Domovi za starejše zahtevajo takojšnjo zagotovitev zmogljivosti za izolacijo obolelih na posebnih lokacijah

Domovi za starejše zahtevajo takojšnjo zagotovitev zmogljivosti za izolacijo obolelih na posebnih lokacijah

Domovi za starejše skupaj s socialno-varstvenimi zavodi zahtevajo takojšnjo zagotovitev zunanjih enot za izolacijo tistih varovancev domov ali zavodov, ki bodo zaradi okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 zboleli za COVID. V dopisu, naslovljenem na ministrstvo za zdravje ter na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa so štiri institucije (skupnost socialnih zavodov, skupnost varstveno-delovnih centrov, združenje Spominčica – Alzheimer Slovenija in slovensko društvo Amnesty International) zahtevale tudi izvedbo sistemskega, ne le strokovnega nadzora, ki naj v povezavi z očitki na račun triažiranja še neokuženih varovancev domov med epidemijo, ko je bilo v javnosti govora o tako imenovanih seznamih smrti, »zajame odločevalske procese na vseh ravneh, tudi na najvišji ravni.«

Domovi za starejše zahtevajo takojšnjo zagotovitev zmogljivosti za izolacijo obolelih na posebnih lokacijah

Nujna je sistemska ureditev, ki bo omogočila hitro odzivanje, kajti, kot opozarjajo podpisniki zahteve, izolacija obolelega izven zavoda ali centra, v katerem biva, preprosto ne more biti predmet vsakokratnega zamudnega dogovarjanja ali celo improvizacije, ko pride do okužbe ali do suma na okužbo s koronavirusom SARS-CoV-2. Zato vztrajajo pri rešitvi, po kateri je izolacijo obolelega treba omogočiti bodisi v zdravstvenih ustanovah bodisi v ustrezno opremljenih zunanjih zmogljivostih (hoteli, vojašnice ...) – ker v domovih za starejše in drugih tovrstnih varstveno-socialnih ustanovah ni ustreznih zmogljivosti.

Po prepričanju podpisnikov apela zadrževanje obolelih s COVID-19 v socialno-varstvenih zavodih in centrih lahko ogroža zdravje in krši pravice zdravih, kajti po veljavni zakonodaji ima vsakdo, tudi stanovalci zavodov ter uporabniki varstveno-delovnih centrov, pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi – in, seveda, tudi pravico do najvišje možne ravni zdravja.

Za izolacijo obolelih izven domov (v bolnišnicah ali preurejenih hotelih, vojašnicah ...)

V tem kontekstu predstavniki omenjenih ustanov in društev zavračajo navedbe, češ da je za okužene bolje, če ostanejo v domu oziroma v centru, v katerem stanujejo, saj naj bi bila takšna rešitev, ki jim omogoča nadaljnje bivanje v domačem, poznanem okolju, zanje manj stresna in udobnejša.

»Aktualna navodila od domov za starejše zahtevajo, da stanovalce ob sumu na okužbo iz njihovih sob preselijo v tako imenovano sivo cono. Če je okužba potrjena, se stanovalce preseli še enkrat, tokrat v tako imenovano rdečo cono. V obeh conah so odstranjeni predmeti, kot so zavese, slike, rože in preproge – pa tudi vse osebne stvari,« opozarjajo v skupnosti socialnih zavodov, skupnosti varstveno-delovnih centrov, v društvu Spominčica in v AI. 

Po njihovem prepričanju torej večkratno premeščanje po domu za varovance ni prav nič manj stresno kot premestitev v zunanji, za izolacijo pooblaščeni zdravstveni zavod ali na drugo lokacijo, ki po ključnih kriterijih, najsi gre za arhitekturno zasnovo, opremljenost ali kader, ustreza strokovno določenim standardom za spopadanje z nalezljivimi boleznimi, pri čemer pa je, kot dodajajo, osamitev treba izvesti izjemno skrbno in poskrbeti za lajšanje morebitnih stisk.

Zahteva po odpravi zdaj veljavnih navodil

Podpisniki tako nasprotujejo delu vladne odredbe, sprejete minuli torek, ki za okužene oziroma obolele varovance domov in centrov predvideva izolacijo bodisi v teh zavodih bodisi pri svojcih – in pričakujejo spremembo predlagane rešitve, ki po njihovi oceni ni le v nasprotju z veljavno zakonodajo, ampak gre tudi za neizvedljivo in sporno rešitev, kajti »večina socialno-varstvenih zavodov in varstveno-delovnih centrov nima prostorskih, tehničnih, kadrovskih in drugih virov za izvajanje popolne osamitve oseb, okuženih s koronavirusom«. 

Podpisniki zahteve od pristojnih pričakujejo, da do 1. avgusta zagotovijo tovrstne zmogljivosti, bodisi v hotelih, vojašnicah ali drugih stavbah, ki so na voljo – in jih ustrezno opremijo. Pričakujejo tudi popravek odredbe, ki ureja to vprašanje. 

Če njihovim zahtevam vlada v dveh tednih ne bo ugodila, bo skupnost socialnih zavodov prekinila sodelovanje v vseh delovnih skupinah, ki urejajo to področje.

Danes že v skupno iskanje rešitev

Danes so se na predstavniki obeh ministrstev in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sestali s predstavniki treh skupnosti – socialnih zavodov, varstveno-delovnih centrov ter centrov za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) –, da bi dopolnili protokol za ukrepanje v primeru novega vala COVID okužb.

Kot so za Zdravstveniportal.si pojasnili na ministrstvu za delo, se nameravajo ponovno sestati v prihodnjem tednu, ko naj bi v danih zmožnostih poskušali uskladiti ukrepe. »Ves čas iščemo rešitve, primerne za stanovalce oziroma uporabnike in za zaposlene, rešitve, ki zagotavljajo njihovo varnost in zdravje. Razumemo kadrovsko stisko zavodov, ki sicer ni posledica koronavirusa COVID-19, ampak posledica nezadostnega ukrepanja v zadnjih desetih oziroma 15 letih.« 

Na ministrstvu, ki ga vodi Janez Cigler Kralj, zagotavljajo, da so prednostno usmerjeni v varstvo starejših – tudi zaradi tega bo 31 milijonov evrov iz zadnjega protikoronskega zakonodajnega svežnja v prihodnjih dveh letih namenjenih reševanju kadrovske stiske v domovih.

dso

Vzpostavljeni štirje negovalni COVID oddelki

Predstavniki ministrstva za zdravje so sestankujoče seznanili z vzpostavitvijo štirih negovalnih COVID oddelkov – v obeh Univerzitetnih kliničnih centrov (Ljubljana in Maribor) ter v dveh splošnih bolnišnicah (Šempeter in Novo mesto). Z direktorjem doma za starejše v Hrastniku so zaradi nastale situacije, ki jo narekuje širjenje okužb, v stalnem stiku, iščejo dodatni zdravstveni kader ter ukrepe sproti prilagajajo.

Foto: iStock

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Značka

Oči

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona