Družinska medicina nadaljuje s protestom proti politiki in ZZZS, ker ne sprejmeta ustreznih rešitev za izboljšanje razmer za bolnike, za katere želijo zdravniki skrbeti celovito in profesionalno

Družinska medicina nadaljuje s protestom proti politiki in ZZZS, ker ne sprejmeta ustreznih rešitev za izboljšanje razmer za bolnike, za katere želijo zdravniki skrbeti celovito in profesionalno

Zdravnikom iz kranjskega zdravstvenega doma je danes izrazila podporo tudi Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. »Njihovo dejanje razumemo kot protest proti odločevalcem – proti politiki in ZZZS, ker ne sprejmeta ustreznih rešitev za izboljšanje razmer za naše bolnike, za katere želimo še naprej skrbeti celovito in profesionalno.«

Družinska medicina nadaljuje s protestom proti politiki in ZZZS, ker ne sprejmeta ustreznih rešitev za izboljšanje razmer za bolnike, za katere želijo zdravniki skrbeti celovito in profesionalno
Danes je tudi Katedra za družinsko medicino ljubljanske medicinske fakultete javno opozorila, da med profesionalne dolžnosti zdravnikov spada tudi zagovarjanje pravice bolnikov do urejenega zdravstvenega sistema in do zdravnika, ki se bo pacientu lahko ustrezno posvetil. In prav ta prizadevanja so, kot opozarja vrh stroke, narekovala revolt v osnovnem zdravstvu, ki se zlagoma, a vztrajno, spreminja v kaos. Rešitev pa še vedno ni. Foto: iStock

Katedra za družinsko medicino, ki jo vodi prof. dr. Igor Švab, opozarja, da med profesionalne dolžnosti zdravnikov spada tudi zagovarjanje pravice bolnikov do urejenega zdravstvenega sistema in do zdravnika, ki se bo pacientu lahko ustrezno posvetil. Naj ob tem spomnimo, da se je 23 zdravnikov, ki delajo v sklopu kranjskega zdravstvenega doma,  za odpoved odločilo zaradi nerazumno naraščajočih ne le strokovnih, ampak tudi ali predvsem administrativnih obremenitev, ki se zajedajo v že tako skopo odmerjeni čas za paciente, pa tudi zaradi nemoči pri opozarjanju na posledično ogroženo kakovost zdravljenja in varnost bolnikov. Odpovedni rok se jim izteče konec maja.

Prof. dr. Igor Švab, Katedra za družinsko medicino MF Ljubljana
Prof. dr. Igor. Švab, Katedra za družinsko medicino MF Ljubljana

Katedra za družinsko medicino, ki skrbi za izobraževanje bodočih zdravnikov v tej veji medicine, za stalno strokovno izpopolnjevanje specialistov splošne oziroma družinske medicine in dosega tudi pomembne znanstveno-raziskovalne dosežke, je zato odločevalce ponovno pozvala »k pospešenemu iskanju in udejanjanju konstruktivnih rešitev, ki pa morajo, če naj zaživijo v praksi, dobiti tudi podporo stroke«. 

Zdravniki, najsi delajo na akademski ravni ali v neposredni praksi, so si edini: škoda, ki nastaja zaradi absolutnega zavračanja strokovnih opozoril, bo boleča za paciente, pri čemer glavno krivdo za nastalo stanje pripisujejo plačniku, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ta je doslej zavrnil vse kompromisne predloge – tudi zadnjega, ki ga je predlagal minister za zdravje Aleš Šabeder.

Zdravniki, najsi delajo na akademski ravni ali v neposredni praksi, so si edini: škoda, ki nastaja zaradi absolutnega zavračanja strokovnih opozoril, bo boleča za paciente, pri čemer glavno krivdo za nastalo stanje pripisujejo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Ta je doslej zavrnil vse kompromisne predloge – tudi zadnjega, ki ga je predlagal minister za zdravje Aleš Šabeder.

Predstavniki ZZZS so namreč zavrnili tudi zadnji kompromisni predlog aneksa številka ena k splošnemu dogovoru za to leto, ki ga je koordinativno telo družinske medicine pripravilo v konsenzu z ministrom Šabedrom – kljub temu, da je ta predlog mogoče razumeti kot učinkoviti krizni prijem za zaustavitev skrajno nevarnih dogajanj v družinski medicini.

Zato po oceni članov koordinativnega telesa družinske medicine »ta zavrnitev lahko pomeni, da bo v nekaj mesecih kar nekaj pacientov res ostalo brez osebnega zdravnika – najprej na Gorenjskem, potem na Štajerskem, kasneje pa še kje drugje – zato, ker ZZZS vztrajno zavrača konstruktivne kompromisne predloge stroke družinske medicine.« 

Predstavniki ZZZS so zavrnili tudi zadnji kompromisni predlog aneksa številka ena k splošnemu dogovoru za to leto, ki ga je koordinativno telo družinske medicine pripravilo v konsenzu z ministrom Šabedrom – kljub temu, da je ta predlog mogoče razumeti kot učinkoviti krizni prijem za zaustavitev skrajno nevarnih dogajanj v družinski medicini.

Ti predlogi bi bili po oceni članov koordinativnega telesa za silo sprejemljivi za večino zdravnikov družinske medicine, ki imajo, če naj bo njihovo delo kakovostno, preveč opredeljenih pacientov – če bi jih sprejeli, posledično noben pacient ne bi ostal brez osebnega zdravnika. Vendar do tega ne pride – če bo tako tudi v prihodnje, bo po oceni omenjenih predstavnikov strokovnega vrha družinske medicine ZZZS moral sprejeti odgovornost, ker bo zaradi odpovedi zdravnikov vedno več prebivalcev Slovenije brez osebnega zdravnika. 

Po njihovi oceni je nerazumljivo, da upravni odbor ZZZS in strokovne službe zavoda pri reševanju tega akutnega problema ne upoštevajo niti sklepa svoje skupščine o pospešenem iskanju rešitev za ureditev družinske medicine, ne sprejemajo predlogov ministra Šabedra in stroke – »in ne uvidijo, da samo z zunanjo prisilo k delu preko zmožnosti in celo kaznovanjem ni več mogoče obvladovati situacije v tej veji medicine«.

 

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani. 

 Kdo so člani koordinativnega telesa družinske medicine?

Člani koordinativnega telesa družinske medicine, ki z zdravstvenim ministrom Šabedrom pospešeno išče rešitve za odpravo akutnega problema družinskih zdravnikov, so:

- prim. izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, predsednica združenja zdravnikov družinske medicine;

- izr. prof. dr. Davorina Petek, predsednica strokovnega sveta za družinsko medicino pri zdravniškem društvu;

- asist. dr. Aleksander Stepanović, predsednik razširjenega strokovnega kolegija za družinsko medicino;

- Vesna Pekarović Džakulin, predsednica odbora za osnovno zdravstvo pri zdravniški zbornici;

- mag. Igor Muževič, predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine Praktik.um;

- prof. dr. Igor Švab, predstojnik katedre za družinsko medicino ljubljanske medicinske fakultete;

- izr. prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš, predstojnica katedre za družinsko medicino mariborske medicinske fakultete. 

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona