Kdaj bo vlada začela opravljati svoje delo v dobro državljanov, tudi starejših?

Kdaj bo vlada začela opravljati svoje delo v dobro državljanov, tudi starejših?

Molk, potrpežljivost, životarjenje in trpljenje. Bo takšno stanje tudi v prihodnje pri nas zaznamovalo življenje najštevilčnejšega, a kljub temu nedopustno prezrtega anonimnega dela prebivalstva – starejših? V združenju Srebrna nit ponovno s prstom kažejo na vlado, kajti kljub temu, da v Sloveniji že 14 let s pomočjo javnih sredstev ni bil zgrajen noben nov dom za starejše, v proračunu tudi tokrat ni dovolj denarja. »Pričakovali smo izredno sejo vlade in poziv ministrom, naj se odrečejo delčku 'svojih' proračunskih sredstev za zagotavljanje novih zmogljivosti za namestitev starejših. Zgodilo pa se ni nič,« v današnjem javnem pismu, naslovljenem na predsednika vlade Marjana Šarca, opozarja predsednica Srebrne niti Biserka Marolt Meden.

Kdaj bo vlada začela opravljati svoje delo v dobro državljanov, tudi starejših?
Vodstvo Srebrne niti v današnjem javnem pismu vlado sprašuje, ali se sploh zaveda, da na prosto mesto v domu za starejše čaka več kot 7000 ljudi (po nekaterih ocenah celo 10.000) – sredstev za izgradnjo nujno potrebnih zmogljivosti pa ni. Zato zahtevajo prevetritev proračuna in prerazporeditev sredstev tako, da bo na voljo dovolj denarja za zagotovitev nujnih namestitev. Simbolični fotografiji: iStock, portreti: arhiv STA

Kljub reviziji računskega sodišča, ki je jasno pokazala, da tako vlada kot pristojni ministrstvi – ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za zdravje – v zadnjih desetih letih ne opravljajo svojega dela v dobro državljanov, se ne spremeni nič. Zato Srebrna nit, ki v javnosti prevzema zagovorništvo (prezrtih in poteptanih) pravic starejših, sporoča, da starejši na Slovenskem v prihodnje ne bodo več s potrpežljivostjo sprejemali slabih, neustreznih odločitev vlade in poslancev ter mirno čakali na boljše čase. V današnjem pismu vlado javno sprašujejo, ali se sploh zaveda, da na prosto mesto v domu za starejše čaka več kot 7000 ljudi (po nekaterih ocenah celo 10.000) – sredstev za izgradnjo nujno potrebnih zmogljivosti pa ni. 

Nekdanja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je članicam Srebrne niti na sestanku marca 2018 in v pismu, poslanem v istem mesecu, zagotovila, da bo med prioritetnimi nalogami prihodnje (torej zdajšnje) vlade tudi zagotovitev več finančnih sredstev za izgradnjo novih domov za starejše, v višini vsaj 20 milijonov evrov na letni ravni. 

»Danes je spoštovana gospa vaša svetovalka. Kaj vam svetuje?« Šarca sprašuje Marolt Medenova in dodaja: »Ne sprejemamo odgovorov, da v proračunu ni dovolj sredstev – zahtevamo, da proračun prevetrite in s prerazporeditvijo zagotovite sredstva za nujne namestitve starejših.« Po oceni združenja zdaj predvidenih pet milijonov evrov letno (v prihodnjih dveh letih) preprosto ne more zadostovati za odpravo tako kompleksnega in resnega problema.

Po zagotovilih nekdanje ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač naj bi zdajšnja vlada za izgradnjo novih domov za starejše zagotovila najmanj 20 milijonov evrov na letni ravni. Znesek je zdaj štirikrat manjši.

Anja Kopač Mrak in Marjan Šarec

»Danes je spoštovana gospa dr. Anja Kopač Mrak vaša svetovalka. Kaj vam svetuje?« sprašuje premiera Marjana Šarca predsednica združenja Srebrna nit Biserka Marolt Meden. 

Pravih ukrepov ni, čeprav bi bilo mogoče ukrepati, pospešeno. Kje in kako? Združenje Srebrna nit je v javnem apelu nedvoumno:

  • v Ljubljani z okolico, saj župan Zoran Jankovič trdi, da lahko zagotovi zemljišče, če bo v proračunu dovolj sredstev za gradnjo;
  • odkup in dokončanje kompleksa v Vrtojbi;
  • odkup in dokončanje doma v Osilnici;
  • izgradnja doma v občini Hrpelje – Kozina, kjer je parcela že na voljo;
  • izgradnja doma na območju Mestne občine Kranj, kje je parcela prav tako že na voljo ...

A kljub konkretnim predlogom in zahtevam resnega, celovitega odziva ni. Zato Srebrna nit v današnjem dopisu zahteva odgovor na vprašanje, kje so dodatna sredstva za skrajševanje čakalnih dob za sprejem v kakršnokoli obliko nastanitve starejših, kajti minister za zdravje je zagotovil dodatna sredstva za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu – in omenjeni problem spada (tudi) v ta sklop.

Da je odnos (politike in odgovornih) do starejših pri nas neprimeren, je znano – nedopustno pa je, da se to stanje le še poslabšuje.

Da je odnos (politike in odgovornih) do starejših pri nas neprimeren, je znano – nedopustno pa je, da se to stanje le še poslabšuje.

 

»Sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi ne bo rešilo problema več tisoč čakajočih na prosto mesto v domu starejših, bo pa na ta način zagotovljena pomoč tistim, ki še lahko ostanejo v domačem okolju. Zato je sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi nujna prednostna naloga vlade,« opozarja predsednica Srebrne niti in dodaja, da tudi razpisovanje koncesij na tem področju ni pravično do starejših. Posamezniki, ki dobijo prostor v zasebnem domu s koncesijo, morajo namreč za oskrbo odšteti za 28 odstotkov višji znesek, kot če bi bivali v javnem zavodu.

Sicer pa je Srebrna nit vlado ponovno pozvala tudi k javnemu pojasnilu, kako bi za gradnjo različnih namestitev starejših lahko uporabili sredstva EU – predvsem pa združenje želi slišati, kako vlada namerava pridobiti nova sredstva Unije, ki so na voljo.

sredstva eu

Biserka Marolt Meden, predsednica združenja Srebrna nit:

Pričakovali smo izredno sejo vlade in poziv ministrom, naj se odrečejo delčku 'svojih' proračunskih sredstev za zagotavljanje novih zmogljivosti za namestitev starejših. Zgodilo pa se ni nič.

Biserka Marolt Meden

Biserka Marolt Meden (na fotografiji ob 20-letnici Ustanove za novo pediatrično kliniko v Ljubljani, ki jo je vodila) je bila v zadnjih letih pred upokojitvijo poslovna direktorica pediatrične klinike. 

 

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.O tej resnično skrb vzbujajoči problematiki smo na zdravstvenem portalu že podrobneje pisali.

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona