Strategij je dovolj, nujno je takojšnje izvajanje paliativne oskrbe s celotnimi timi! Ljudje namreč, tako doma kot v institucijah, umirajo v bolečinah, osamljeni in zapuščeni, prepuščeni svojcem – ali nikomur ...

Strategij je dovolj, nujno je takojšnje izvajanje paliativne oskrbe s celotnimi timi! Ljudje namreč, tako doma kot v institucijah, umirajo v bolečinah, osamljeni in zapuščeni, prepuščeni svojcem – ali nikomur ...

Diskriminacija starejših na področju zdravstva je pri nas skrb vzbujajoča, najsi gre za izbiro osebnega zdravnika v domovih za starejše ali za dostopnost do zdravnika in storitev, zato je potrebno takojšnje ukrepanje, opozarja društvo Srebrna nit. Konkretne zahteve za ažurno sprejetje ukrepov, vključno s spremembo zakonodaje, so predstavniki te asociacije pred dvema tednoma naslovili na odgovorne institucije, vendar se zavedajo, da bo v resnici preteklo še veliko vode, preden bodo prijemi, s katerimi naj bi zmanjšali diskriminacijo in neustrezno skrb za starejše, tudi v resnici zaživeli. Po drugi strani pa se že doslej nedopustne razmere še naprej poslabšujejo, zato mora država, kot javno opozarja predsednica združenja za dostojno starost Biserka Marolt Meden, nemudoma ukrepati.

Strategij je dovolj, nujno je takojšnje izvajanje paliativne oskrbe s celotnimi timi! Ljudje namreč, tako doma kot v institucijah, umirajo v bolečinah, osamljeni in zapuščeni, prepuščeni svojcem – ali nikomur ...
Na tem področju, ki odraža stanje duha v družbi, Slovenija potrebuje veliko popravkov in celovitih, dostopnih rešitev, najsi gre za integrirano, za dolgotrajno ali za paliativno oskrbo. O tem preprosto ni več dvoma, saj že bežen pogled v ureditev v skandinavskih državah, denimo, pove, kako daleč smo še vedno od rešitev, ki zagotavljajo celovito podporo in pomoč v skrbi za ostarele in težko bolne, da ti ostanejo čim dlje v domačem okolju. Fotografiji: iStock

Kmalu bo minilo pol leta, odkar je eden izmed oskrbovancev enega izmed domov za starejše, prof. dr. Ignacij Voje, v pismu odločevalcem, ki ne ukrenejo nič, da bi se nevzdržne in diskriminatorne razmere v socialno-varstvenih zavodih izboljšale, zapisal: »Verjemite pa, da nam bo enkrat dovolj. Tudi mi smo sposobni biti glasni in se javno upreti na Prešernovem trgu pred Prešernovim spomenikom. Zato vas prosimo, da nas jemljete resno.« Kot je videti, niti javno obelodanjeno stanje v domovih za starejše glede vse pogostejših zahtev po doplačevanju storitev, najsi gre za nameščanje slušnega aparata, povijanje nog, okužbo z mrso ali menjavo plenic, odgovornih ni kaj dosti ganilo. Na zadnji dopis – s predlogi glede takojšnjih ukrepov – se iz premierovega kabineta, ombudsmanovega urada, ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ZZZS ter skupnosti socialnih zavodov sploh niso odzvali; v združenju Srebrna nit so prejeli edino odgovor ministra za zdravje Aleša Šabedra.

Ker pa v Šabedrovem odgovoru pogrešajo konkretnejše in predvsem bolj oprijemljive odgovore, člani združenja ministru predlagajo ponovno srečanje, ki je nujno tudi zaradi po njihovi oceni vse več diskriminacije starejših v zdravstveni obravnavi, »ko se zdravnik za preventivo, diagnostiko, terapijo in rehabilitacijo odloča na podlagi letnice rojstva, ne stanja oziroma bolezni pacienta«.

Sicer pa je predsednica združenja Biserka Marolt Meden v odgovoru Šabedru še zapisala: »Ko spremljamo, kako se trudite, da bi uredili zdravstveno oskrbo državljanov v osnovnem zdravstvu, vas prosimo, da ne pozabite na stanovalce v domovih za starejše, ki se zelo pritožujejo, da zdravstvene oskrbe nimajo ustrezno urejene. Zdravnik je namreč v domu prisoten po nekaj ur na dan dva ali tri dni, redko štiri dni v tednu, stanovalci pa so vedno bolj bolni ...«. 

Ko spremljamo, kako se trudite, da bi uredili zdravstveno oskrbo državljanov v osnovnem zdravstvu, vas prosimo, da ne pozabite na stanovalce v domovih za starejše, ki se zelo pritožujejo, da zdravstvene oskrbe nimajo ustrezno urejene. Zdravnik je namreč v domu prisoten po nekaj ur na dan dva ali tri dni, redko štiri dni v tednu, stanovalci pa so vedno bolj bolni ...

Biserka Marolt Meden,
predsednica združenja Srebrna nit

Zato združenje za dostojno starost daje pobudo za preverbo normativov in delokrogov zdravnikov, ki delajo v domovih za starejše – zaradi pomanjkanja zdravnikov pa spodbuja razmislek o angažmaju referenčnih medicinskih sester, ki bi v domovih lahko skrbele za bolnike s kroničnimi obolenji in urejale pripomočke za inkontinenco.

Sicer pa je v domovih, med katerimi po oceni Srebrne niti obstajajo pomembne razlike v dostopnosti do storitev, treba poenotiti (dodatno) zaračunavanje storitev oziroma poenotiti nabor plačljivih storitev. 

Zagotoviti je treba izboljšanje bivalnih pogojev, najsi gre za prehrano (ustreznejši jedilniki, stalna dostopnost čaja ali kompota, pomoč pri hranjenju, skrb za odvajanje – brez prisilnih odvajalnih dni), za gibanje oziroma za posedanje nepomičnih varovancev (vsaj enkrat na dan) ali za higienske razmere (kopel vsaj enkrat na teden, menjava inkontinenčnih predlog oziroma plenic vsaj tri- do štirikrat na dan).

V domovih za starejše je treba zagotoviti izboljšanje bivalnih pogojev:

  • prehrana (ustreznejši jedilniki, stalna dostopnost čaja ali kompota, pomoč pri hranjenju, skrb za odvajanje – brez prisilnih odvajalnih dni);
  • gibanje oziroma za posedanje nepomičnih varovancev (vsaj enkrat na dan); 
  • higienske razmere (kopel vsaj enkrat na teden, menjava inkontinenčnih predlog oziroma plenic vsaj tri- do štirikrat na dan).

Na tem področju, ki odraža stanje duha v družbi, Slovenija potrebuje veliko popravkov in celovitih, dostopnih rešitev, najsi gre za integrirano, za dolgotrajno ali za paliativno oskrbo. O tem preprosto ni več dvoma, saj že bežen pogled na ureditev v skandinavskih državah, denimo, pove, kako daleč smo še vedno od rešitev, ki zagotavljajo celovito podporo in pomoč v skrbi za ostarele in težko bolne, da ti ostanejo čim dlje v domačem okolju, najsi gre za takojšnjo odzivnost mobilnih enot ali za pomoč pri preureditvi in opremi doma z vsemi pripomočki ter za pomoč pri negi. 

»Strategij je dovolj! Zahtevamo, da se nemudoma začne izvajati konkretna paliativna oskrba s celotnimi timi, saj ljudje, tako doma kot v institucijah, umirajo v bolečinah, osamljeni in zapuščeni, prepuščeni svojcem – ali nikomur,« zato združenje za dostojno starost pričakuje ureditev tega kompleksnega področja pod eno streho, v sklopu neodvisnega resorja, pa naj se ta imenuje ministrstvo, direktorat ali urad.

Združenje za dostojno starost zahteva ureditev tega kompleksnega področja pod eno streho, v sklopu neodvisnega resorja, pa naj se ta imenuje ministrstvo, direktorat ali urad.

Prešernov spomenik

Verjemite pa, da nam bo enkrat dovolj. 

Tudi mi smo sposobni biti glasni in se javno upreti na Prešernovem trgu pred Prešernovim spomenikom. Zato vas prosimo, da nas jemljete resno.

prof. dr. Ignacij Voje
v pismu odločevalcem

 

Povezava na članke o tej problematiki.

 

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.

 

Nekaj odzivov naših bralcev:

odziv na facebookuPovečanje zmogljivosti v negovalni bolnišnici v Ljubljani?

Ministrstvo za zdravje bo v teh dneh objavilo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za negovalno bolnišnico v Ljubljani, medtem ko je izvedba te naložbe načrtovana v letih 2020 do 2021 – če bodo zagotovljena finančna sredstva.

Tako naj bi zmogljivost obstoječe negovalne bolnišnice povečali s 33 na 90 postelj. Ob tem v združenju Srebrna nit spomnijo, da je že Dorjan Marušič v času, ko je bil zdravstveni minister, napovedoval preureditev treh nadstropij stare pediatrične klinike v negovalno bolnišnico. »Torej je morda spet v igri ta stari novi projekt, o katerem pišete, da bo izveden, če bodo zagotovljena sredstva. Zagotovite sredstva, to je vaša naloga – in mi vas bomo podprli,« pravijo v združenju za dostojno starost, pri čemer opozarjajo, da bi v Sloveniji v resnici morali poskrbeti za mrežo domov za starejše, z zagotovitvijo izgradnje najmanj treh domov na leto. 

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona