Minister za zdravje Aleš Šabeder je danes prisegel pred državnim zborom, zdaj bo moral pospešeno sanirati razmere v zdravstvu, najprej v družinski medicini

Minister za zdravje Aleš Šabeder je danes prisegel pred državnim zborom, zdaj bo moral pospešeno sanirati razmere v zdravstvu, najprej v družinski medicini

»Naše trenutne obremenitve so preko meje znosnega. Kljub težkim razmeram za zdaj še vztrajamo, predvsem zaradi razumevanja vodstva, ki se po svojih najboljših močeh trudi pri iskanju rešitev, med drugim tudi z zaposlovanjem dodatnega kadra, ki s strani ZZZS ni odobren in finančno pokrit,« je v današnjem dopisu, naslovljenem na resorno ministrstvo, zapisalo 14 zdravnikov družinske medicine iz Zdravstvenega doma Grosuplje. To so naredili v upanju, da bo novoimenovani minister za zdravje Aleš Šabeder uvidel, da nalaganje bremena na že tako ali tako od pritiska zgrbljena ramena družinskih zdravnikov ne predstavlja rešitve.

Minister za zdravje Aleš Šabeder je danes prisegel pred državnim zborom, zdaj bo moral pospešeno sanirati razmere v zdravstvu, najprej v družinski medicini
Minister za zdravje Aleš Šabeder, ki ga je premier Marjan Šarec predlagal kot edinega kandidata za ministra za zdravje in ki je danes v tej vlogi prisegel pred državnim zborom, bo imel veliko dela. Problemov je ogromno, najsi gre za čakalne dobe, preobremenjenost in odpovedi v družinski medicini, ukinitev »prostovoljnega« zdravstvenega zavarovanja, zagotovitev ustrezne informacijske tehnologije v medicini, preprečevanje korupcije, vzpostavitev reda pri javnih naročilih, uveljavitev strokovnih standardov, normativov in kompetenc, umestitev pacientov v središče dogajanja v tej kompleksni dejavnosti, celovito in dosledno udejanjanje kakovosti in varnosti v postopkih zdravljenja ... Ureditev razmer v osnovnem zdravstvu bo zagotovo morala biti med prednostnimi nalogami. Fotografiji: STA

Zdravniki iz grosupeljskega zdravstvenega doma so novega zdravstvenega ministra Aleša Šabedra seznanili s svojo odločitvijo (dosledno upoštevanje poklicne kolektivne pogodbe in v njej določenih standardov in normativov ter odklanjanje pacientov, če bi s tem presegli 1895 glavarinskih količnikov), z razlogi za tako odločitev (izboljšanje delovnih pogojev, da bodo bolnikom lahko zagotavljali strokovno ustrezno oskrbo) in z morebitnimi nadaljnjimi ukrepi, ki vključujejo tudi odpoved delovnih razmerij – če bodo zaradi odločitve izpostavljeni kakršnemukoli pritisku, grožnjam, mobingu ali kaznim.

Podpisi zdravnikov iz ZD Grosuplje

Obremenitev ambulant krepko presega strokovne standarde in normative, ki so predpogoj za kakovostno in varno skrb za paciente, poleg tega se vsi zdravniki vključujejo v 24-urno nujno medicinsko pomoč (ob rednem delu in izven njega), ob tem pa izvajajo še mrliško pregledno službo. 

Zdravniki iz Zdravstvenega doma Grosuplje bodo odslej dosledno upoštevali poklicno kolektivno pogodbo in v njej določene standarde in normative – ter odklanjali nove paciente, če bi s tem presegli 1895 glavarinskih količnikov.

Prepričani so, da bodo le tako lahko izboljšali delovne pogoje in posledično bolnikom zagotavljali strokovno ustrezno oskrbo.

»Nikakor pa v teh razmerah ne moremo prevzeti in ne bomo prevzeli dodatnih obremenitev z novimi registracijami, kot jih določa novi splošni dogovor, zato smo se odločili, da v priloženi izjavi to tudi javno povemo. Z izjavo so seznanjeni predstavniki sveta zavoda, ki so nas pri tem soglasno podprli,« je v imenu štirinajsterice zdravnikov, ki bodo dali prednost strokovnosti in etiki, zapisala Sonja Gruden, specialistka družinske medicine.

Odločitev zdravnikov, ki delajo v grosupeljskem zdravstvenem domu, ni osamljena; do podobnih odzivov in napovedi prihaja v Kranju, Celju, Nazarjah, Ajdovščini ..., v prihodnje pa se bodo pospešeno vrstili tudi drugod po Sloveniji. 

Odločitev zdravnikov, ki delajo v grosupeljskem zdravstvenem domu, ni osamljena.

Do podobnih odzivov in napovedi prihaja v Kranju, Celju, Nazarjah, Ajdovščini ..., v prihodnje pa se bodo pospešeno vrstili tudi drugod po Sloveniji. 

Kaj je tisto, kar je poleg kadrovske podhranjenosti in preobremenitev, ki se kopičijo tudi ali predvsem po administrativni plati, osnovno-zdravstvenemu sodu prebilo dno?

Splošni dogovor za leto 2019 nevzdržne razmere še poslabšuje

S splošnim dogovorom za leto 2019 je na novo določena (povišana) zgornja meja registracij v ambulantah družinske medicine, ki že sicer pokajo po šivih, sistemskih rešitev pa ni. In to je v resnici zelo slabo sporočilo.

Splošni dogovor, s katerim »partnerji« s področja zdravstva vsako leto na novo določijo razrez finančne pogače za izvajanje zdravstvenih storitev in programov, v resnici nima partnerskega predznaka, saj moč strokovnih argumentov vedno znova izničijo argumenti moči, za katere se zdi, da imajo na koncu en sam imenovalec: politiko, ki v zdravstvu nima kaj početi. O spornih vprašanjih vedno odloči vlada.

Združenje zdravstvenih zavodov predlagalo aneks k splošnemu dogovoru ...

Zato je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije predlagalo sprejetje aneksa številka ena k splošnemu dogovoru za to leto. V zvezi s preobremenitvami v ambulantah družinske medicine v osnovnem zdravstvu, kjer zdravniki v nekaterih zdravstvenih domovih napovedujejo odpoved pogodb o zaposlitvi, saj druge rešitve ni na obzorju, je omenjeno združenje predlagalo rešitev, povsem primerljivo z nedavno sprejetimi sklepi letne konference sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Tako predlagani aneks pravzaprav precej presenetljivo na isti breg postavlja zdravnike, njihove sindikate in menedžment zdravstvenih zavodov. 

Združenje je namreč predlog pripravilo v skladu s sporazumom o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti, ki sta ga podpisala sindikat Fides in vlada – in ki je že veljal v splošnem dogovoru za pogodbeni leti 2017 in 2018. Po tem sporazumu zdravniki, ki delajo na primarni ravni, lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev slovenskega povprečja glavarinskih količnikov po posameznih specialnostih, medtem ko zdravniki družinske medicine in pediatri lahko opredeljevanje novih zavarovanih oseb odklonijo, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov

Združenje zdravstvenih zavodov je predlog aneksa pripravilo v skladu s sporazumom o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti.

Po tem sporazumu zdravniki družinske medicine in pediatri lahko opredeljevanje novih zavarovanih oseb odklonijo, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. 

... upravni odbor ZZZS pa je predlog zavrnil

Za tak korak se zdravniki lahko odločijo, če pri delodajalcu niso izčrpane vse kadrovsko-organizacijske možnosti, ki bi omogočile opredeljevanje zavarovanih oseb – razpisi za nove zaposlitve, predlog potreb po novih specializacijah, sklepanje podjemnih pogodb z zdravniki, tudi z upokojenimi, preusmerjanje polnoletnih zavarovanih oseb od pediatra k družinskemu zdravniku ...

Toda upravni odbor ZZZS je na včerajšnji seji predlog za urgentno vključitev te možnosti v splošni dogovor za to leto zavrnil. Zdaj smo v slovenskem zdravstvu v situaciji, ko manevrirnega prostora – za zdaj v družinski medicini, vendar se podobne zgodbe odvijajo tudi v drugih vejah medicine – praktično ni več. In ker na ta resni, kompleksni problem ne opozarjajo le zdravniki ali medicinske sestre in njihovi sindikati, ampak zdaj celo menedžment zdravstvenih zavodov, je to znak, da obstoječi sistem v resnici ni in ne more biti več zagotovilo za vzdržno, kakovostno, strokovno, celovito in varno delovanje zdravstvenega varstva – znak, na katerega se je nujno treba odzvati in sprejeti takojšnje ukrepe za sanacijo nastalega stanja.

Upravni odbor ZZZS je predlog za urgentno vključitev te možnosti v splošni dogovor za to leto zavrnil.

Zdaj smo v slovenskem zdravstvu v situaciji, ko manevrirnega prostora – za zdaj v družinski medicini, vendar se podobne zgodbe odvijajo tudi v drugih vejah medicine – praktično ni več.

V združenju so prepričani, da je dogovor med vlado in sindikatom Fides, zapisan v sporazumu o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti, treba upoštevati – če bi bilo v tem smislu treba spremeniti časovnico glede doseganja ciljnega normativa, pa bi podpisniki sporazuma morali obnoviti pogajanja in dogovor oblikovati na novo. Kaj torej sledi – razen napovedanih aktivnosti zdravnikov v osnovnem zdravstvu?

»Težko razumemo, da upravni odbor ZZZS nasprotuje temu, kar je v resnici že dogovorjeno, podpisano in sprejeto«

»Težko razumemo, da upravni odbor ZZZS nasprotuje temu, kar je v resnici že dogovorjeno, podpisano in sprejeto. Zdaj se ponuja nekaj možnosti. Ena je nadaljevanje s postopkom, povezanim z aneksom, vendar je tovrstno iskanje rešitve dolgotrajno, zavleče se lahko vse do jeseni. Obstaja pa tudi drugačna pot. Novi minister za zdravje se bo s temi problemi moral spopasti takoj po imenovanju – in ni nemogoče, da partnerji, ki se dogovarjamo o vsebini splošnega dogovora, ne bi zmogli oblikovati usklajenega, lahko tudi novega predloga za olajšanje pereče situacije, ki smo ji priča v tem trenutku. Lahko zagotovim, da bo združenje kooperativno, saj želi prispevati k razumni rešitvi – če pa se bomo znašli v situaciji, v kateri bodo prevladala čustva in drugi motivi, pa bo rešitve težko najti,« je v pogovoru za zdravstveni portal povedal Marjan Pintar, direktor združenja zdravstvenih zavodov.

Novi minister za zdravje se bo s temi problemi moral spopasti takoj po imenovanju – in ni nemogoče, da partnerji, ki se dogovarjamo o vsebini splošnega dogovora, ne bi zmogli oblikovati usklajenega, lahko tudi novega predloga za olajšanje pereče situacije, ki smo ji priča v tem trenutku.

Lahko zagotovim, da bo združenje kooperativno, saj želi prispevati k razumni rešitvi – če pa se bomo znašli v situaciji, v kateri bodo prevladala čustva in drugi motivi, pa bo rešitve težko najti.

Marjan Pintar,
direktor združenja zdravstvenih zavodov

Aleš Šabeder
Ureditev razmer v osnovnem zdravstvu je med prednostnimi nalogami Aleša Šabedra (na fotografiji v prostorih državnega zbora, ki ga je danes imenoval za ministra za zdravje). ​​​In takih nalog je malo morje, kajti slovensko zdravstvo se je znašlo v situaciji, ko prihajajo na dan posledice dolgoletnega nepravilnega ukrepanja pa tudi neukrepanja, ki jih na koncu na svoji koži, tako ali drugače, občutijo pacienti.

 

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.In kakšno je vaše sporočilo novemu ministru za zdravje Alešu Šabedru?

Ales Sabeder, minister za zdravje - pobude bralcev

Kaj pričakujete od novega ministra za zdravje Aleša Šabedra? Vaše predloge in zahteve zapišite v komentarje na naši facebook strani. Ko se jih bo nabralo dovolj, jih bomo strnili v knjigi, ki jo bomo kot civilno pobudo za nujno ukrepanje na področju zdravstva izročili ministru.

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona