Od februarja 2020 nič več k zdravniku po bolniški list

Od februarja 2020 nič več k zdravniku po bolniški list

Med novostmi, o katerih danes odloča skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), je tudi uvedba elektronskega bolniškega lista. Zavarovancu potem, ko bo ozdravel, od 1. februarja 2020 dalje ne bo več treba k osebnemu zdravniku, da bi mu ta izdal potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela – razen v primeru, če bo zdravnik ocenil, da je osebni pregled potreben. Po novem potrdila tudi ne bo več treba prinesti delodajalcu, saj bo ta dokument lahko prevzel po elektronski poti.

Od februarja 2020 nič več k zdravniku po bolniški list
Ukrepi, ki jih prinaša predlog sprememb pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, naj bi v preobremenjenem sistemu pripomogli k zmanjšanju administrativnih opravil in lažji dostopnosti do zdravstvenih storitev, ki je danes vse prej kot optimalna. Med novostmi so uvedba elektronskega bolniškega lista, spremembe na področju medicinskih pripomočkov, možnost podaljšanja veljavnosti napotnice na tri leta in ukinitev omejitve pri izdajanju dragih zdravil na obnovljiv recept. Foto: iStock; portret: STA

Člani skupščine ZZZS bodo danes sprejeli odločitve o širokem naboru novosti. O načrtovanih spremembah na področju medicinskih pripomočkov smo podrobneje poročali že včeraj, seveda pa velja nanizati tudi druge novosti, vsebovane v noveli pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja – poleg elektronskega bolniškega lista se napovedujeta še možnost podaljšanja napotnice in ukinitev mesečne omejitve za izdajanje dragih zdravil. Ukrepi naj bi v sistemu, ki je močno preobremenjen, pripomogli k zmanjšanju administrativnih opravil in lažji dostopnosti do zdravstvenih storitev. Rezultate glasovanja bomo objavili po koncu seje.

Osebnemu zdravniku po letu dni, ko se po zdajšnjih pravilih izteče veljavnost napotnice, po novem ne bo treba izdati nove napotnice, ampak bo veljavnost prve lahko podaljšal kar specialist, h kateremu je osebni zdravnik poslal svojega pacienta na nadaljnje preiskave in preglede. Če bo torej tako imenovani napotni zdravnik – na primer specialist oftalmologije, revmatologije ali katerekoli druge specialnosti – ocenil, da pacient potrebuje nadaljnjo obravnavo, bo po novem veljavnost napotnice lahko sam podaljšal še za leto ali dve.

Z uveljavitvijo predlagane spremembe dosedanjih pravil bodo zdravniki splošne oziroma družinske medicine in pediatri vsaj delno (administrativno) razbremenjeni, saj se pacientom oziroma njihovim staršem ne bo treba vedno znova vračati po nove napotnice – novost pa je smiselna tudi z vidika pacientovega časa in logična v kontekstu pristojnosti napotnega zdravnika.

Če bo napotni zdravnik – na primer specialist oftalmologije, revmatologije ali katerekoli druge specialnosti – ocenil, da pacient potrebuje nadaljnjo obravnavo, bo po novem veljavnost napotnice lahko sam podaljšal še za leto ali dve.

Na področju zdravil je predvidena ukinitev mesečne omejitve, ki so jo v lekarni morali doslej upoštevati pri izdaji dragih zdravil na obnovljiv recept. Gre za zdravila, pri katerih cena enega pakiranja presega 200 evrov. S tem naj bi, kot poudarjajo tudi na ZZZS, omogočili enakopravnejšo obravnavo zavarovancev, zagotovili lažjo dostopnost do zdravstvenih storitev in poenostavili postopke za uveljavitev pravic vseh zavarovanih oseb na Slovenskem.

Po novem pri obnovljivih receptih ne bo več omejitev za izdajo dragih zdravil, pri katerih cena enega pakiranja presega 200 evrov.

Omenjeni ukrepi, ki jih prinaša predlog sprememb pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, naj bi v preobremenjenem sistemu pripomogli k zmanjšanju administrativnih opravil in lažji dostopnosti do zdravstvenih storitev, ki je danes vse prej kot optimalna.


Ljubljana, 12. december 2019
Dopolnitev članka z aktualnimi informacijami​​​

 

Odločanje prestavljeno na januar

Glasovanje za ali proti

Člani skupščine so na današnji seji ob obravnavi finančnega načrta za prihodnji dve leti namesto tega, da bi dokumentu prižgali zeleno luč, izglasovali zahtevo vladi, naj v proračunu končno vendarle zagotovi sredstva za financiranje terciarja ena v prihodnjem letu – in tako tudi odločanje o drugih dokumentih in novostih, ki jih ti prinašajo, prestavili na januar.

Predstavniki zavarovancev so bili sicer z zadostno večino dokument pripravljeni potrditi, zataknilo pa se je na delodajalski strani. Predstavniki delodajalcev so nezadovoljni zaradi neodzivnosti države na že tako rekoč osem let trajajoče in še vedno neuslišane pozive skupščine ZZZS, naj se tovrstno financiranje v višini 30 milijonov evrov zagotovi iz državnega proračuna, da bo v zdravstveni blagajni ostalo dovolj denarja za financiranje zdravstvenih programov in storitev oziroma zdravljenja.

Prihodnje leto bo za zdravstveno blagajno že tako ali tako težavno, zato se zdi, da bo politika morala umakniti fige, ki jih tišči v žepu, in ukrepati, saj je ta cilj navsezadnje nedvoumno zapisala tudi v aktualno koalicijsko pogodbo. Vlada ima za ukrepanje na voljo kratek čas; naslednja seja skupščine ZZZS bo 8. januarja.

Damjan Kos

Kot je po končani seji za Zdravstveniportal.si povedal Damjan Kos (na fotografiji), direktor sektorja za informiranje in odnose z javnostmi ZZZS, pa predstavniki zavarovancev in delodajalcev na današnji seji skupščine zaradi nesprejetja finančnega kritja za načrtovane širitve pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2020 tudi o ostalih dokumentih niso glasovali.

Tako je odločanje o noveli pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in o aktih, s katerimi bodo na novo uredili področje medicinskih pripomočkov, prav tako odloženo do januarja.

Na vrh članka

 

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.bolniški list

Več o tem, kakšne spremembe se napovedujejo pri dostopnosti do medicinskih pripomočkov, si lahko preberete na spodnji povezavi.

Ali novosti, ki jih ZZZS predlaga na področju medicinskih pripomočkov, pomenijo manj ali več pravic za zavarovance?

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona