Člani skupine zdravstvo.si zdaj konkretno v boj proti korupciji in prirejenim javnim razpisom za naročanje medicinskega materiala?

Člani skupine zdravstvo.si zdaj konkretno v boj proti korupciji in prirejenim javnim razpisom za naročanje medicinskega materiala?

Na ministrstvu za zdravje so imenovali delovno skupino, ki naj bi pomagala pri temeljiti prevetritvi postopkov javnega naročanja v zdravstvu. Kot je znano, na tem področju še vedno prihaja do nedopustnih odstopanj in nepravilnosti, na katere je pred tremi leti in pol odmevno opozoril prof. dr. Marko Noč, član tedanje strokovne komisije za skupno naročanje materiala za interventno kardiologijo, ki je ugotovila, da naše zdravstvo za žilne opornice plačuje tudi do 200 odstotkov višjo ceno kot, denimo, Švedska. Tovrstna opozorila in pozive k ukrepanju je v zadnjih 15 mesecih privzela skupina razumnikov in oporečnikov, zdravnikov, ki so prepričani, da aktualna ureditev slovenskega zdravstva ni v prid bolnikov, saj da je »drag, neracionalen in nepravičen«, zato si v sklopu skupine zdravstvo.si prizadevajo za spremembe, ki temeljijo na ničelni toleranci do korupcije. Pet izmed njih jih bo zdaj sodelovalo pri pripravi sprememb v postopkih javnega naročanja.

Člani skupine zdravstvo.si zdaj konkretno v boj proti korupciji in prirejenim javnim razpisom za naročanje medicinskega materiala?

Zakaj so se zdravniki odločili za sodelovanje? Ker sta po njihovi oceni področje nabav in zakon o javnem naročanju ključna, čeprav ne edina problema »zastarelega državnega zdravstva, ki s pomočjo prirejenih javnih razpisov za umetno vzdrževanje previsokih cen zdravil, pripomočkov, naprav, potrošnega materiala in storitev (gradbenih, servisnih, informacijsko-tehnoloških) vsako leto omogočata odtekanje ogromnih količin davkoplačevalskega denarja iz zdravstvenega sistema ter siromašenje in pustošenje tega sistema, daljšanje čakalnih vrst, nekontrolirano in pogosto nesmiselno privatizacijo.« Takšno stanje pa je krivo, kot poudarjajo, tudi za mnoge smrti – zaradi neustrezne ali prepozne oskrbe.

V desetčlanski delovni skupini bodo kot predstavniki zdravstvo.si, skupine, katere član je sicer tudi prof. dr. Marko Noč, sodelovali Gorazd Kalan (specialist pediatrije in intenzivne medicine), prof. dr. Simon Podnar (specialist nevrologije), dr. Blaž Mrevlje (specialist interne medicine), Matija Jurij Kališnik (specialist srčno-žilne kirurgije) in doc. dr. Andrej Vranič (specialist nevrokirurgije).

V nocojšnjem zapisu »Od besed k dejanjem!«, pod katerim so podpisani Marko Noč, Matej Beltram, Matija Jurij Kališnik, Blaž Mrevlje, Simon Podnar, Samo Vesel, Andrej Vranič, Krištof Zevnik in Gorazd Kalan, so omenjeni pozvali »vse dobro misleče ljudi, da nam pri tej nalogi pomagajo po svojih najboljših močeh« – s predlogi, pobudami, komentarji pa tudi morebitnimi konkretnimi izkušnjami na področju nabav v zdravstvu. 

V skupini zdravstvo.si namreč upajo, da je po 30 letih v Sloveniji morda vendarle dozorelo spoznanje, da so spremembe v zdravstvu, največjem podsistemu države, nujne. Zato bodo pri spremembah na področju nabav v zdravstvu sodelovali »v želji, da bi zagotovili gospodarno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem, ki bo zdravstvo plemenitil  tako, da bo obolelim zagotavljal dostopno, pravočasno oskrbo«.

Člani skupine zdravstvo.si želijo pomagati pri zagotavljanju gospodarnega ravnanja z davkoplačevalskim denarjem, ki bo zdravstvo plemenitil tako, da bo obolelim zagotavljal dostopno, pravočasno oskrbo.

Mag. Gorazd Kalan: »Sodelovali bomo pro bono in zahtevali absolutno transparentnost dogajanja«

Kot je za Zdravstveniportal.si povedal mag. Gorazd Kalan, je skupina zdravnikov, v kateri sodeluje, spodbudila številne odzive, zlasti med posamezniki, ki jih zdravstvo zanima in ki si želijo njegove celovite ureditve.

In kaj si obeta od sodelovanja v novoimenovani skupini? 

»Ne upam na velike spremembe v kratkem času. A če si glasen – kot je naša skupina, ki se izpostavlja v dobro bolnikov, in, seveda, tudi zaradi poklicnega ponosa –, bi bilo nespodobno, da kot odgovorni državljani ne bi hoteli sodelovati. Naša stališča ostajajo enaka, ne glede na vlado, to ali prihodnjo. Seveda pri sodelovanju s politiko, ne glede na njeno barvo, vedno obstaja nevarnost izrabljanja konkretnih prizadevanj v smislu ščita njene agende. Prav zato bomo vsi člani skupine zdravstvo.si sodelovali pro bono, eden od ključnih pogojev za naše sodelovanje pa je bila tudi zahteva po absolutni transparentnosti dogajanja.« 

Ne upam na velike spremembe v kratkem času. A če si glasen – kot je naša skupina, ki se izpostavlja v dobro bolnikov, in, seveda, tudi zaradi poklicnega ponosa –, bi bilo nespodobno, da kot odgovorni državljani ne bi hoteli sodelovati. Naša stališča ostajajo enaka, ne glede na vlado, to ali prihodnjo.

mag. Gorazd Kalan, spec. pediatrije in intenzivne medicine

Ob tem pa sogovornik opozarja, da se je kljub pričakovanju nujnih premikov na tem tako dolgo nedotakljivem področju vendarle treba zavedati, »da sprememba zakona o javnem naročanju sama po sebi ne bo rešila problemov, s katerimi so spopada naše zdravstvo, ki mora postati moderno javno zdravstvo, dostopno in po kakovosti primerljivo z ostalimi razvitimi, modernimi zdravstvenimi sistemi v Evropi.«

korupcija pri nabavi v zdravstvu

Simbolične fotografije: iStock

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Značke

medicinski material nabava korupcija

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona