Hospitaliziranih je že 660 COVID bolnikov, Onkološki inštitut Ljubljana za zdaj še izvaja vse zdravstvene storitve, ki so za obolele z rakom nujne. Kako je drugod?

Hospitaliziranih je že 660 COVID bolnikov, Onkološki inštitut Ljubljana za zdaj še izvaja vse zdravstvene storitve, ki so za obolele z rakom nujne. Kako je drugod?

Posledice pandemije novega koronavirusa bodo občutili vsi bolniki, ne le tisti, ki so in še bodo zboleli za COVID-19, zaradi katerega zdravljenje v bolnišnici trenutno potrebuje že 660 obolelih, 112 jih je na intenzivni terapiji, 67 obolelih potrebuje zdravljenje z respiratorjem. Okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 namreč še vedno, kljub zdaj že kar dolgotrajnemu uvidu znanosti v ta medicinsko-epidemiološki fenomen, ki je presenetil ves svet in celotno sodobno civilizacijo, preplavljajo družbo, zato je zdravstvo prednostno usmerjeno v zagotavljanje zmogljivosti za priliv okuženih bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje v bolnišnici. Razmere so drugačne, neprimerljive s pogoji za delo v zdravstvu, ki smo jim bili priča še pred letom dni, pa že takrat niso bili optimalni – in puščajo pečat na vseh področjih, pri vseh bolnikih, tudi tistih, ki imajo težave zaradi drugih obolenj, ki so prav tako napredujoča in ogrožujoča, zato zahtevajo takojšnje in celovito ukrepanje.

Hospitaliziranih je že 660 COVID bolnikov, Onkološki inštitut Ljubljana za zdaj še izvaja vse zdravstvene storitve, ki so za obolele z rakom nujne. Kako je drugod?

Med temi boleznimi je tudi rak, s katerim se pri nas, glede na podatke registra raka, spopada vsaka četrta družina, zaradi onkološke bolezni enega od družinskih članov. V onkologiji je že spomladi, v sklopu prvega vala epidemije, prišlo do upada diagnoz; število na novo odkritih rakov, pri katerih je od pravočasnega, čim zgodnejšega odkritja bolezni lahko dobesedno odvisno življenje obolelega, se je v aprilu zmanjšalo kar za 30 odstotkov. V drugem valu epidemije, bistveno intenzivnejšem od prvega, na Onkološkem inštitutu (OI) Ljubljana za zdaj še ne opažajo odstopanj – jih je pa, glede na izjemno naraščanje zbolelih za COVID, mogoče pričakovati.

Tudi podatki o izdanih napotnicah, s katerimi upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), potrjujejo, da je bilo spomladi (april) za onkološko obravnavo izdanih manj napotnic kot sicer; večji od upada napotnic za prve preglede je bil upad napotnic za kontrolni pregled, pri napotovanju bolnikov na onkološko genetsko testiranje pa je v tem času prišlo do tako rekoč popolne ustavitve. 

Tudi Onkološki inštitut Ljubljana poziva k spoštovanju zaščitnih ukrepov

Kasneje so se razmere izboljšale in, kot je za Zdravstveniportal.si v sredo pojasnila strokovna direktorica OI izr. prof. dr. Irena Oblak, »v tem trenutku na onkološkem inštitutu ne opažamo posebnih odstopanj. Vsa obravnava bolnikov, vključno s kontrolnimi pregledi po končanem zdravljenju, poteka nemoteno. Enako velja za presejalne programe, v katerih smo spomladi z izvajanjem storitev začasno prenehali, nato pa izpad nadoknadili s sobotnim delom in s podaljševanjem urnikov.«

Toda tudi OI ni imun na povečano število potrjenih okužb v zadnjih tednih, kar sovpada z razširjenostjo okužb med prebivalstvom, posledično pa se, zaradi povečanega števila odsotnosti, povečuje obremenitev osebja. Zato se vodstvo, skupaj z zaposlenimi na inštitutu, pridružuje pozivom zaposlenih v zdravstvu k doslednemu spoštovanju vseh epidemioloških ukrepov – da bodo zdravniki in njihovi timi lahko nemoteno skrbeli za svoje paciente.

Da je možnost za nemoteno oskrbo obolelih, ki bi v vsakem zdravstvu morala biti osnovna podstat za pravočasno, kakovostno in varno delo, izjemno majhna, potrjujejo aktualni podatki: hospitaliziranih je že 660 bolnikov s COVID-19, 109 jih potrebuje intenzivno terapijo.

Dogaja se to, kar je bilo še pred nekaj tedni nepredstavljivo ...

Mateja Logar
Mateja Logar

Kot pojasnjuje doc. dr. Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ljubljanskega UKC, so v Sloveniji v tem trenutku zasedene prav vse postelje za intenzivno terapijo. In ob tem ne kaže pozabiti, da ključni problem nista prostor ali oprema, ampak ustrezno usposobljeno osebje, ki zna upravljati s črpalkami in vsemi drugimi napravami ter mora bdeti nad stanjem obolelih in biti v pripravljenosti za ažurno ukrepanje 24 ur na dan. »Pri nas rezerv preprosto ni in takega kadra ni mogoče na hitro usposobiti,« dodaja zdravnica in pove, da zdaj, v reševanju nastale situacije, pripravljajo in v te enote prestavljajo kader z drugih stopenj intenzivne nege, kar je nadvse stresno – predvsem pa gre zgolj za delno, začasno rešitev ...

Zgodilo se je to, kar se je še pred nekaj tedni zdelo nepredstavljivo. Tovrstna opozorila zdravnikov, ki imajo vpogled v še vedno ne povsem razvozlano naravo novega koronavirusa, so bila takrat narekovana s sklicevanjem na izjemen pomen previdnosti in doslednosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov, ki pa sta, nasprotno, povsem izginili z razumskega radarja posameznikov, ki so v tem času pospešeno kršili zaščitne ukrepe in ustvarili idealen miljé za širjenje okužb, ki ugašajo življenja.

Kako sebični smo postali kot družba, v kateri številnim ni mar za sočloveka, za starejše?

Večina tistih, ki so zboleli za težko obliko COVID-19, je imelo najmanj eno osnovno bolezen. Toda, kot je danes poudarila dr. Logarjeva: »Po okužbi se je osnovna bolezen poslabšala – umrli so zato, ker so se okužili z novim koronavirusom, sicer bi lahko živeli še naprej.« 

V tem smislu odzvanja tudi današnje opozorilo zaposlenih v zdravstvu: »Zdravstveni delavci ne razumemo več nekaterih ljudi. Ali življenja ljudi, starih 60, 70, 80 let, res niso več pomembna? Iz dneva v dan smo vse bolj zgroženi nad komentarji in odzivi, ki kažejo, kako sebični smo postali kot družba, kako številnim ni mar za sočloveka, za starejše ... Toda šteje prav vsako življenje!«

Kot je danes pojasnil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, je trenutno v domovih za starejše okuženih že 745 od skupno 19.000 varovancev; okužbe so vdrle v približno dve tretjini od skupno 102 domov. Najbolj skrb vzbujajoče so razmere v centru starejših, slepih in slabovidnih v Škofji Loki pa tudi v domu v Loki pri Zidanem mostu, kjer je okuženih že 39 zaposlenih. Ministrstvo je vodstva vseh domov opozorilo na nujni ukrep – takojšnjo izključitev prezračevalnih sistemov, ko oziroma če pride do vdora okužbe v dom, kajti prav v Loki naj bi bliskovito širjenje okužb po vsej verjetnosti zakrivila vertikalna širitev okužb s pomočjo prezračevalnega sistema ...

»Zdravstveni delavci ne razumemo več nekaterih ljudi. Ali življenja ljudi, starih 60, 70, 80 let, res niso več pomembna? Iz dneva v dan smo vse bolj zgroženi nad komentarji in odzivi, ki kažejo, kako sebični smo postali kot družba, kako številnim ni mar za sočloveka, za starejše ... Toda šteje prav vsako življenje!«

»Pozabljeno« bolezensko breme številnih, ki čakajo doma ...

V domovih za starejše, socialno-varstvenih zavodih in tudi ali predvsem v zdravstvenih institucijah med zaposlenimi trenutno prevladujejo utrujenost, stres, delo v podaljšanih izmenah in v ogrožujočih razmerah.

»Res je pomembno, da epidemijo čim prej ustavimo, kajti hospitalizacije COVID bolnikov so dolge, zmogljivosti se ne sproščajo dovolj hitro, da bi lahko bolnišnično zdravljenje zagotovili na novo obolelim, zato je nujno res dosledno upoštevanje zaščitnih ukrepov,« zdravnica Mateja Logar poziva vse in vsakogar k zaščiti sebe in drugih pred okužbo z virusom, ki vse postulate delovanja družbe postavlja na glavo.

Toda kako se bo odvijalo zdravljenje in reševanje življenj zdaj, ko so razmere v bolnišnicah skrajno resne, z običajnega zornega kota povsem nepredvidljive in nepredstavljive? V UKC so se odločili za pospešeno ureditev prostorov še vedno nedograjenega objekta diagnostično-terapevtskih služb (DTS), za katerega je bil sicer temeljni kamen postavljen že pred 13 leti – zato, da bo dostopnost infrastrukture (na primer zagotovitev kisika) boljša in predvsem hitrejša.

Toda, kot opozarja dr. Logarjeva, to ne pomeni, da bo Ljubljana dobila novo bolnišnico, ampak nekakšen provizorij, v katerega bo mogoče namestiti približno 100 obolelih, »kar je še vedno bistveno bolje, kot če bi bili bolnike primorani nameščati v telovadnice ali druge nebolnišnične zmogljivosti«.

Doc. dr. Mateja Logar, klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana:

Predvidena gradbena preureditev prostorov DTS nad urgenco kliničnega centra ne pomeni, da bo Ljubljana dobila novo bolnišnico, ampak nekakšen provizorij, v katerega bo mogoče namestiti približno 100 obolelih, kar pa je še vedno bistveno bolje, kot če bi bili bolnike primorani nameščati v telovadnice ... 

Tudi dr. Nuška Čakš Jager, ki je aktualno epidemiološko sliko Slovenije predstavila v filigranskih podrobnostih, tudi v primerjavi s staro celino in svetom, kajti povsod se »število potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom drastično povečuje«, poudarja, da »nas drugi val epidemije prehiteva oziroma nam kaže zelo neprijetno sliko«. Ob tem je dr. Čakš Jager opozorila na zdravstvene stiske številnih posameznikov, ki jih zaznavajo epidemiologi. 

Mnogi si v zdajšnjih razmerah ne želijo v zdravstveno ustanovo, do zdravnika, bojijo se zapletov, v katere bi zaradi njihove osnovne bolezni lahko vodila okužba s koronavirusom SARS-CoV-2, morda obupajo, ker jim ne uspe priklicati lečečega zdravnika, ali pa so prisiljeni v čakanje, ker njihovo stanje za zdaj še ni označeno kot res nujno. Čakajo ne glede na obolenje, ki je bilo že pred epidemijo del njihovega življenja, pa naj bo to diabetes, povišan krvni tlak, katera od srčno-žilnih bolezni, rak ali, na primer, obolenje dihal. 

Nekateri med njimi čakajo tako dolgo, da se njihovo bolezensko stanje izrazito poslabša, zato je nujno urgentno ukrepanje. To se ne bi smelo dogajati – pa vendar se. Zato si moramo za upočasnitev in zaustavitev drugega vala epidemije prizadevati prav vsi, od prvega do zadnjega. Kajti tudi če se v prihodnjih dneh število na novo okuženih ne bo (več) povečevalo, se bodo razmere v bolnišnicah izboljšale šele čez tri do štiri tedne.


Aktualna odslikava razsežnosti pandemije pri nas in po svetu:

Podatki

Podatki

Podatki

Podatki

Podatki

Podatki

Podatki

Naslovna fotografija in portret Mateje Logar: STA; grafi: današnja novinarska konferenca Ukom; 

Dopolnitev članka z aktualnimi informacijami:

odsev v oknu dekleta z masko

Epidemija kot nov tip kolektivne travme

Epidemijo, ki je brezkompromisno posegla v vsa področja našega življenja, je na današnji popoldanski novinarski konferenci magistra psihologije Barbara Čibej Žagar označila kot nov tip kolektivne travme, ki boleče spreminja odnose v družbi.

Ko socialni stiki v naši zavesti postajajo svojevrstna grožnja

Če smo še lani otroke in mladostnike odvračali od uporabe virtualnih naprav, jih danes dobesedno potiskamo v svet virtualnega; kakšne bodo posledice takšnega ravnanja, ki ga narekujejo epidemija in ukrepi za preprečitev širjenja okužb z novim koronavirusom, bomo po mnenju Čibejeve lahko ocenjevali šele čez čas.

Že zdaj pa je jasno, da zaradi trenutnih razmer »socialni stiki v naši zavesti postajajo svojevrstna grožnja«. Živimo v času in v okoliščinah, ko se stresu ni mogoče izogniti; ukrepi vodijo v dodatno stisko in iz vsega skupaj se porajajo zelo raznoliki občutki – od tesnobe in osamljenosti do jeze in nasprotovanja, pri čemer so v največji stiski ranljive skupine, torej otroci in starejši; najbolj izpostavljeni so tisti posamezniki, pri katerih je zmožnost spopadanja s stresom majhna.

Kot opozarja psihologinja, se pojavnost duševnih stisk pomembno povečuje, stroka, ki izvaja psihološko svetovanje oziroma psihoterapijo, pa je zaradi epidemije, ki je pomembno spremenila način dela, dokaj nemočna, kajti učinkovitost tovrstne pomoči v virtualni obliki je bistveno manj učinkovita.

»Če kdaj, je zdaj čas, da egoizem pospravimo v predal«

»Kljub temu, da se velika večina drži ukrepov, je dejstvo, da jih nekateri ne bodo nikoli upoštevali,« pa meni Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata, zato poudarja: »Če kdaj, je zdaj čas, da egoizem pospravimo v predal«. Po njenem prepričanju nenošenje zaščitnih mask nikakor ni znak uporništva, ampak  ignorance do sočloveka.

Zdravstveni inšpektorat je sicer po besedah Deane Potza od začetka septembra prejel 1222 prijav, pri preverjanju spoštovanja ukrepov, s katerimi naj bi pri nas zajezili drugi val epidemije, pa bo odslej zdravstvenemu inšpektoratu pomagalo še osem drugih inšpektoratov.

Policisti ugotavljajo, da je v zadnjem času kršitev manj

Od sobote so se sicer spremenila tudi pooblastila, ki jih ima na tem področju policija; policisti zdaj lahko samostojno obravnavajo prekrške in po potrebi tudi ukrepajo. Ne glede na prijave, opravljene nadzore in ugotovljene prekrške pa, kot poudarja namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak, policija ugotavlja, da je »v zadnjem času videti, da so ljudje odloke sprejeli in se jih v veliki večini držijo«.

Med policisti je trenutno v izolaciji nekaj manj kot 200 zaposlenih.

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Značka

Ukrepi

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona