»Če želimo sproščati ukrepe stroge samoizolacije, bo spremljanje kontaktov okuženih nujno,« meni mag. Pia Vračko o ukrepu, ki ga je danes članicam predlagala tudi Evropska komisija

»Če želimo sproščati ukrepe stroge samoizolacije, bo spremljanje kontaktov okuženih nujno,« meni mag. Pia Vračko o ukrepu, ki ga je danes članicam predlagala tudi Evropska komisija

Pia Vračko iz Centra za zdravstveno varstvo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), specialistka javnega zdravja in magistra mednarodne ekonomije, je svetovalka evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pri načrtovanju ukrepov za obvladovanje COVID epidemije, od včeraj pa sodeluje tudi v strokovni skupini, v kateri pod vodstvom prof. dr. Bojane Beović snujejo ključne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji. Tovrstnih strokovnih izzivov še dolgo ne bo zmanjkalo, pa naj gre za nadgradnjo testiranja, za uvedbo serološkega testiranja ali za dosledno uporabo zaščitnih mask. Pogovarjali pa sva se predvsem o trenutno najbolj vroči temi – uporabi aplikacije za sledenje kontaktom okuženih; to je sogovornica ovrednotila kot strokovnjakinja s področja javnega zdravja, medtem ko sva oceno o splošnih razsežnostih in dilemah, ki jih poraja tak ukrep, prepustili ekspertom na drugih področjih delovanja družbe.

»Če želimo sproščati ukrepe stroge samoizolacije, bo spremljanje kontaktov okuženih nujno,« meni mag. Pia Vračko o ukrepu, ki ga je danes članicam predlagala tudi Evropska komisija
Evropska komisija je danes članicam za čim boljše (skupno) obvladovanje pandemije novega koronavirusa priporočila uporabo mobilnih aplikacij za sledenje kontaktom okuženih. Zagotovila je, da predlagani pristop ni v opreki s pravili o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov. Članicam je priporočila, naj se pri uporabi mobilnih aplikacij odločijo za skupni pristop, enako velja za uporabo anonimiziranih podatkov iz mobilnih telefonov in drugih pametnih naprav, ki bodo omogočili analitično spremljanje širjenja virusa. In kako bo s tem v Sloveniji?

»Če želimo sproščati ukrepe stroge samoizolacije, bo spremljanje kontaktov okuženih nujno,« je prepričana Pia Vračko. Slovenija ni edina država, ki razmišlja o uvedbi enega izmed najbolj polemičnih ukrepov, s katerim naj bi na nacionalni in na globalni ravni zmanjšali širjenje okužbe. Aplikacijo trenutno testirajo v Avstriji in v Nemčiji, precej verjetno je, da bo tovrstni ukrep prišel tudi k nam – navsezadnje v sinočnjem javnem nagovoru predsednika vlade Janeza Janše ni bilo mogoče preslišati enega izmed poudarkov: »Bolj natančno ko smo sposobni odkrivati, omejevati in nadzorovati vire okužb, manj omejitev je potrebnih za 99 odstotkov vseh ostalih.« 

Osem evropskih držav že pripravlja skupno storitev, ki naj bi s sledenjem kontaktom okuženih pripomogla k boljšemu preprečevanju širjenja okužb s koronavirusom SARS-CoV-2, pri čemer bi bila zagotovljena nedotakljivost mobilnega telefona.

Pia Vračko
Pia Vračko

Kaj lahko pričakujemo v prihodnjih dneh, še ni jasno, vendar je Pia Vračko prepričana, da preprosto »ni druge učinkovite alternative, kot je sledenje kontaktom. To je strokovno utemeljen in ponekod v svetu že uveljavljen javno-zdravstveni ukrep, ki je pomemben zato, da se okužene osebe samoizolirajo v času, ko že prenašajo virus, nimajo pa še znakov bolezni. In to ni isti ukrep kot nadziranje izvajanja samoizolacije!«

V povezavi z uporabo aplikacije za sledenje kontaktom je še veliko neznank, toda kot pove sogovornica, bi za sledenje lahko uporabili aplikacijo na telefonu ali drugi pametni napravi, ki bi jo nosili pri sebi in bi nas obvestila, ali je katera od oseb, s katero smo bili v zadnjem času v stiku oziroma v njeni bližini, zbolela. »S pomočjo aplikacije bi se lahko povezali tudi z osebnim zdravnikom, ki bi mu sporočili, da smo morda okuženi, nakar bi preventivno ostali v samoizolaciji, prav tako kot vsi člani skupnega gospodinjstva. Če bi med samoizolacijo zboleli, pa bi aplikacija avtomatično obvestila vse, s katerimi smo bili v stiku, naj tudi sami ukrepajo enako in se samoizolirajo.«

»Takšna aplikacija ni namenjena nadzorovanju«

Pia Vračko pri pojasnjevanju možnosti, ki naj bi jih ponudila uporaba aplikacije, ponovno opozori, da »takšna aplikacija ni namenjena nadzorovanju. Ali je nadzor sploh potreben – ali pa lahko ljudem zaupamo, da bodo, če bo samoizolacija zaradi preprečevanja nadaljnje širitve okužb nujna, tako tudi ukrepali –, je po mojem mnenju stvar kulture. Vsekakor pa velja, da bi, če samoizolacije ne bi odgovorno izvajali, po vsej verjetnosti ponovno prišlo do nenadzorovanega porasta števila okuženih in ponovne vzpostavitve omejevalnih ukrepov.«

Kmalu naj bi se namreč, kot je včeraj napovedal tudi predsednik vlade, začelo rahljanje omejevalnih ukrepov, pri čemer pa bo, kot pravi Vračkova, nujen razmislek, da prve pridejo na vrsto regije, ki jih je epidemija najmanj prizadela. 

Po današnji delovni konferenci vlade pa se je pokazalo, da bo napovedana omilitev prepovedi v prvi fazi veljala za različne dejavnosti, od vulkanizerstva, avtopralnic in mehaničnih delavnic do prodaje gradbenega materiala, bele tehnike in pohištva. Nadaljnje izjeme bo vlada dodajala počasi, ob upoštevanju aktualne epidemiološke slike. 

Še naprej pa bodo, seveda, ostali v veljavi ključni (samo)zaščitni ukrepi: dosledno vzdrževanje higienskih ukrepov, ohranjanje fizične razdalje in uporaba zaščitnih mask.

Bo EU ukrepala kot Kitajska, Južna Koreja in Singapur?

Pia Vračko dodaja, da je na podlagi doslej zbranih podatkov o bolezni in njenem povzročitelju res smiselno nadaljevati s sledenjem in karanteno kontaktov, saj to po njeni strokovni oceni omogoča zgodnjo identifikacijo okuženih in prepreči, da bi ti raznašali virus v fazi inkubacijske dobe, preden sploh vedo, da so okuženi – oziroma prej, preden zbolijo.

Evropska komisija je danes članicam priporočila, naj se pri uporabi mobilnih aplikacij odločijo za skupni pristop, enako velja za uporabo anonimiziranih podatkov iz mobilnih telefonov in drugih pametnih naprav, ki bodo omogočili analitično spremljanje širjenja virusa.

»Širjenja virusa nam preprosto ne bo uspelo obvladati, če ne bomo ukrepali kot Kitajska, Južna Koreja in Singapur, ki prisegajo na zgodnje odkritje in izolacijo vseh pozitivnih na okužbo z novim koronavirusom ter na sledenje in karanteno kontaktov,« poudarja Vračkova in dodaja, da bo v Sloveniji edino na ta način mogoče »postopno zagnati družbene aktivnosti, ne da bi tvegali ponovni hitri razsoj virusa – in po epidemiji preiti nazaj v dokaj normalno življenje.«

Evropska komisija zagotavlja, da predlagani pristop, ki naj bi pripomogel k obvladanju pandemije, ni v opreki s pravili o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov.

Evropska komisija je danes članicam priporočila uporabo mobilnih aplikacij in zagotovila, da predlagani pristop, ki naj bi pripomogel k obvladanju pandemije, ni v opreki s pravili o zasebnosti in varovanju podatkov.

Nevarnost ponovnega izbruha epidemije, dokler pretežni del populacije ne bo prekužen

»Vsaka država ukrepe sprejema po svoje. Takšno ravnanje je smiselno, ker na potek epidemije in izbiro primernih ukrepov vplivajo tudi dejavniki, kot so, denimo, bolnišnične zmogljivosti, količina opreme in zalog zaščitne opreme – navsezadnje pa tudi kultura, ki je odraz zrelosti posamezne družbe,« meni sogovornica. In dodaja: »Zato je splošna uporaba zaščitne maske absolutno smiselna, dokler se virus širi med prebivalci, saj se tako zmanjša možnost prenosa. To je v primeru virusa SARS-CoV-2 primerno zato, ker virus prenašajo asimptomatski prenašalci. In ker ni načina, da bi lahko z gotovostjo vedeli, kdaj postanemo prenašalci virusa, je pomembno, da v javnih prostorih maske nosijo vsi.«

Ob tem pa poudarja, da imajo v tej aktualni globalni zgodbi države tudi nekaj skupnega: »Za vse velja, da bo obstajala grožnja ponovnega izbruha, dokler pretežni del populacije ne bo prekužen. Zato bo v državah ali regijah z nizko stopnjo prekuženosti prebivalstva, med katere spada tudi Slovenija, iskanje rešitve za nadzorovano rahljanje ukrepov poseben izziv. Epidemiološko spremljanje bo pri tem imelo ključno vlogo.« 

Pri rešitvah, ki jih zdaj mrzlično iščejo tudi druge države, je, seveda, nujno skrbno načrtovanje in transparentno ukrepanje; poleg anonimnosti mora biti zadoščeno osnovnim uzusom: zagotoviti je treba strogo časovno omejitev fizičnega sledenja, prav tako preglednost in doslednost ozko usmerjenega ukrepanja, ki ne sme niti spominjati na kakršenkoli poskus nedopustnega poseganja v zasebnost. Rešitve morajo biti jasne, brez »drobnega tiska« ali morebitnega poskusa nadzora.

PIA VRAČKO

Nadaljnji ukrepi

Pia Vračko napoveduje: povečati bo treba obseg testiranja in uvesti serološke teste

V Sloveniji imamo srečo, ker nam je splošno širjenje epidemije uspelo hitro ustaviti. »Zdaj pa se moramo osredotočiti predvsem na žarišča širjenja okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 v domovih za starejše ter poskrbeti za ustrezno zaščito zaposlenih v zdravstvu in domovih za starejše. Poleg tega še naprej ostaja ključnega pomena zagotavljanje hitrega ugotavljanja primerov izven žarišč – zato je prilagoditev ukrepov, tudi z nadaljevanjem sledenja in karantene kontaktov ter povečanjem obsega testiranja, nujna,« poudarja Pia Vračko.

Obširnejše testiranje

Sogovornica, ki je bila v času, ko je bil minister za zdravje Samo Fakin, državna sekretarka, poudarja, da »mora imeti testiranje dva namena. Prvi namen je medicinski, povsem klinične narave – pri pacientih, ki imajo (lahko) težjo klinično sliko, je treba potrditi okužbo in jih pravočasno hospitalizirati. Obširnejše testiranje pa je smiselno zato, da se prepreči širjenje okužb, pri čemer testiranje ni pomembno samo za potrditev diagnoze; ključnega pomena je tudi za potrjevanje negativnosti pri osebah, ki imajo zaradi narave dela, ki ga opravljajo, stike s številnimi osebami in so lahko potencialni 'super raznašalci' virusa. Enako velja za obolele z znaki in simptomi COVID, pri katerih je treba dokazati negativnost po ‘ozdravitvi'.«

Dve zaporedni testiranji v razmiku 24 ur

Vračkova je prepričana, da bi pri pacientih, ki so preboleli COVID in nimajo več bolezenskih znakov, morali opraviti dve zaporedni testiranji v razmiku 24 ur; šele potem, ko bi bila oba testa negativna, bi bili lahko povsem prepričani, da pacient ni več prenašalec virusa. »Obstajajo namreč dokazi, da posameznik lahko tudi potem, ko nima več simptomov, ostane prenašalec okužbe. Tak pristop je torej treba uvesti, da bo nedvoumno potrjeno, da osebe, ki navidezno niso več kužne, tudi v resnici niso več prenašalci bolezni.« 

Serološki testi

Po oceni sogovornice bo pri udejanjanju tega, kar si vsi želimo – da bi se čim prej vrnili v običajni življenjski utrip ali se vsaj začeli vračati –, pomembno tudi serološko testiranje, ugotavljanje, koliko ljudi je postalo imunih na novi koronavirus. »Vendar zgolj s serološkimi testi ne bo mogoče potrditi, da nekdo ni več prenašalec virusa – zato bo treba narediti tudi običajni laboratorijski test. Serološki testi pa bodo omogočili potrditev imunosti pri osebah, ki so bolezen prebolele v asimptomatski ali v blagi obliki.« 


Aktualni podatki o epidemiji COVID v Sloveniji

Včeraj je bilo pri nas zaradi suma na okužbo z novim koronavirusom opravljenih 1214 testiranj (skupno: 30.669); 36 testov je bilo pozitivnih (doslej skupno 1091). Epidemija je doslej pri nas ugasnila 40 življenj (včeraj štiri).

Vsi podatki (tudi v spodnjih grafih in razpredelnici) zajemajo aktualno stanje do 7. aprila opolnoči.

testirani

Okuženi

umrli

Slovenske regije glede na okuženost

Potrjeni primeri po občinah

Ajdovščina 1
Ankaran 0
Apače 0
Beltinci 1
Benedikt 1
Bistrica ob Sotli 3
Bled 2
Bloke 0
Bohinj 0
Borovnica 0
Bovec 1
Braslovče 0
Brda 0
Brezovica 9
Brežice 3
Cankova 0
Celje 18
Cerklje na Gorenjskem 2
Cerknica 4
Cerkno 2
Cerkvenjak 1
Cirkulane 0
Črenšovci 1
Črna na Koroškem 3
Črnomelj  6
Destrnik 0
Divača 0
Dobje 0
Dobrepolje 1
Dobrna 1
Dobrova - Polhov Gradec 7
Dobrovnik 1
Dol pri Ljubljani 1
Dolenjske Toplice 1
Domžale 18
Dornava 0
Dravograd 7
Duplek 2
Gorenja vas - Poljane 0
Gorišnica 0
Gorje 2
Gornja Radgona 0
Gornji Grad 0
Gornji Petrovci 0
Grad 0
Grosuplje 3
Hajdina 2
Hoče - Slivnica 1
Hodoš 0
Horjul 27
Hrastnik 5
Hrpelje - Kozina 1
Idrija 5
Ig 6
Ilirska Bistrica 4
Ivančna Gorica 3
Izola 4
Jesenice 6
Jezersko 0
Juršinci 0
Kamnik 17
Kanal 0
Kidričevo 1
Kobarid 0
Kobilje 1
Kočevje 3
Komen 0
Komenda 3
Koper 9
Kostanjevica na Krki 0
Kostel 0
Kozje 1
Kranj 18
Kranjska Gora 3
Križevci 0
Krško 0
Kungota 1
Kuzma 1
Laško 2
Lenart 4
Lendava 11
Litija 12
Ljubljana 206
Ljubno 2
Ljutomer 56
Logatec 2
Log - Dragomer 0
Loška Dolina 0
Loški Potok 0
Lovrenc na Pohorju 4
Luče 0
Lukovica 4
Majšperk 1
Makole 0
Maribor 23
Markovci 1
Medvode 3
Mengeš 6
Metlika 53
Mežica 1
Miklavž na Dravskem polju 2
Miren - Kostanjevica 0
Mirna 1
Mirna peč 0
Mislinja 0
Mokronog - Trebelno 1
Moravče 2
Moravske Toplice 0
Mozirje 6
Murska Sobota 4
Muta 0
Naklo 3
Nazarje 1
Nova Gorica 5
Novo mesto 9
Odranci 1
Oplotnica 6
Ormož 4
Osilnica 0
Pesnica 1
Piran 4
Pivka 8
Podčetrtek 2
Podlehnik 0
Podvelka 1
Poljčane 0
Polzela 0
Postojna 13
Prebold 0
Preddvor 2
Prevalje 5
Ptuj 2
Puconci 5
Rače - Fram 1
Radeče 0
Radenci 0
Radlje ob Dravi 1
Radovljica 6
Ravne 9
Razkrižje 0
Rečica ob Savinji 0
Renče - Vogrsko 0
Ribnica 7
Ribnica na Pohorju 2
Rogaška Slatina 36
Rogašovci 0
Rogatec 2
Ruše 5
Selnica ob Dravi 1
Semič 7
Sevnica 4
Sežana 1
Slovenj Gradec 14
Slovenska Bistrica 9
Slovenske Konjice 1
Sodražica 0
Solčava 0
Središče ob Dravi 0
Starše 1
Straža 0
Sv. Jurij v Slovenskih Goricah 0
Sv. Trojica v Slovenskih Goricah 0
Sveta Ana 5
Sveti Andraž v Slovenskih goricah 0
Sveti Jurij ob Ščavnici 0
Sveti Tomaž 0
Šalovci 1
Šempeter - Vrtojba 1
Šenčur 2
Šentilj 7
Šentjernej 0
Šentjur 9
Šentrupert 4
Škocjan 0
Škofja Loka 9
Škofljica 3
Šmarje pri Jelšah 145
Šmarješke Toplice 4
Šmartno ob Paki 0
Šmartno pri Litiji 1
Šoštanj 1
Štore 0
Tabor 1
Tišina 1
Tolmin 5
Trbovlje 5
Trebnje 12
Trnovska vas 0
Trzin 1
Tržič 3
Turnišče 1
Velenje 3
Velika Polana 0
Velike Lašče 8
Veržej 5
Videm 0
Vipava 0
Vitanje 1
Vodice 7
Vojnik 1
Vransko 0
Vrhnika 4
Vuzenica 0
Zagorje ob Savi 2
Zavrč 0
Zreče 0
Žalec 6
Železniki 1
Žetale 3
Žiri 0
Žirovnica 9
Žužemberk 2
   
tuji državljani 8
   
Vir: NIJZ  

Na vrh članka 


Sporočilo, ki (naj) se vas dotakne ...

Spoštovani,

da bi lahko začeli s postopno omilitvijo ukrepov, bo še pomembneje, da prav vsi prebivalci Slovenije ravnamo odgovorno, da upoštevamo predpisana navodila in da dosledno spoštujemo pravila (samo)izolacije ali karantene. Tudi uporaba aplikacije za spremljanje stikov obolelih je eden od strokovno utemeljenih elementov. Če bomo pripravljeni prostovoljno uporabljati tako aplikacijo, bomo prispevali k hitrejšemu obvladovanju epidemije in omogočili hitrejšo omilitev ukrepov.

Le mi sami lahko preprečimo širjenje virusa. Tudi če nimamo občutka, da smo bolni, moramo ostati doma, saj lahko prenašamo virus, ne da bi se tega zavedali. Od nas in naše odgovornosti je odvisno, kako hitro se bomo lahko vrnili v normalno življenje. Zaupajmo odgovornim, saj bodo oni s postopno omilitvijo ukrepov zaupali nam. Samo skupaj bomo lahko dosegli, kar si vsi najbolj želimo.

Pia Vračko

Sporočilo Pie Vračko

Na začetek članka

 

Naslovna fotografija: grafični elementi: iStock; kreativna rešitev: Zdravstveniportal.si; portret Pie Vračko: osebni arhiv

 

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Značka

aplikacija za sledenje

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona