Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS: »Če finančnega načrta za leto 2020 tudi tokrat ne bi sprejeli, bi zdravstvo moralo delovati v tako rekoč izrednih okoliščinah«

Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS: »Če finančnega načrta za leto 2020 tudi tokrat ne bi sprejeli, bi zdravstvo moralo delovati v tako rekoč izrednih okoliščinah«

Najslabši scenarij, do katerega bi slovensko zdravstvo lahko pripeljala prva letošnja izredna skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), se ni uresničil. Ponovno neizglasovanje finančnih načrtov ZZZS za leti 2020 in 2021 bi namreč vodilo v začasno financiranje, kar pomeni, da bi zdravstveni sferi v treh mesecih namenili za približno 100.000.000 evrov manj denarja – in zdravstvo bi bilo posledično primorano delovati v tako rekoč izrednih okoliščinah. Lahko si le predstavljamo, kaj bi to pomenilo z vidika zagotavljanja kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev zavarovancem oziroma obolelim, ki že zdaj na številne preiskave in posege čakajo nedopustno dolgo, tudi zaradi pomanjkanja kadra, po drugi strani pa je, denimo, oprema v bolnišnicah v že več kot 80-odstotnemu deležu zrela za odpis.

Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS: »Če finančnega načrta za leto 2020 tudi tokrat ne bi sprejeli, bi zdravstvo moralo delovati v tako rekoč izrednih okoliščinah«
Marjan Sušelj

Finančni načrt ZZZS za to leto je kljub dosedanjim zapletom dobil zeleno luč, zdaj ga mora potrditi še vlada. Finančni načrt za prihodnje leto pa je skupščina ZZZS tudi tokrat zavrnila, kajti vlada ni zagotovila financiranja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti klinik in inštitutov iz državnega proračuna, s čimer bi prevzela 30 milijonov težko postavko, denar iz zdravstvene blagajne pa bi posledično lahko namenjali za ažurnejše in celovitejše uresničevanje pravic pacientov. 

Glasovanje o finančnem načrtu ZZZS za leto 2021
Fotografiji z dogodka, portreti Marjana Sušlja in portret Tomaža Pliberška: Diana Zajec; portreti Igorja Antauerja, Lučke Böhm in Tatjane Čerin: STA

Na dogajanje v sklopu izredne seje skupščine zavoda sva se navezala tudi z generalnim direktorjem ZZZS Marjanom Sušljem v video pogovoru, posnetem po končanem glasovanju o obeh finančnih načrtih. Objavljamo nekaj povednih in polemičnih povezav na določene vsebinske sklope v intervjuju, na koncu članka pa še celotni pogovor.

Marjan Sušelj

O zaostajanju slovenskega zdravstva za primerljivimi državami in kaj v tem kontekstu pomeni današnje sprejetje finančnega načrta ZZZS za leto 2020 ter kaj prinaša zavrnitev finančnega načrta za leto 2021

Marjan Sušelj

Razkorak med deležem za zdravstvo pri nas in povprečjem v EU28 je prevelik

Marjan Sušelj

Zastarelost opreme v slovenskem zdravstvu in nujnost naložb za ohranjanje dosežene ravni zdravstvenega varstva

Marjan Sušelj

Nedopustno dolge čakalne dobe

Marjan Sušelj

ZZZS je ob koncu leta 2019 izvajalcem in dobaviteljem ostal dolžan dobrih 40 milijonov evrov – kljub temu, da je bil denar na voljo 

Marjan Sušelj

Javni sektor je ujetnik fiskalnega pravila

Marjan Sušelj

Razlogi za zavrnitev finančnega načrta za 2021

Marjan Sušelj

Zakaj so odzivi ministrstev za finance in za zdravje precej zadržani

Marjan Sušelj

Si v tem letu lahko obetamo ohranjanje ali krčenje pravic zavarovancev

Vlada ni pokazala »luči na koncu tunela«

Ob tem velja omeniti, da se je vlada danes, tik pred sejo skupščine ZZZS, pri odzivu na poziv po obljubljenem prevzetju večdesetmilijonskega finančnega bremena izgovorila z ugotovitvijo, češ da je najprej treba sprejeti sistemsko zakonodajo. Nujnemu sprejetju celovitih zakonodajnih sprememb člani skupščine sicer ne oporekajo, se pa zavedajo (posledic) dosedanje prakse, kar je najbolj slikovito ubesedil predstavnik delodajalcev Igor Antauer: »Če sprejmemo finančna načrta za obe leti, bodo psi spet (samo) lajali, karavana pa bo šla naprej ... Nič se ne naredi, ne na zakonskem ne na drugih področjih, in vsi smo zadovoljni – razen takrat, ko moramo k zdravniku.«

Igor Antauer

Igor Antauer, član skupščine ZZZS:

Če sprejmemo finančna načrta za obe leti, bodo psi spet (samo) lajali, karavana pa bo šla naprej ... Nič se ne naredi, ne na zakonskem ne na drugih področjih, in vsi smo zadovoljni – razen takrat, ko moramo k zdravniku.

Neposredna je bila tudi predsednica zavodove skupščine Lučka Böhm, ki je od vlade pričakovala, da bo ta članom skupščine vendarle pokazala »luč na koncu tunela« – prejeli pa so le odziv ministrstva za finance, češ da skupščina ZZZS želi svoje obveznosti zvrniti na državni proračun.

»Mi to vidimo drugače. Zakaj mora biti zdravstveni sistem ves čas v krizi? Treba je reči bobu bob in jasno razmejiti obveznosti vlade na eni in zdravstvene blagajne na drugi strani,« opozarja Böhmova, pri čemer spomni, da je državni proračun v času krize svoje obveznosti prenesel na ZZZS, zato je po njenem prepričanju zdaj res skrajni čas, da se ta pristop odpravi.

Lučka Böhm

Lučka Böhm, predsednice skupščine ZZZS:

Zakaj mora biti zdravstveni sistem ves čas v krizi? Treba je reči bobu bob in jasno razmejiti obveznosti vlade na eni in zdravstvene blagajne na drugi strani

Zato se v resnici ne velja čuditi, da je skupščina zavoda prisluhnila predlogu poslanke Tatjane Čerin, ki sicer predseduje upravnemu odboru ZZZS – ta se je zavzela za sprejetje finančnega načrta za tekoče leto, saj da »ne želimo blokirati delovanja ZZZS«, in za vztrajanje pri zahtevi, da se za finančni načrt za leto 2021 sredstva za tako imenovani terciar ena zagotovi iz državnega proračuna. 

Tatjana Čerin

Skupščina zavoda je prisluhnila predlogu Tatjane Čerin, ki sicer predseduje upravnemu odboru ZZZS – ta se je zavzela za sprejetje finančnega načrta za tekoče leto, saj da »ne želimo blokirati delovanja ZZZS«.

O dopolnjenem finančnem načrtu za prihodnje leto pa bo skupščina odločala šele, ko bo državni proračun prevzel financiranje terciarja.

Izzivov, ki zahtevajo celovito, dosledno in predvsem modro ukrepanje, je v zdravstvu veliko. Pa jim bodo aktualni akterji, z vlado na čelu, kos?

Državni sekretar ministrstva za zdravje Tomaž Pliberšek, ki na današnji seji ni »zastopal« le resornega ministra, ampak celotno vlado, ni bil uspešen s predlogom, naj poslanci počakajo na paket sistemskih ukrepov oziroma zakonodajnih sprememb. Časa za to namreč preprosto ni več.

Tomaž Pliberšek

Državni sekretar ministrstva za zdravje Tomaž Pliberšek, ki na današnji seji ni »zastopal« le resornega ministra, ampak celotno vlado, ni bil uspešen s predlogom, naj poslanci počakajo na paket sistemskih ukrepov oziroma zakonodajnih sprememb. Za to preprosto ni več časa.


Video pogovor z Marjanom Sušljem:

»Upam, da se bomo znebili predolgih čakalnih dob na kritičnih področjih – če pa nam morda kje ne bo uspelo, bi zavarovance opozoril, da lahko v takem primeru kakšno storitev, če je res nujno, poiščejo tudi v tujini. To možnost slovenska zakonodaja zagotavlja. Seveda ne želimo ljudi pošiljati v Italijo ali v Nemčijo – a v skrajnem primeru, če doma ne bo ustreznih zmogljivosti in odzivnosti, ZZZS tako možnost finančno pokrije,« je v video intervjuju za zdravstveni portal med drugim izpostavil Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS. 
​​​​

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Novosti pri medicinskih pripomočkih

Glasovanje o medicinskih pripomočkih

Člani skupščine ZZZS so sprejeli tudi novelo pravil o obveznem zdravstvenem zavarovanju ter akte o medicinskih pripomočkih, kjer prihaja do precejšnjih sprememb. 

O teh novostih, ki bodo odslej aktualne za vse upravičence do medicinskih pripomočkov in za njihove svojce, smo na zdravstvenem portalu podrobneje pisali že decembra.

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona