, ki določa vsakoletno porazdelitev finančnih sredstev za zdravstvo.

Pediater Igor Dovnik apelira na vlado zaradi suma na korupcijsko tveganje pri ministrstvu za zdravje
Predlog resornega ministrstva, po katerem naj bi na podlagi aneksa k splošnemu dogovoru akreditacija zdravstvenih izvajalcev postala obveza, ki pogojuje tudi formulo za financiranje dejavnosti, zdravništvo ocenjuje kot poskus preusmeritve financ na račune priveskov zdravstvenega sistema. Temu je sledil poziv zdravnikov vladi, naj predloga ne sprejme. Ministrstvo se na našo prošnjo za odziv na omenjene očitke ni odzvalo. Na fotografiji Igor Dovnik in Tomaž Gantar.

Vendar poznavalci sistema niso naivni. V rešitvi, predlagani v aneksu k splošnemu dogovoru za leto 2020, s katerim se vsako leto (vedno z enormnim zamikom, edino v času ministrovanja Sama Fakina se je zgodilo, da je bil splošni dogovor sprejet pravočasno) določi finančni razrez pogače za zdravstvene storitve, so prepoznali sum za korupcijsko tveganje. Zahteva po akreditaciji, v aneks umeščena na predlog ministrstva za zdravje, naj bi bila namreč preveč prozorno pisana na kožo konkretnemu ponudniku tovrstnih storitev. »Ta način bo finančna sredstva, namenjena zdravljenju državljanov, zagotovo spet preusmeril na račune priveskov zdravstvenega sistema. V tem primeru bodo to akreditacijska podjetja,« v javnem pozivu premieru, vladi in vsem ministrom, predvsem zdravstvenemu, naj zahtevo po akreditaciji zavrnejo oziroma jo izločijo iz splošnega dogovora, opozarja Igor Dovnik, predsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

vreča denarja

Splošni dogovor je v resnici preživeta metoda načrtovanja izdatkov v zdravstveni dejavnosti, kjer se o razdelitvi razpoložljivega denarja dogovarjajo partnerji, ki zastopajo različne institucije in profesije – in ker se ti o predlaganih rešitvah nikoli ne morejo zediniti, o nerešenih vprašanjih »paketno« odloči vlada. Vedno znova, vsako leto, že leta in desetletja je tako.

Zdaj, ko naj bi vlada v kratkem odločala o usodi nerešenih predlogov, pa jo pediater Igor Dovnik v imenu zdravništva poziva, naj pri sicer praviloma rutinskem odločanju naredi izjemo in predlog resornega ministrstva zavrne. 

Kaj natančno je predlagalo ministrstvo za zdravje? V dokument, ki bo določal razporeditev denarja za financiranje zdravstvenih programov, so na ministrstvu vnesli predlog, po katerem morajo izvajalci na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti obvezno pridobiti akreditacijo (če je še nimajo), sicer jih bodo doleteli finančni malusi, okrnjena pa bo tudi možnost za širitev programov zdravstvene dejavnosti.

Pogojenost med akreditacijo in izvajanjem dejavnosti je sicer smiselna, vendar uvajanje na tak način vzbuja dvom, kajti, kot opozarja Dovnik: »Pridobivanje in ohranjanje ustreznih akreditacij mora država urediti z zakonom; to je edina oblika regulacije, ki lahko to ustrezno uredi. V zakonu pa mora biti predvideno tudi financiranje postopkov, zagotovljena morajo biti dodatna finančna sredstva. Tako, kot je to v aktualnem aneksu poskušalo urediti ministrstvo za zdravje, pa vzbuja sum na korupcijsko tveganje.«


Igor Dovnik

Igor Dovnik, pediater s koncesijo, predsednik strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov:

Pridobivanje in ohranjanje ustreznih akreditacij mora država urediti z zakonom; to je edina oblika regulacije, ki lahko to ustrezno uredi. V zakonu pa mora biti predvideno tudi financiranje postopkov, zagotovljena morajo biti dodatna finančna sredstva. Tako, kot je to v aktualnem aneksu poskušalo urediti ministrstvo za zdravje, pa vzbuja sum na korupcijsko tveganje.

Dovnik je sicer že pred tremi tedni z dopisom, naslovljenim na vse odločevalce na Slovenskem, javno opozoril na kratke stike in neurejene razmere v zdravstvu, ki jih že leta in desetletja povzroča (njihovo) večno prelaganje krivde in odgovornosti za neukrepanje, COVID epidemija pa je težave še dodatno razgalila. V aktualnem apelu pa pediater poudarja, da združenje, ki ga vodi, absolutno zagovarja izboljševanje kakovosti in varnosti obravnav, kajti »k temu nas zavezuje etika – kot zdravnike pa tudi kot odgovorne nosilce dejavnosti in nemalokrat tudi kot samozaposlene«.

Ministrstvo za zdravje smo prosili za pojasnilo glede spornega predloga, ki še toliko bolj preseneča v zdajšnjem času, ko je dostopnost do zdravstvenih storitev že tako ali tako nedopustno okrnjena. Odgovora do zaključka redakcije nismo prejeli.

Tomaž Gantar

Portreta: Diana Zajec; simbolična ilustracija: iStock

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Znački

Roki Tomaža Gantarja

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona