»Zaradi preležanin prihaja do sepse in posledično tudi do smrti!« opozarja vodstvo Srebrne niti na razmere med epidemijo v nekaterih domovih za starejše

»Zaradi preležanin prihaja do sepse in posledično tudi do smrti!« opozarja vodstvo Srebrne niti na razmere med epidemijo v nekaterih domovih za starejše

»Za socialne stike v domovih za starejše še vedno ni ustrezno poskrbljeno, prav tako ne za obiske svojcev. Posledice socialne izolacije, pomanjkanja kadra in neustrezne, samo osnovne oskrbe varovancev pa so resnično skrb vzbujajoče, saj zaradi preležanin prihaja do sepse in posledično tudi do smrti,« je v sinočnjem pozivu k takojšnjemu ukrepanju opozorila predsednica združenja Srebrna nit Biserka Marolt Meden.

»Zaradi preležanin prihaja do sepse in posledično tudi do smrti!« opozarja vodstvo Srebrne niti na razmere med epidemijo v nekaterih domovih za starejše

Združenje za dostojno starost Srebrna nit si v zadnjih letih aktivno prizadeva za izboljšanje razmer, ki jih na podlagi veljavne zakonodaje slovenska država zagotavlja srebrni generaciji – starejšim oziroma ostarelim. A zakona o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi ostarelim z zagotavljanjem oskrbe na domu že davno omogočil, da čim dlje ostanejo doma, še vedno ni. Razmere pa so v zdajšnjih okoliščinah, ki jih narekuje epidemija novega koronavirusa – ta najbolj ogroža prav starejše – nevzdržne. Tako je, kot opozarja Biserka Marolt Meden, tudi zaradi »preveč nepotrebnih smrti in preveč olepševanja podobe odgovornih. Toda število umrlih v domovih za starejše – 1795, kar je 57 odstotkov vseh umrlih – ni podatek, ki ne zahteva iskanja odgovornosti in nujnega ukrepanja.«

1795 umrlih v domovih za starejše, kar je 57 odstotkov vseh umrlih zaradi bolezni COVID, je podatek, ki zahteva odgovornost in kliče po nujnem, celovitem ukrepanju.

Zato je vodstvo združenja sinoči na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma na državnega sekretarja Cveta Uršiča ponovno (javno) naslovilo vprašanja, ki ne bi smela ostati brez jasnih, nedvoumnih odgovorov. 

Vodstvo Srebrne niti (se) tako znova javno sprašuje, ali resorno ministrstvo namerava javnost seznaniti z ugotovitvami izrednih strokovnih nadzorov, odrejenih lani, po koncu prvega vala epidemije. Izvedeti pa želijo tudi, ali se v domovih za starejše odvijajo redni strokovni in inšpekcijski nadzori – in kakšni so izsledki teh nadzorov.

»Ste, vsaj v sklopu pilotnega projekta, zagotovili primerne ventilatorje ali filtre za odvajanje okuženega zraka iz prostorov domov za starejše?« sprašuje Biserka Marolt Meden. Med vprašanji, v nedeljo zvečer poslanimi na resorno ministrstvo in na vlado, pa je izpostavljen tudi vladni načrt za reorganizacijo največjih domov na Slovenskem, za kar bi bilo mogoče pridobiti evropska sredstva.

Ste, vsaj v sklopu pilotnega projekta, zagotovili primerne ventilatorje ali filtre za odvajanje okuženega zraka iz prostorov domov za starejše?

Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti

»Katere nove domove starejših boste gradili letos in v prihodnjem letu – in ali bodo domovi, kriti iz javnih sredstev, imeli prednost pri podeljevanju koncesij? Ali so bili socialno-varstvenim zavodom že izplačani vsi dodatki in potrjeni zahtevki za zaščitno opremo in druge stroške, ki naj bi jih dobili povrnjene iz proračuna? Kaj se dogaja z novimi kadrovskimi normativi v zdravstveni negi in socialni oskrbi? Kolikokrat se je sestala delovna skupina za kadrovske normative, ustanovljena oktobra lani?« 

Vprašanjem združenja za dostojno starost ni videti konca – tudi potem, ko je vodstvo Srebrne niti konec minulega tedna izrazilo javni protest zaradi neupoštevanja jasno določene sheme za cepljenje slovenskega prebivalstva. 

Po shemi cepljenja, ki so jo pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), imajo do zaščite s cepljenjem absolutno prednost (naj)starejši, ki jih bolezen COVID najbolj ogroža, zato je po oceni vodstva Srebrne niti vse drugo, kar odstopa od teh pravil, »nepravično, neetično, vredno obsojanja«.

Vse, kar odstopa od sheme cepljenja, po kateri imajo do tovrstne zaščite absolutno prednost (naj)starejši, je nepravično, neetično, vredno obsojanja.

starejši in cepljenje

Foto: iStock

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Značke

starejši občan v domu

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona