Odvzem osebnih receptov nekaterim zdravnikom – ukinitev privilegija, skrb za varnost zdravljenja ali nedopustno poseganje v stroko?

Odvzem osebnih receptov nekaterim zdravnikom – ukinitev privilegija, skrb za varnost zdravljenja ali nedopustno poseganje v stroko?

Po novem zdravniki, ki nimajo več veljavne licence, in zdravniki, ki delajo izven javnega zdravstvenega sistema – kot zasebniki, ki paciente zdravijo samoplačniško –, ne bodo imeli več možnosti za predpisovanje zdravil na recept sebi in svojim bližnjim. Zdravniška zbornica, ki se s tem ukrepom ne strinja, ocenjuje, da bo pravico do predpisovanja receptov za osebno rabo izgubilo približno 3100 zdravnikov, zaradi česar naj bi omenjeni ukrep že tako ali tako preobremenjene zdravnike splošne ali družinske medicine še bolj obremenil, s približno 100.000 dodatnimi obravnavami.

Odvzem osebnih receptov nekaterim zdravnikom – ukinitev privilegija, skrb za varnost zdravljenja ali nedopustno poseganje v stroko?
Na ZZZS pravijo, da bo privilegij, po katerem zdravniki lahko sebi in svojcem pišejo recepte za zdravila, veljal tudi v prihodnje, vendar v zdravih mejah. To možnost bodo vzeli »samo« zdravnikom, ki nimajo več licence ali ki ne delajo v javnem zdravstvu – in tako, kot pravijo, zagotovili večjo varnost in preprečili anomalije. Foto: iStock

Kaj v resnici prinaša novela pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jo je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) sprejela 17. septembra in ki ji je zeleno luč prižgalo tudi ministrstvo za zdravje? 

Z rešitvijo, ki predpisovanje zdravil na osebni recept ukinja (samo) zdravnikom, ki sploh nimajo več licence, in vsem tistim, ki delajo v zasebnem sektorju in zdravijo le samoplačniško, bi po grobem izračunu zdravniške zbornice zaradi velikega števila dodatnih obravnav morali zagotoviti najmanj 12 novih timov družinske medicine, kar bi zdravstveno blagajno na letni ravni stalo dodatnega 1,5 milijona evrov. 

3100

zdravnikov bo izgubilo možnost pisanja receptov, s katerimi so doslej lahko predpisovali zdravljenje sebi in svojim bližnjim

1.500.000

evrov naj bi stalo 12 novih timov družinske medicine za dodatne obravnave, ki jih doslej ni bilo

2.400.000

evrov je bil doslej letni strošek za zdravila, predpisana na osebne recepte, do katerih odslej ne bodo imeli več pravice zdravniki, ki so brez licence – in tisti, ne delajo v javnem zdravstvu

V Bad Hofgasteinu, kjer se je danes začel Evropski zdravstveni forum Gastein (EHFG), ki je v 21 letih prerasel v enega od ključnih dogodkov za izmenjavo dobrih praks in zgledov za kakovostne, varne, učinkovite in finančno vzdržne politične rešitve v državah EU in širše, bo med razpravljalci tudi Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS – tako smo na konferenci v Avstriji lahko dobili takojšen odziv na trenutno aktualno dogajanje v Sloveniji.

»Privilegij«, ki ga sistem odvzema le nekaterim zdravnikom

»Možnost, da zdravniki predpisujejo zdravila na recept sebi in svojim bližnjim, bo veljala tudi v prihodnje, vendar le za zdravnike, ki delajo v javnem zdravstvu in imajo veljavno dovoljenje za opravljanje zdravniškega dela – licenco. Vprašanje, ali in v kakšnem obsegu je sploh še smiselno ohranjanje tega privilegija, ki ga ne poznajo nikjer drugje kot v Sloveniji, ni novo. Predvsem pa se na tej ravni odpira vprašanje varnosti; na ZZZS smo namreč v povezavi s tovrstnim predpisovanjem receptov zaznali kar nekaj resnih anomalij,« pravi Marjan Sušelj.

Vodstvo ZZZS se bo sicer prihodnji teden dobilo z vodstvom zdravniške zbornice. Pogovorili naj bi se o kar nekaj nerešenih vprašanjih, med drugim tudi o problemu receptov, ki jih imajo zdravniki za osebno rabo, kajti vodstvo zbornice je prepričano, »da je recept za osebno rabo eden izmed redkih instrumentov racionalizacije v slovenskem javnem zdravstvu, saj zdravniki s tem, ko recepte predpisujejo sami sebi in svojim družinskim članom, razbremenjujejo zdravstveni sistem«. Po oceni stanovskega združenja je pravkar spremenjena pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja treba čim prej preoblikovati tako, »da bodo vsi zdravniki s strokovnim izpitom imeli možnost predpisovanja receptov za osebno rabo«.

»In tudi v prihodnje ne bo nič drugače, razen pri zdravnikih, ki jim po novem odvzemamo ta privilegij,« zagotavlja Sušelj in doda: »Če zdravnik potrebuje licenco za zdravljenje, mora enako veljati tudi za predpisovanje zdravil. Po drugi strani pa ne vidimo razloga, da tisti zdravniki, ki so se odločili, da ne bodo delali v sklopu javnega zdravstva, še naprej porabljajo denar javnega zdravstvenega sistema.«

Zdravniška zbornica:

»Recept za osebno rabo je eden izmed redkih instrumentov racionalizacije v slovenskem javnem zdravstvu, saj zdravniki s tem, ko recepte predpisujejo sami sebi in svojim družinskim članom, razbremenjujejo zdravstveni sistem.« 

versus ZZZS:

»In tudi v prihodnje ne bo nič drugače, razen pri zdravnikih, ki jim po novem odvzemamo ta privilegij.

Če zdravnik potrebuje licenco za zdravljenje, mora enako veljati tudi za predpisovanje zdravil.

Po drugi strani pa ne vidimo razloga, da tisti zdravniki, ki so se odločili, da ne bodo delali v sklopu javnega zdravstva, še naprej porabljajo denar javnega zdravstvenega sistema.« 

V tem kontekstu naj bi se na srečanju med zbornico in ZZZS prihodnji teden pogovorili tudi o statusu specializantov, ki so tako rekoč tik pred specialističnim izpitom in že opravljajo zdravniško delo – zato jim je kljub temu, da nimajo licence, treba omogočiti tudi predpisovanje receptov.

samo fakin

Samo Fakin: »Vodstvo ZZZS naj ponovno prouči utemeljenost ukinitve osebnega recepta«

Bad Hofgastein, 4. oktober

Na spremembe pri predpisovanju osebnih receptov so se danes odzvali tudi na ministrstvu za zdravje in sporočili, da je minister za zdravje Samo Fakin z dopisom prosil vodstvo ZZZS za ponovno proučitev odločitve upravnega odbora in skupščine zavoda glede ukinitve osebnega recepta zdravnikom, ki nimajo licence, in specializantom.

Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS, ki je danes v sklopu konference Evropski zdravstveni forum Gastein (EHFG) aktivno sodeloval v razpravi o izzivih na področju inovativnih zdravil, je za zdravstveni portal v povezavi z ministrovim pozivom povedal, da morajo nanj odgovoriti do 15. oktobra. V tem času se bodo sestali s predstavniki zdravništva – v ponedeljek z vodstvom zdravniške zbornice in v torek z mladimi zdravniki.

Sicer pa spremenjena pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ne spreminjajo le dosedanje prakse pri osebnih receptih, s katerimi je zdravnik lahko napisal terapijo sebi in svojim bližnjim, ampak posegajo tudi na druga področja. Med drugim urejajo pravico do zobno-protetičnih pripomočkov, podrobneje določajo pravico do ortodontskega zdravljenja in pravico do bele zalivke za doječe mamice, nosečnice in otroke ter skrajšujejo dobo trajanja za nekatere medicinske pripomočke, na primer za inzulinsko črpalko.

Foto: STAmarjan sušelj

Marjan Sušelj: »To je privilegij, ki ga toleriramo, če je v zdravih mejah«

»Sporna« novela pravilnika o obveznem zdravstvenem zavarovanju se je sicer začela rojevati leta 2014, novosti, ki naj bi jih prinesla, so bile umeščene v zakon, ki pa je svojo pot končal na ministrstvu za zdravje, v predalu. 

Aktualno rešitev je sicer podprlo tudi ministrstvo za zdravje, kjer so, tako Sušelj, predlagali še radikalnejši ukrep – ukinitev osebnih receptov zdravnikom nasploh, ne le delu zdravništva, ki zdaj ne bo imel več možnosti za »samozdravljenje«.

Toda ta možnost pri večini zdravnikov vendarle še ostaja v veljavi, kajti, kot dodaja generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj: »To je privilegij, ki ga toleriramo, če je v zdravih mejah. V konkretnem primeru – torej pri zdravnikih, ki nimajo več licence ali ki ne delajo v javnem zdravstvu – pa smo dali prednost varnosti.«

Foto: STA

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona