Revolt zdravnikov družinske medicine, ki ne zmorejo več zagotavljati kakovostnega in varnega dela, bo dolgo in močno odmeval

Revolt zdravnikov družinske medicine, ki ne zmorejo več zagotavljati kakovostnega in varnega dela, bo dolgo in močno odmeval

Revolt zdravnikov, ki delajo v osnovnem zdravstvu, predvsem zdravnikov družinske medicine, je odraz nevzdržnega stanja, v katerem so ti že vse predolgo primorani delovati. Razmere po Sloveniji niso povsod enake, vendar bistvenih odstopanj ni. Zdravniki, ki jih je premalo, so izgoreli in preutrujeni, še naprej poskušajo vzdrževati ravnotežje na tanki liniji, ki z zdravljenja vse drzneje briše predznak kakovosti in varnosti. V zadnjem času so na nevzdržne razmere, ki si jih ne zasluži nihče, ne bolniki in ne zdravstveni timi, samodejno, brez sindikalnega ozadja, znova glasno opozorili in spregovorili o nerazumljivih sistemskih prijemih, ki še dodatno otežujejo njihovo profesionalno delo. Na take pogoje, kot pravijo, nočejo več pristajati. Zdravnikom bodo v njihovem uporu v bran (znova) stopili tudi sindikati.

Revolt zdravnikov družinske medicine, ki ne zmorejo več zagotavljati kakovostnega in varnega dela, bo dolgo in močno odmeval
»V resnici sem presenečen, da se zdravniki niso začeli upirati že prej, kajti to, kar se dogaja v zadnjem času, je preprosto neverjetno. Ne le, da so mladim zdravnikom odvzeli možnost uporabe receptov za osebno rabo, ampak so, denimo, že tako in tako preobremenjenim zdravnikom naložili pisanje dodatnih šifrantov, v katere je treba vpisovati resnično absurdne podrobnosti, nekako v tem smislu, koliko je bila široka miza, za katero se je pacient poškodoval. Si lahko predstavljate, koliko časa, ki bi moral biti namenjen pacientu, nam vzamejo taki administrativni absurdi?« retorično sprašuje mag. Igor Muževič, predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine Praktik.um. Foto: iStock

Vodstvo sindikata družinskih zdravnikov Praktik.um bo najprej obiskalo zdravnike družinske medicine iz kranjskega zdravstvenega doma, ki so pred tednom dni javno opozorili na nevzdržne razmere, v katerih so prisiljeni delati. Kranjski zdravniki, ki na zemljevidu slovenskega zdravstva sicer niso edini, ki so se znašli v takem položaju, zdaj dobivajo tudi nedvoumno sindikalno podporo. »S tem želimo ministrstvu za zdravje in zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) sporočiti, da sindikat ne bo pristajal na siljenje zdravnikov v kršitve, ki ogrožajo kakovost in varnost njihovega dela, pa tudi šikaniranj na delovnem mestu ne bomo več dopuščali – kolegom bomo zagotovili pravno podporo, če bo treba, bomo vložili tudi tožbe,« je za zdravstveni portal povedal predsednik sindikata Praktik.um Igor Muževič. Povsem istovetno je tudi stališče sindikata Fides, ki je po besedah predsednika Konrada Kuštrina pripravljen narediti prav vse za zagotovitev ustreznih pogojev za strokovno in varno delo zdravnikov. 

»V resnici sem presenečen, da se zdravniki niso začeli upirati že prej, kajti to, kar se dogaja v zadnjem času, je preprosto neverjetno. Ne le, da so mladim zdravnikom odvzeli možnost uporabe receptov za osebno rabo, ampak so, denimo, že tako in tako preobremenjenim zdravnikom naložili pisanje dodatnih šifrantov, v katere je treba vpisovati resnično absurdne podrobnosti, nekako v tem smislu, koliko je bila široka miza, za katero se je pacient poškodoval. Si lahko predstavljate, koliko časa, ki bi moral biti namenjen pacientu, nam vzamejo taki administrativni absurdi?« retorično sprašuje mag. Igor Muževič, specialist družinske medicine in magister poslovodnih znanosti.

Sindikat Praktik.um na delovni sestanek s kranjskimi družinskimi zdravniki

Jutrišnji pogovor s kranjskimi zdravniki o razmerah, v kakršnih delujejo zaradi neupoštevanja sicer že pred dvema letoma sprejetih standardov in normativov, pa, tako Muževič, ni le izraz kolegialne podpore, ampak tudi želja in potreba po verodostojni oceni stanja in posledičnem ukrepanju. Povezati se nameravajo s sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Fides, saj bo očitno le tako mogoče zagotoviti normalne pogoje za delo zdravnikov, z doslednim upoštevanjem strokovnih standardov in normativov.

Muževič je sicer že pred časom opozoril, da bi »to, kar ZZZS počne že dve leti – manipulira s podatki in na vse načine poskuša zavirati spremembe v osnovnem zdravstvu – moralo biti kaznivo. Razpolagajo namreč zgolj s tem, kolikokrat so zdravniki zapisali K0001, K0002 in K0003 – in niti enega drugega podatka nimajo.« In podatki ZZZS se nikakor ne ujemajo z realnim stanjem, opozarja predsednik sindikata Praktik.um.

Igor Muževič

Foto: STA

Mag. Igor Muževič, predsednik sindikata Praktik.um:

Sindikat ne bo pristajal na siljenje zdravnikov v kršitve, ki ogrožajo kakovost in varnost njihovega dela, pa tudi šikaniranj na delovnem mestu ne bomo več dopuščali – kolegom bomo zagotovili pravno podporo, če bo treba, bomo vložili tudi tožbe.

To, kar ZZZS počne že dve leti – manipulira s podatki in na vse načine poskuša zavirati spremembe v osnovnem zdravstvu – bi moralo biti kaznivo.

Vodstvo sindikata Fides se je minuli teden sestalo z ministrom za zdravje Samom Fakinom, v naslednjih dneh se nameravajo o položaju družinskih zdravnikov pogovoriti še z razširjenim strokovnim kolegijem za družinsko medicino, ki je najvišji strokovni organ za to vejo medicine v Sloveniji, in s strokovnim svetom za družinsko medicino, ki deluje v sklopu zdravniškega društva.

Tudi sindikat Fides aktivno proti eroziji javnega zdravstvenega sistema

»Očitno bo naše opozarjanje v prihodnje moralo biti bolj jasno in glasno kot doslej, kajti to, kar se dogaja, je erozija javnega zdravstvenega sistema, ki se najbolj kaže v osnovnem zdravstvu, vendar razmere tudi na drugih ravneh zdravstvenega varstva niso idealne, nasprotno. Samo v UKC Maribor primanjkuje 70 specialistov – pa se nihče ne vpraša, zakaj se nam to dogaja. Zakaj slovenski zdravniki bežijo drugam? Slovenska medicina danes na številnih področjih deluje na 'rdečih obratih', kar jasno kaže, da se bo kolesje sistema kmalu prenehalo vrteti; zatika se na različnih koncih – in kasneje ko bomo ukrepali, teže bo nastalo situacijo sanirati,« opozarja Konrad Kuštrin, specialist anesteziologije z reanimatologijo.

Samo v UKC Maribor primanjkuje 70 specialistov – pa se nihče ne vpraša, zakaj se nam to dogaja. Zakaj slovenski zdravniki bežijo drugam?

Slovenska medicina danes na številnih področjih deluje na 'rdečih obratih', kar jasno kaže, da se bo kolesje sistema kmalu prenehalo vrteti; zatika se na različnih koncih – in kasneje ko bomo ukrepali, teže bo nastalo situacijo sanirati.

Konrad Kuštrin, Fides

Ob tem spomni, da po preklicu stavke pred dvema letoma, ko so bili standardi in normativi, ki so pravica zdravnikov, z aneksom vendarle vključeni v poklicno kolektivno pogodbo, »ne ministrstvo za zdravje ne ZZZS ne združenje zdravstvenih zavodov niso naredili popolnoma nič v tej smeri, čeprav bi morali zagotoviti dodaten kader in sredstva za njihovo delo.« 

Potem je lani padla vlada; letošnji je sindikat pustil nekaj časa, da začne z delom, »tudi zaradi pogostih očitkov, češ da Fides spodbuja upor in neti vedno nove zahteve zdravnikov. Zdaj pa je do revolta prišlo brez nas,« dodaja Kuštrin, ki se mu zdi nedopustno, da tudi aktualna oblast doslej ni naredila nič za preprečitev erozije sistema. 

»Če bi se kaj podobnega, kot se dogaja na področju družinske medicine, zgodilo na področju vzgoje in izobraževanja, bi bila Slovenija že tik pred izbruhom revolucije. Po drugi strani pa je jasno, da zdravniki potrebujejo integriteto, spoštovanje delovnega prava in zagotovitev takih delovnih pogojev, da se bo zdravljenje lahko odvijalo strokovno in varno. Tega v tem trenutku ni – in zato me pravzaprav čudi, da se doslej niti eno združenje bolnikov ni javno postavilo v bran zdravnikom. Lahko pa rečem, da bo Fides naredil vse, prav vse, da bo to zagotovil.«

Konrad Kuštrin

Foto: STA

Konrad Kuštrin, predsednik sindikata Fides:

Zdravniki potrebujejo integriteto, spoštovanje delovnega prava in zagotovitev takih delovnih pogojev, da se bo zdravljenje lahko odvijalo strokovno in varno.

Tega v tem trenutku ni – in zato me pravzaprav čudi, da se doslej niti eno združenje bolnikov ni javno postavilo v bran zdravnikom.

Prihodnji mesec bo letna konferenca Fidesa, na kateri so v minulih desetletjih sprejeli že številne prelomne odločitve. Tokrat se utegne zgoditi, da bo povezava med obema sindikatoma, Fides in Praktik.um, prinesla sporočila, ki jih odgovorni preprosto ne bodo ne mogli ne smeli več prezreti – kar pa zagotovo ne bo preprosto, za nikogar.

 

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.

 Metafora, ki ponazarja odnos med družinskimi zdravniki in ZZZS

»Zdravniki, ki delamo v družinski medicini, moramo sredi zime na enem kolesu peljati po tri bolnike hkrati, ZZZS pa ta problem rešuje s postavljanjem semaforjev, s širitvijo cest, z dodajanjem policistov, ki bodo poskrbeli za boljšo varnost, in, seveda, s strožjimi kaznimi. Je kaj nenavadnega, če se mladi zdravnik potem, ko vidi takega kolesarja, ki bo vsak hip padel s kolesa, raje odloči, da bo sedel v avto in kolesarje zgolj opazoval z varne razdalje?,« je predsednik sindikata Praktik.um Igor Muževič metaforičen v prikazu nevzdržnega stanja v družinski medicini. 

Pri tem ga moti tudi ali predvsem to, da zavod za zdravstveno zavarovanje kot plačnik »analize podatkov pripravlja tako, da vidi, da po cesti pelje en kolesar, pri čemer pa ga ne zanima, da na kolesu ne sedi en sam človek.«

Lani 119 razpisanih mest, prijavilo se je 22 zdravnikov

Naj ob tem spomnimo samo na nekaj izstopajočih podatkov: lani se je na 119 razpisanih mest za družinske zdravnike (v dveh razpisih) prijavilo samo 22 zdravnikov, osem pa jih je specializacijo vrnilo. 

Do 2026. leta 467 upokojitev. Kako priti do novih zdravnikov?

Po projekciji, pripravljeni pri zdravniški zbornici, se bo do leta 2026 upokojilo 467 zdravnikov družinske medicine, nekateri med njimi bodo poklicno pot končali predčasno, zaradi bolezni ali smrti. Da bi jih nadomestili in istočasno dosegli razbremenitev aktivnih zdravnikov (kar pomeni, da bi bilo potem pri enem zdravniku vpisanih 1200 pacientov, tako kot drugod v razviti Evropi), bi do takrat potrebovali 721 novih zdravnikov.

Vsako leto bi potrebovali 140 novih specializantov – lani jih je bilo 14

In kakšna je resničnost na tem področju? Vsako leto bi sistem morali okrepiti s 140 novimi specializanti in tako omogočiti, da bi do leta 2027 v slovenskem zdravstvu delovalo 1431 specialistov družinske medicine.

Lani je sistem dobil desetkrat manjšo okrepitev od pričakovane – 14 namesto 140 specializantov družinske medicine.

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona