Ali bo danes napovedano povezovanje med strokami v merjenju moči z birokracijo in odločevalci vendarle pospešilo izboljšave v zdravstvu?

Ali bo danes napovedano povezovanje med strokami v merjenju moči z birokracijo in odločevalci vendarle pospešilo izboljšave v zdravstvu?

V imenu vseh poklicnih skupin, ki delajo v zdravstvu, njihove organizacije, sindikalne in stanovske, že dolgo opozarjajo na ključni problem v sistemu: pomanjkanje dialoga, ki bi lahko konstruktivno pripomogel k pripravam učinkovitih in v praksi uporabnih ukrepov za izboljšanje delovanja zdravstvenih storitev, za učinkovitejše funkcioniranje zdravstvenih institucij, ki jih veljavna zakonodaja omejuje in onemogoča delovanje, s katerim bi spodbujali kakovost in ažurno popravljali ter odpravljali slabosti. Danes je vodstvo zdravniške zbornice naredilo korak v novo smer, s pogovorom s predstavniki vseh ključnih asociacij, ki delujejo v zdravstveni sferi.

Ali bo danes napovedano povezovanje med strokami v merjenju moči z birokracijo in odločevalci vendarle pospešilo izboljšave v zdravstvu?
Dialoga, ki bi pripomogel k izboljšavam v zdravstvu, ni. Zato kaže, da bo Slovenija kmalu dobila multistrokovni interesni forum, sestavljen iz celotnega nabora izvajalcev. Forum naj bi v prihodnje branil interese zdravstva v interakcijah z ministrstvom za zdravje, zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in vlado ter tako poskušal doseči izboljšanje razmer za delo, ki so danes zaznamovane s številnimi problemi. Foto: iStock

Sestanek je vodstvo zdravniške zbornice sicer sklicalo že prej, preden je premier Marjan Šarec sprejel odločitev glede nadaljnjega vodenja zdravstvenega ministrstva, povezano z odstopom ministra za zdravje Sama Fakina; tega naj bi v kratkem zamenjal zdajšnji generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder. Tako je zdaj stanovsko združenje zdravnikov začelo voditi dialog o spremembah v zdravstvu, ki jih Slovenija nujno potrebuje za izboljšave v delovanju sistema – v dobro bolnikov. Da bi o tem dogodku lahko poročala, sem se srečanja nameravala udeležiti, vendar to, kot sem izvedela pred vrati dvorane Julija, v kateri so se zbrali glavni akterji dogodka, ni bilo zaželjeno, češ da se bo sestankovanje (z delovnim naslovom Združimo moči za boljše pogoje) odvijalo za zaprtimi vrati.

Razprava za zaprtimi vrati je bila po naših informacijah usmerjena v ugotavljanje, kako si skupaj izboriti boljše delovne pogoje za vse zaposlene v zdravstvu, »da bi tako najbolje poskrbeli za naše paciente«.

Beseda je tekla tudi o (ne)upoštevanju standardov in normativov za zagotavljanje varne obravnave pacientov – v istem času pa se je na ministrstvu za zdravje odvijal pogovor o kompetencah in aktivnostih izvajalcev v zdravstveni negi, na katerega so bili poleg predstavnikov ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vabljeni tudi sindikati in strokovna združenja, ki ščitijo interese ter skrbijo za strokovnost zaposlenih v zdravstveni negi.

Sicer pa se je na prvem srečanju v zdravniškem domu Domus Medica pokazalo, da si predstavniki izvajalcev želijo v iskanju možnosti za dialog v prihodnje nastopati skupaj in čim bolj enotno. Kot vse kaže, bo nastal multistrokovni interesni forum, ki bo v prihodnje branil interese zdravstva v interakcijah z ministrstvom za zdravje, zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in vlado ter tako poskušal doseči izboljšanje razmer za delo, ki so danes zaznamovane s številnimi problemi.

Predstavniki izvajalcev želijo v iskanju možnosti za dialog v prihodnje nastopati skupaj in čim bolj enotno.

Kot vse kaže, bo nastal multistrokovni interesni forum. Ta bo v prihodnje branil interese zdravstva v interakcijah z ministrstvom za zdravje, zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in vlado ter tako poskušal doseči izboljšanje razmer za delo, ki so danes zaznamovane s številnimi problemi.

Posledično pa naj bi se, kot so po končanem dogodku sporočili z zdravniške zbornice, izboljšala tudi dostopnost vseh prebivalcev do zdravstvenih storitev. 

Kot je znano, se bodo poslanci v prihodnjih dneh seznanili s Fakinovim odstopom in premierovim predlogom za novega ministra – predlagani kandidat je Aleš Šabeder, trenutno generalni direktor UKC Ljubljana. Zanj so torej predstavniki poklicnih skupin, ki delajo v zdravstvu, že danes pripravili seznam najnujnejših področij, o katerih se želijo s Šabedrom pogovoriti in od njega zahtevati takojšnji začetek urejanja problemov, ki jih ni malo. 

Kot je znano, se bodo poslanci v prihodnjih dneh seznanili s Fakinovim odstopom in premierovim predlogom za novega ministra – predlagani kandidat je Aleš Šabeder, trenutno generalni direktor UKC Ljubljana. 

Zanj so torej predstavniki poklicnih skupin, ki delajo v zdravstvu, že danes pripravili seznam najnujnejših področij, o katerih se želijo s Šabedrom pogovoriti in od njega zahtevati takojšnji začetek urejanja problemov, ki jih ni malo. 

 

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.

 Kompetence v zdravstveni negi so še vedno predmet spora

Današnji sestanek o kompetencah v zdravstveni negi, ki se je tako rekoč istočasno odvijal na ministrstvu za zdravje, pa, kot je bilo mogoče predvideti, ni prinesel nič novega. Strokovna združenja zavračajo predlog kompetenc v zdravstveni negi, ki so ga pripravili na ministrstvu – edina sprejemljiva možnost se jim zdi sprejetje dokumenta, ki ga je pripravila stroka. 

Po drugi strani pa z vidika resornega ministrstva ta predlog ni sprejemljiv, ker želi vpeljati model, po katerem bodo za izvajanje zdravstvene nege v 70-odstotnem deležu skrbele diplomirane medicinske sestre in v 30-odstotnem deležu drugi profili, ki nimajo univerzitetne izobrazbe. V dokumentu, ki ga bo v skladu z 38. členom zakona o zdravstveni dejavnosti vendarle treba sprejeti čim prej, je z vidika ministrstva sporno tudi odstopanje od vertikale izobraževanja, pri čemer izstopa predvsem prekomerno drobljenje opravil na vseh ravneh zdravstvene nege.

Danes neuspešni poskus za poenotenje izhodišč glede razmer in razmerij v zdravstveni negi, pa ne pomeni konec pogovorov; vnovično srečanje sledi še ta mesec. 


Za ta teden predvideni ustanovni sestanek strateškega sveta za zdravstveno nego, ki ga je imenoval minister za zdravje Samo Fakin, odpade, kajti delovanje tega posvetovalnega organa zdaj, ko je minister odstopil, ni več relevantno.

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona