Revolt družinskih zdravnikov se nadaljuje

Revolt družinskih zdravnikov se nadaljuje

Revolt zdravnikov ostaja aktualen. In akuten. Trenutno to velja predvsem za družinsko medicino, vendar se val, ki v zadnjem času vse bolj odločno in za zdaj le delno uspešno buta ob sistemske čeri, ne umirja, ampak se počasi in vztrajno širi – kljub razdvojenim mnenjem v javnosti, kjer so še vedno pogosti medklici v smislu, kaj bi zdravniki sploh radi. Družinski zdravniki so se tokrat postavili na okope, ker imajo dovolj sistemskih absurdov, ki jim jemljejo čas, namenjen pacientom. »Pacienti«, ki se oglašajo po socialnih omrežjih, pa jim, v veliki večini, te ukrepe oporekajo, češ da so le krinka za načrtovano privatizacijo. Take trditve so plehke in prazne, zlasti, če vemo, da pred načrtovano »privatizacijo« svari celo nekdanji minister za zdravje, prav isti, ki je pred leti presodil, da je treba izrazito zmanjšati vpis na medicinsko fakulteto. Kaj je torej v tej zgodbi res in kaj ne?

Revolt družinskih zdravnikov se nadaljuje
Revolt družinskih zdravnikov vztraja, ukrepi se vrstijo. Na območnih enotah ZZZS so, denimo, že dobili navodila v zvezi z nego bolnega otroka. To pomeni, da od zdravnikov ne bodo več zahtevali podrobne razlage, zakaj je eden od staršev dobil stalež za nego otroka, čeprav bi po njihovi oceni nego lahko opravil drugi starš – tovrstne »dileme«, s katerimi so doslej obremenjevali zdravnike in zahtevali kopico dodatnih pojasnil, bodo zdaj reševali na ZZZS. Foto: iStock

Res je, da so zdravniki družinske medicine, ki jih je premalo, preobremenjeni. Močno preobremenjeni. Ne vsi, mnogi pa. In prav slednji javno priznavajo, da jim zdajšnji način delovanja, v kakršnega so primorani, onemogoča kakovostno in varno delo. In da njihove zahteve niso iz trte izvite, potrjujejo doslej sprejeti ukrepi za odpravo administrativnih obremenitev, s katerimi so v zadnjih letih na sistemski ravni poskušali dati povsem nov, nedopusten pečat delu zdravnikov splošne oziroma družinske medicine in njihovih timov.

V zadnjem času pospešena srečevanja predstavnikov koordinativnega telesa družinske medicine s plačnikom, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), so obrodila kar nekaj konkretnih ukrepov. Družinskemu zdravniku med drugim pri obrazcu za potne stroške ni treba več zapravljati časa z iskanjem podatka, kje je najbližji izvajalec; dovolj je, če zdravnik napiše, h kateremu specialistu pošilja bolnika, nakar najbližjega poišče administrator na ZZZS. 

Pospešeno izvedli prenos nekaterih administrativnih opravil na ZZZS ...

Na območnih enotah ZZZS so dobili tudi navodila v zvezi z nego bolnega otroka, kar pomeni, da od zdravnikov ne bodo več zahtevali podrobne razlage, zakaj je eden od staršev dobil stalež za nego otroka, čeprav bi nego lahko opravil drugi starš – tovrstne »dileme«, s katerimi so doslej obremenjevali zdravnike in zahtevali kopico dodatnih pojasnil, bodo zdaj reševali na ZZZS.

Na ZZZS od zdravnikov ne bodo več zahtevali podrobne razlage, zakaj je eden od staršev dobil stalež za nego otroka.

Poleg tega so območne enote ZZZS v smislu razbremenjevanja osnovnega zdravstva opozorile zdravnike, ki delajo na sekundarni ravni, da morajo tudi oni pisati napotnice, naloge, naročilnice, recepte.

Poleg tega lahko spremenijo oziroma dodajo tako imenovani VZS (vrsta zdravstvene storitve) pri istem zdravstvenem stanju – to pomeni, da na podlagi ene napotnice lahko specialist opravi tudi druge storitve, potrebne za strokovno mnenje oziroma za zdravljenje pacienta. Doslej se je namreč nemalokrat zgodilo, da se je specialist, h kateremu je družinski zdravnik poslal svojega pacienta, striktno držal na napotnici zapisanega VZS-ja, torej zgolj konkretne preiskave, čeprav bi bilo smiselno, da opravi širšo diagnostiko.

... številni ukrepi pa so še v pripravi

Posledice tako naravnanega sistema so, tudi ali predvsem z vidika čakalnih dob in nedopustno dolgega čakanja na diagnozo, jasne, zato je takšna sprememba res dobrodošla.

V pripravi so še številne dodatne spremembe, ki bodo vodile v razbremenitve, vendar so te kompleksnejše in bodo zahtevale bodisi noveliranje veljavne zakonodaje in pravil bodisi angažma drugih strok – medicinskih sester, zdravnikov, ki delajo v drugih specialnostih, delodajalcev ... Te spremembe se bodo nanašale na podaljšanje roka veljavnosti izdane ali kontrolne napotnice, na spremembo trajanja napotnice pod nujno, na predpisovanje nekaterih medicinskih tehničnih pripomočkov ter bolniškega staleža, na obliko zdravstvene dokumentacije in na zdraviliško zdravljenje.

Kaj v resnici pomeni zavrnitev aneksa k splošnemu dogovoru?

Izzivov je veliko, a med najbolj akutnimi so zagotovo napovedane odpovedi družinskih zdravnikov, zaradi preobremenitev, ki naj bi jih zmanjšali s sprejetjem aneksa številka ena k splošnemu dogovoru za to leto.

Potem ko je upravni odbor ZZZS minulo sredo zavrnil predlagani aneks številka ena k splošnemu dogovoru, ki določa letošnje financiranje zdravstvenih programov – razlog za zavrnitev je kvota 1895 glavarinskih količnikov, ki naj bi poslej predstavljala plafon za obremenitev zdravnikov splošne oziroma družinske medicine –, se je minister za zdravje Aleš Šabeder prejšnji četrtek vnovič sestal s predstavniki družinske medicine. 

Zakaj zavrnitev? Po oceni članov upravnega odbora ZZZS je predlagana kvota, ki jo večina zdravnikov v osnovnem zdravstvu presega, v zdajšnjih okoliščinah neuresničljiv cilj, zato so tovrstno urgentno reševanje situacije na ravni plačnika družinski medicini odrekli. 

Vendar bo minister Šabeder, kot kaže, vztrajal – družinskim zdravnikom, s katerimi v zadnjem času pospešeno išče najbolj optimalne rešitve, še vedno obljublja sprejetje aneksa. Ta bo tistim posameznikom, ki bodo dosegli oziroma presegli omenjeno kvoto pacientov oziroma tako imenovanih glavarinskih količnikov, dopuščal zavračanje novih pacientov, pri čemer pa noben od pacientov ne bo ostal brez osebnega zdravnika.

Po oceni članov upravnega odbora ZZZS je predlagana kvota, ki jo večina zdravnikov v osnovnem zdravstvu presega, v zdajšnjih okoliščinah neuresničljiv cilj, zato so tovrstno urgentno reševanje situacije na ravni plačnika družinski medicini odrekli – ker bi, če bi sprejeli tako rešitev, potrebovali 300 dodatnih zdravnikov. 

Vendar minister za zdravje Aleš Šabeder  družinskim zdravnikom še vedno obljublja sprejetje aneksa.

In kako se bo ta formula, ki ji, kot kaže, manjka nekaj ključnih elementov, izšla?

Formula, ki jo vsak razume drugače

Upravni odbor ZZZS je jasen: če bi sprejeli tako rešitev, bi potrebovali 300 dodatnih zdravnikov, zato naj bi še naprej ostalo v veljavi državno povprečje – 2417 glavarinskih količnikov.

Če bo tako, družinski zdravniki, ki so se odločili za revolt zaradi nevzdržnih obremenitev in posledično odpoved delovnega razmerja, svoje odločitve ne bodo preklicali; 23 zdravnikom iz kranjskega zdravstvenega doma se bo delovno razmerje izteklo konec maja, podobne zgodbe se odvijajo tudi drugod po Sloveniji.

Družinski zdravniki na Celjskem so odpovedi zamrznili na podlagi ministrovega zagotovila o znižanju zahtevane kvote glavarinskih količnikov, medtem ko so zdravniki v Slovenj Gradcu, ki so s 1. majem nameravali uveljaviti odpoved soglasja za nadurno delo, to odpoved za en mesec preklicali, s čimer bodo omogočili nemoteno delovanje urgentnega centra, v katerega bodo poslej vključeni vsi koroški zdravniki, tudi koncesionarji.

Boleče razumljiva eksplicitnost kranjskega primera

Razmere v Kranju, kjer je v sklopu kranjskega zdravstvenega doma odpoved delovnega razmerja podalo kar 23 od skupno 34 zdravnikov, pa ostajajo zaostrene. Zdravnikom se odpovedni rok izteče konec maja, kar pomeni, da bodo v maju izkoristili tudi dopust, ki jim pripada. Z vidika oskrbe bolnikov bližajoči se mesec zagotovo ni rožnat, ne glede na napovedovane rešitve, ki jih iščejo in obljubljajo na državni ravni.

Kaj bo napovedano dogajanje pomenilo v praksi? Na območjih, ki jih pokriva Zdravstveni dom Kranj, bo maja zaprtih od pet do (izjemoma) kar 18 ambulant. Zato bodo v tem času odprli dve dodatni ambulanti za akutna stanja. 

Na območjih, ki jih pokriva Zdravstveni dom Kranj, bo maja zaprtih od pet do (izjemoma) kar 18 ambulant.

Zato bodo v tem času odprli dve dodatni ambulanti za akutna stanja. 

Iskanje optimalnih rešitev, ki so nujne, se nadaljuje ...

Ključno vprašanje je, kako uspešno bo v tem mesecu iskanje optimalnih rešitev, ki so nujne – na sistemski, ne zgolj na lokalni ravni. Četudi prezremo kvantaške komentarje, ki v zadnjem času na socialnih omrežjih v povezavi s to problematiko vse pogosteje pristanejo na ravni sovražnega govora, problem ni nič manjši. Nasprotno. Problem je resen in zahteva celovito, resno, poglobljeno sistemsko ukrepanje. V dobro pacientov in ohranitve dobrega zdravstvenega varstva.

In v tem smislu velja »strokovne« komentarje, ki so se pojavili v zadnjem času, razumeti kot resno opozorilo. Kot znak, da v tej skrb vzbujajoči situaciji, v kateri družinski zdravniki iskreno zagotavljajo, da so se zavzeli za dobro svojih pacientov, znova vznikajo številni interesi. Pa ne le politični.

»Strokovne« komentarje, ki so se pojavili v zadnjem času, velja razumeti kot resno opozorilo.

Kot znak, da v tej skrb vzbujajoči situaciji, v kateri družinski zdravniki iskreno zagotavljajo, da so se zavzeli za dobro svojih pacientov, znova vznikajo številni interesi. Pa ne le politični.

 

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.

 Odločitev o »spornem« aneksu bodisi na arbitraži bodisi na vladi, zagotovo v maju

Minister za zdravje Aleš Šabeder je na zadnjem sestanku s predstavniki družinske medicine zagotovil, da bodo dogovor o »spornem« aneksu poskušali doseči na arbitraži 6. maja; če tudi to ne bo uspešno, bo o aneksu (predvidoma sredi maja) odločala vlada. Minuli četrtek je bil sicer sprejet tudi dogovor o nadaljnjem zmanjševanju administrativnih obremenitev in o pripravi aneksa številka dva, s katerim bo delovna skupina poskušala določiti optimalne rešitve za preostala odprta vprašanja v osnovnem zdravstvu oziroma v družinski medicini.

ZZZS napeljuje k malomarnemu zdravljenju?

Sicer pa v zvezi z omenjeno problematiko, ki bo po vsej verjetnosti kmalu izbruhnila tudi v drugih vejah in na drugih ravneh medicine, na ZZZS opozarjajo tudi na dolžnost upravljavcev glede vodenja ustrezne(jše) kadrovske politike in dodatnega plačila za povečan obseg dela. Mnenja o tem niso le deljena, ampak tudi izrazito nasprotujoča – v vodstvu sindikata zdravnikov družinske medicine Praktik.um so namreč prepričani, da ZZZS kot plačnik, ki narekuje pogoje dela, zdravnike na škodo pacientov sili v malomarno delo. Zato pozivajo k razmisleku o tem, da bi organi pregona po uradni dolžnosti morali ukrepati proti zavodu – zaradi neposrednega napeljevanja k malomarnemu zdravljenju.

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona