Takoj je treba najti rešitev za strokovno in hitro obravnavo vseh pacientov, ne le zbolelih za COVID-19!

Takoj je treba najti rešitev za strokovno in hitro obravnavo vseh pacientov, ne le zbolelih za COVID-19!

»V času pandemije novega koronavirusa resnično ne potrebujemo avtokratskih, strogih ukrepov, ki bi iz celotne družbe naredili eno veliko infekcijsko kliniko,« je v včerajšnjem pogovoru za Zdravstveniportal.si poudaril prof. dr. Zvezdan Pirtošek. Glas razuma, apel vodilnega predstavnika pomembne veje medicinske stroke, ki ni bil vključen v snovanje trenutno veljavnih ukrepov, s katerimi naj bi preprečili širjenje okužb z novim koronavirusom, zahteva razmislek – in predvsem spodbuja ustreznejše, življenjsko ukrepanje, ki ne bo onemogočalo normalnega življenja.

Takoj je treba najti rešitev za strokovno in hitro obravnavo vseh pacientov, ne le zbolelih za COVID-19!
Foto: iStock; kreativna izvedba: Zdravstveniportal.si

Danes se je temu apelu pridružila tudi zdravniška zbornica, zaradi vse večjega števila izpovedi obolelih, ki jim dostop do pravočasnega, kakovostnega in varnega zdravljenja onemogočajo protokoli, uveljavljeni zavoljo razmer, ki jih narekuje drugi val epidemije COVID-19. Oboleli, pa naj bo njegovo zdravstveno stanje še tako urgentno, se mora na pregled naročiti, opraviti testiranje na okužbo z novim koronavirusom in počakati na rezultat testiranja – šele potem se mu odpro vrata do osebnega zdravnika in strokovne pomoči.

»Takoj je treba najti rešitev za strokovno in hitro obravnavo vseh tistih nujnih stanj, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. V takih primerih je že nekajurno, kaj šele nekajdnevno čakanje lahko za obolelega tudi usodno,« opozarja vodstvo zdravniške zbornice. 

Zdravstveni sistem je treba prilagoditi razmeram – ne pa iskati »krivce« ali izgovore, zato je vodstvo zdravniške zbornice pozvalo ministrstvo za zdravje, naj »sprejme ustreznejša navodila ter zagotovi dostopnost do izbranih zdravnikov in do nujne medicinske pomoči, kajti gre za sistemski problem, ki ga je treba analizirati, ugotoviti, kje so šibke točke in poiskati rešitev v najkrajšem možnem času«.

O tem, da je vlada v času pandemije padla na vseh izpitih iz dobre komunikacije, v kateri ima največjo vrednost dober zgled, že dolgo ni več dvoma. Zastraševalni pristop je osnovna napaka, ki jo je težko popraviti – slab zgled pa je zdrs, ki mu ni mogoče najti opravičila. In teh zdrsov v zadnjih mesecih ni bilo malo ... Kako si lahko ministrica za šolstvo dovoli, da v enem samem večeru prekrši prav vsa pravila, ki jih staršem in njihovim otrokom polaga na srce in pri tem stavi na njihovo razumnost, potrpežljivost in odgovornost? Ko enkrat (pa čeprav enkrat samkrat) napraviš tako kolosalno napako, je čas za slovo ...

Podobno je v zdravstvu, kjer je stanje v resnici takšno, da se pri izvajanju zdravstvene dejavnosti lahko hitro zalomi – ne le zaradi zahtevnosti tovrstnih storitev, ampak zaradi kratkih stikov v sistemu, na katere medicinska oziroma zdravstvena stroka opozarja že leta in leta. In če k temu dodamo še zdaj veljavne ukrepe, je jasno, da prognoza ni in ne more biti dobra – ne za paciente, ne za zaposlene v zdravstvu, niti za delovanje zdravstvenega sistema, v katerem ne bi smelo prihajati do kratkih stikov.

V času pandemije pa se dogaja prav to – v resnici so še bolj kot sicer postale opazne logistične težave, ki onemogočajo normalen potek dela, ki preprečujejo pravočasni začetek zdravljenja in kjer daljšajoče se čakalne dobe pomembno vplivajo na končno diagnozo obolelega.

Tako je upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po današnji seji pozval resorno ministrstvo, naj ponovno prouči veljavne protokole in pripravi usmeritve, ki bodo dostopnost do storitev omogočile tudi bolnikom z drugimi težavami in obolenji, ne le obolelim s COVID-19 – od izvajalcev pa zahteva, naj zagotovijo optimalen oziroma nemoten dostop do zdravnika. 

»Služba ZZZS bo še bolj okrepila nadzor na tem področju, se hitro odzivala na pritožbe zavarovanih oseb in ukrepala v skladu z veljavnimi predpisi, torej tudi z izrekanjem pogodbenih kazni,« sporoča vodstvo zdravstvene blagajne.

»Več kot deset let opozarjamo na pomanjkanje kadra na primarni ravni – nešteto dopisov na ZZZS. Pozivi za zmanjšanje birokracije in administracije. Brez odziva. Kako bodo kaznovali Potemkinovo vas?,« pa se je danes javno vprašal družinski zdravnik Rok Ravnikar in ob tem želel tako od ministrstva za zdravje kot od vlade prejeti odgovor na (retorično) vprašanje, ali si, glede na današnje sporočilo ZZZS, res želijo še več bega strokovnjakov iz družinske medicine pa tudi nasploh iz slovenskega zdravstva.

Problemi zdravstva, ki jih je politika leta in leta odrivala na stranski tir, ker njihovo reševanje ni bilo všečno v smislu pridobivanja volilnih glasov, so zdaj razgaljeni do obisti. In vsi skupaj lahko le upamo, da bo pri udejanjanju ukrepov, pri katerih ni več nikakršnega opravičila za oklevanje, zmagal razum. In da odločanje ne bo solistično, saj tak pristop – kot se je pokazalo že ničkolikokrat doslej – rodi le mlačne, v resničnem življenju neuporabne ukrepe.

Kako že? Resnično ne potrebujemo avtokratskih ukrepov! Čas je za dialog. In za zdrav razum, brez fig v žepu.

mislec

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.



Značke

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona