Aleksander Mežek, ambasador programa Svit: »Občutek imam, da so ljudje vedno bolj ozaveščeni in da razumejo, da je te stvari smiselno reševati preventivno«

Aleksander Mežek, ambasador programa Svit: »Občutek imam, da so ljudje vedno bolj ozaveščeni in da razumejo, da je te stvari smiselno reševati preventivno«

»Siva pot, vodi me, kamor hoče srce ...« je sinoči v sklopu glasbenih večerov Pod grajsko lipo v kranjskem Khislsteinu ob instrumentalni spremljavi Akademikov prepeval Aleksander Mežek, katerega življenje je bilo dolga desetletja razpeto med Slovenijo in Veliko Britanijo, nakar se je pred štirimi leti vrnil v domovino. Mežek pa je tudi prepoznaven ambasador programa Svit, namenjenega zgodnjemu odkrivanju (pred)rakavih sprememb na debelem črevesju in danki. Zakaj? Zato, ker se zaveda, kako pomembno je čim zgodnejše odkritje raka in pravočasni začetek zdravljenja te bolezni – in to želi Mežek sporočiti tudi drugim, tudi z osebno izkušnjo, kajti »vsi tečemo skozi čas – in ko gledamo nazaj, prehitro vse izgine ...«.

Aleksander Mežek, ambasador programa Svit: »Občutek imam, da so ljudje vedno bolj ozaveščeni in da razumejo, da je te stvari smiselno reševati preventivno«
Aleksander Mežek, ambasador programa Svit, namenjenega zgodnjemu odkrivanju (pred)rakavih sprememb na debelem črevesju in danki, med sinočnjim izvrstnim koncertom, ki se je odvijal v sklopu glasbenih večerov Pod grajsko lipo v kranjskem Khislsteinu. Foto: Diana Zajec

Zanimiva, čeprav naključna simbolika je, da se je koncert Aleksandra Mežka, Svitovega ambasadorja, odvijal v Kranju – prebivalci kranjske zdravstvene regije so se namreč po preliminarnih, doslej še ne objavljenih podatkih v tem letu najbolje odrezali po odzivnosti v programu Svit. »Občutek imam, da so ljudje vedno bolj ozaveščeni in da razumejo, da je te stvari smiselno reševati preventivno – in ne čakati, da se bolezen razvije do te mere, ko ni več druge možnosti, kot da greš skozi celotni proces zdravljenja,« je v pogovoru za Zdravstveniportal.si dejal Aleksander Mežek. 

Sam namreč takrat, ko so mu postavili diagnozo, ni imel možnosti za preprečitev napredovanja bolezni. Bolezen je bila v takem stadiju, da so bile nujne operacije ... »Toda moja izkušnja mi je pokazala, zakaj se je pametno udeleževati preventivnih pregledov – da se vidi, če se morda začenja ta bolezen, ki jo je na začetku zelo lahko odstraniti. Ko pa napreduje, potem ni več dosti možnosti – razen tega, da greš skozi vse, kar ti zdravniki svetujejo: kemoterapija, obsevanje, operacije in tako naprej. Zelo zelo dobro je, če, zlasti po določenem starostnem obdobju, denimo po 40. letu, človek opravi takšne preglede in tako lahko ostane – bolj zdrav,« je Mežek, ki je sicer svoj prvi koncert imel leta 1965 na stadionu v Stražišču pri Kranju, še povedal v pogovoru za zdravstveni portal.

Moja izkušnja mi je pojasnila, zakaj se je pametno udeleževati preventivnih pregledov – da se vidi, če se morda začenja bolezen, ki jo je na začetku zelo lahko odstraniti.

Ko pa napreduje, potem ni več dosti možnosti – razen tega, da greš skozi vse, kar ti zdravniki svetujejo:  kemoterapija, obsevanje, operacije in tako naprej.

Aleksander Mežek, glasbenik, pevec, avtor

Rezultati programa Svit v tem letu

Program Svit je, kot je znano, namenjen zgodnjemu odkrivanju raka debelega črevesja in danke, vključno s predrakavimi spremembami, kar bistveno vpliva na zmanjšanje zbolevnosti za tem rakom. Rezultati, doseženi v desetih letih delovanja, so nedvoumni. Kakšni pa so rezultati tega presejalnega programa v letu 2019?

Za prvo polletje tega leta uradnih rezultatov še ni, ti pridejo z zamikom, po izmenjavi podatkov z registrom raka, ki deluje v sklopu Onkološkega inštituta Ljubljana. A kljub temu na zdravstvenem portalu objavljamo prve, preliminarne rezultate Centra za zgodnje odkrivanje raka Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Za prvo polletje tega leta uradnih rezultatov še ni, ti pridejo z zamikom, po izmenjavi podatkov z registrom raka, ki deluje v sklopu Onkološkega inštituta Ljubljana.

A kljub temu na zdravstvenem portalu objavljamo prve, preliminarne rezultate Centra za zgodnje odkrivanje raka Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V prvih šestih mesecih tega leta so v sklopu programa Svit v 23 pooblaščenih kolonoskopskih centrih izvedli 5389 kolonoskopij. Rezultati kolonoskopij bodo znani z zamikom, za zdaj pa velja, da je izjavo o sodelovanju v programu, v sklopu katerega so vse storitve ažurne in brezplačne, vrnilo 65 odstotkov prejemnikov, medtem ko jih 171 v programu ni želelo sodelovati.

V prvih šestih mesecih tega leta so v sklopu programa Svit v 23 pooblaščenih kolonoskopskih centrih izvedli 5389 kolonoskopij.

In kakšna je bila odzivnost vabljenih k sodelovanju v presejalnem programu?

Program Svit 

Odzivnost vabljenih po zdravstvenih regijah 
(podatki za prvo polovico leta 2019)

    Ženske Moški SKUPAJ
Koper   67,00% 56,81% 61,99%
Murska Sobota   66,82% 58,74% 62,92%
Maribor   68,66% 56,97% 62,94%
Celje   70,19% 59,16% 64,80%
Ravne na Koroškem   70,62% 60,01% 65,39%
Ljubljana   71,63% 60,30% 66,20%
Novo mesto   72,41% 61,25% 66,91%
Nova Gorica   74,25% 63,30% 68,74%
Kranj   73,07% 65,53% 69,45%
SLOVENIJA   70,60% 59,94% 65,41%
Zdravstvene regije so razvrščene od najmanjše do največje glede na skupno odzivnost žensk in moških. Vir: NIJZ, Center za zgodnje odkrivanje raka.

Vzorce, potrebne za analizo, ki omogoča zgodnjo prepoznavo raka tudi pri osebah, ki so navidezno povsem zdrave, je po podatkih dr. Dominike Novak Mlakar, vodje programa Svit, do konca junija vrnilo 95 odstotkov naslovnikov oziroma 94.215 oseb; pri 88.374 (93,77 odstotka) je bil izvid negativen, pozitiven pa je bil pri 5868 posameznikih, kar predstavlja nekaj več kot 6-odstotni delež.

Najvišja odzivnost je bila v zdravstveni regiji Kranj, najnižja pa na Koprskem.

In kaj kažejo dosedanji podatki, že razčlenjeni v sklopu slovenskega registra raka, enega najstarejših populacijskih registrov raka v Evropi? V publikaciji, izdani marca letos, ob 10-letnici programa Svit, so avtorji poudarili, da v Sloveniji danes – v primerjavi s podatki pred letom 2009, ko pri nas še ni bilo organiziranega presejanja, kakršnega zagotavlja program Svit za rak debelega črevesja in danke (poleg njega pa tudi Zora – rak materničnega vratu, in Dora – rak na prsih), to resno bolezen odkrivajo v bistveno zgodnejšem stadiju, ko je zdravljenje uspešnejše, pričakovano preživetje pa daljše. 

Tudi analize registra raka potrjujejo daljše preživetje tistih, ki jim v sklopu programa postavijo diagnozo rak debelega črevesja in danke. Od skupno 908 rakov, kolikor so jih po pozitivnem testu na prikrito krvavitev v blatu odkrili v prvem presejalnem krogu, jih je bilo skoraj 72 odstotkov v zgodnji fazi (stadij I in II), kar 21 odstotkov pa so jih lahko zdravili na najmanj agresiven način – zgolj z odstranitvijo bolezenskih sprememb v sklopu kolonoskopije.

Program Svit: osebe z odkritim rakom

Program Svit: stadij rakov v prvem presejalnem krogu

Tudi analize registra raka potrjujejo daljše preživetje tistih, ki jim v sklopu programa postavijo diagnozo rak debelega črevesja in danke. Od skupno 908 rakov, kolikor so jih po pozitivnem testu na prikrito krvavitev v blatu odkrili v prvem presejalnem krogu, jih je bilo skoraj 72 odstotkov v zgodnji fazi (stadij I in II), kar 21 odstotkov pa so jih lahko zdravili na tako rekoč najmanj agresivni način – z odstranitvijo bolezenskih sprememb v sklopu kolonoskopije.

V tem kontekstu bi si lahko izposodili misel, ki sicer ponavadi spremlja športne igre oziroma tekme, in jo nekoliko prevrednotili: smiselno je sodelovati – in zmagati!

 

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Preliminarni rezultati programa Svit v prvem polletju 2019

Odziv na vabilo:
94.215 oseb
(95 %)

Negativen izvid:
88.374 oseb
(93,77 %)

Pozitiven izvid:
5868 oseb
(6 %)

Na zdravstvenem portalu objavljamo prve, preliminarne rezultate Centra za zgodnje odkrivanje raka NIJZ. Ti so pokazali, da je bila letos najvišja pripravljenost za sodelovanje v programu, v sklopu katerega lahko s pravočasnim odkritjem (pred)rakavih sprememb na debelem črevesju in danki človeku dobesedno rešijo življenje oziroma preprečijo razvoj bolezni, v zdravstveni regiji Kranj, najnižja pa na Koprskem.

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona