Osebni recepti zdravnikov – dogovor med zdravniško zbornico in ZZZS, da bodo to pravico omejili le 1000 zdravnikom

Osebni recepti zdravnikov – dogovor med zdravniško zbornico in ZZZS, da bodo to pravico omejili le 1000 zdravnikom

Ukrep, ki naj bi omejil pravico do osebnih receptov, s katerimi zdravnik lahko predpiše terapijo sebi ali svojim bližnjim, je sprožil ogorčen odziv, zlasti med zdravniki. Na ta način so namreč doslej že sicer preobremenjenim splošnim in družinskim zdravnikom na letni ravni »prihranili« približno 100.000 obravnav, medtem ko je plačnik, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), z uveljavitvijo novih pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) želel ta privilegij, ki da je slovenski unikum, omejiti, predvsem iz varnostnih razlogov. Osebne recepte naj bi odvzeli zdravnikom, ki nimajo (več) veljavne licence in tistim zdravnikom, ki ne delajo v javnem zdravstvu. Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) se z načrtovanim ukrepom, ki je prizadel tudi mlade zdravnike, ni strinjala, zato sta se vodstvi zbornice in ZZZS danes sestali na to temo.

Osebni recepti zdravnikov – dogovor med zdravniško zbornico in ZZZS, da bodo to pravico omejili le 1000 zdravnikom
Spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki bodo začele veljati v soboto in po katerih naj bi nekaj tisoč zdravnikom odvzeli dosedanji privilegij – možnost predpisovanja terapije sebi in svojcem na podlagi osebnih receptov – med zdravniki niso naletele na razumevanje. Na današnjem sestanku pa sta zdravniška zbornica in ZZZS očitno našla kompromisno rešitev. Foto: iStock

Današnji sestanek je generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj napovedal že minuli teden, ko smo ga za zdravstveni portal o nastalem problemu spraševali v Avstriji, kjer je sodeloval na konferenci Evropski zdravstveni forum Gastein (EHFG). Takrat je tudi potrdil, da se bodo v torek sestali z mladimi zdravniki, vendar to po današnjem delovnem sestanku z vodstvom ZZS ne bo več potrebno. Zakaj?

Zdravniki bodo tudi poslej upravičeni do 30 tovrstnih receptov na leto za osebno rabo, vendar ti ne bodo obnovljivi. Na včerajšnjem sestanku je tako obveljal dogovor, po katerem bodo do osebnih receptov upravičeni zdravniki, ki so zaposleni v javnem zdravstvu oziroma v ustanovah z javnimi pooblastili, kakršna je, denimo, tudi zdravniška zbornica, in tudi zdravniki, ki kot medicinski izvedenci sodelujejo z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

Tisti zdravniki, ki bodo tudi poslej upravičeni do 30 osebnih receptov, ohranjajo dosedanji »privilegij«, vendar recepti ne bodo obnovljivi.

 

Vodstvo ZZZS poudarja, da z načrtovanim ukrepom, s katerim bodo možnost pisanja osebnih receptov izgubili zdravniki, ki nimajo več veljavne licence in tisti, ki opravljajo izključno samoplačniške storitve, zdravnikom ne želi zmanjševati kompetenc, ampak predvsem poskrbeti za varnost in kakovost zdravljenja. 

Zato je danes beseda tekla tudi ali predvsem o tem, kako specializantom in mladim zdravnikom, ki so že opravili strokovni izpit v sklopu sekundariata, omogočiti aktivno vključevanje ne le v zdravljenje pacientov, ampak jim dati zeleno luč tudi za uporabo osebnih receptov.

Obe instituciji, tako zdravniška zbornica kot ZZZS, si bosta prizadevali, da bodo do osebnega recepta upravičeni tudi specializanti in zdravniki z opravljenim strokovnim izpitom, ki so še brez licence, vendar že opravljajo zdravniško delo, vendar formalno še ne delajo samostojno, ampak pod mentorstvom.

Ključno vprašanje v tem trenutku je, kako specializantom in mladim zdravnikom, ki so že opravili strokovni izpit v sklopu sekundariata, omogočati aktivno vključevanje ne le v zdravljenje pacientov, ampak jim dati zeleno luč tudi za uporabo osebnih receptov.

O tem se ZZZS in zdravniška zbornica absolutno strinjata.

Po današnjem dogovoru naj bi to možnost zagotovili tako, da bi v registru vseh zdravstvenih delavcev v vsakem javnem zdravstvenem zavodu imeli pregleden seznam, iz katerega bi bilo jasno razvidno, kateri zdravniki so upravičeni do tovrstnih receptov – da v prihodnje ne bi več prihajalo do anomalij pri predpisovanju zdravil na te recepte, ki so jih v preteklosti zaznali nadzorniki ZZZS.

Jutrišnji sestanek z mladimi zdravniki tako (za zdaj) ni več potreben. 

ZZZS bo, tudi na zahtevo ministra za zdravje Sama Fakina, sprožil postopek za spremembo pravkar noveliranih pravil. Pri zdravniški zbornici pa bodo pripravili predlog za spremembo spornega člena pravil OZZ, ki naj bi bil uveljavljen v roku enega leta. 

Tako bodo število zdravnikov, ki jim bodo po 13. oktobru odvzeli oziroma omejili pravico do predpisovanja zdravil na osebni recept, z dodatnimi spremembami pravil OZZ s 3100 zmanjšali na približno 1000.

Število zdravnikov, ki jim bodo po 13. oktobru odvzeli oziroma omejili pravico do predpisovanja zdravil na osebni recept, bodo z dodatnimi spremembami pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja s 3100 zmanjšali na približno 1000.Odvzem osebnih receptov zdravnikom – varnostni ukrep, ukinitev privilegija ali nedopustno poseganje v stroko?

Zdravniki bodo sebi in svojim bližnjim zdravila lahko še vedno predpisovali na beli recept, pri katerem je zdravila treba plačati.

Pri tako imenovanem osebnem receptu pa bodo konec tega tedna začele veljati omejitve, po katerih bo zdravnik upravičen le še do 30 receptov za osebno rabo na leto.

Lani, denimo, je 30 osebnih receptov prejelo 8670 slovenskih zdravnikov, en zdravnik je v povprečju napisal 14,8 recepta. Skupni izdatki za te recepte, ki jih je leta 2017 pokril ZZZS, so znašali 2,4 milijona evrov.

Letos je od januarja do septembra osebne recepte prejelo 8641 zdravnikov, en zdravnik je v povprečju napisal 11,6 recepta, ZZZS pa je v tem obdobju za zdravila, predpisana in izdana na podlagi osebnih receptov, plačal 1.852.569 evrov.

 O teh spremembah smo na zdravstvenem portalu podrobneje pisali že minuli teden.

Vabimo vas h komentiranju na naši facebook strani.

 

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona