V ponedeljek prvo »pogajalsko« srečanje o na novo spisanih kompetencah v zdravstveni negi?

V ponedeljek prvo »pogajalsko« srečanje o na novo spisanih kompetencah v zdravstveni negi?

Dokument o kompetencah v zdravstveni negi, ki bi mu na ministrstvu za zdravje morali prižgati zeleno luč v začeku meseca, nakar so zaprosili za enotedenski zamik (do tega petka), je zdaj pripravljen – na novo, v obliki osnutka. Tega so danes z resornega ministrstva poslali sindikatom in strokovnim združenjem, ki zastopajo interese zaposlenih v zdravstveni negi. Kako resni so torej obeti za ustrezno ureditev statusa medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, bolničarjev?

V ponedeljek prvo »pogajalsko« srečanje o na novo spisanih kompetencah v zdravstveni negi?
Dokument o kompetencah v zdravstveni negi, ki ga je za stroko pripravila stroka, ni sprejet – in, kot kaže, tudi ne bo. Na ministrstvu za zdravje so namreč zasnovali nov predlog, s sindikati in strokovnimi združenji, ki zastopajo interese medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ter bolničarjev, se bodo o njem pogovorili v ponedeljek. V zdravstveni negi pričakujejo urgentne rešitve, s katerimi naj bi pomagali urediti zdajšnje razmere in popravili krivico za nazaj, ministrstvo pa se sklicuje na razpoložljive finančne in kadrovske vire ter na specifiko izobraževanja na Slovenskem. Foto: iStock

»Če komu, potem je za ustrezen dialog, in to z vsemi akterji, mar predvsem ministrstvu za zdravje,« so danes sporočili iz službe za odnose z javnostmi ministrstva, pri čemer poudarjajo, »da so bojazni zlasti treh sindikatov, češ da se ministrstvo spreneveda in zavlačuje, povsem odveč. Zanje ni nobenega razloga.« Srečanje s sindikati in strokovnimi združenji, na katerem bo beseda tekla o predlogu na novo pripravljenega dokumenta »Temeljne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege«, bo v ponedeljek.

Na srečanju naj bi sporazumno dorekli vsebino in časovnico nadaljnjih aktivnosti, pri čemer bodo predstavniki ministrstva morali najti skupni jezik s sindikatom delavcev v zdravstveni negi, sindikatom v zdravstvu Pergam, sindikatom zdravstvenega in socialnega varstva, razširjenim strokovnim kolegijem za zdravstveno in babiško nego ter zbornico zdravstvene in babiške nege.

Omenjena združenja že nad dosedanjim zamikom niso bila navdušena, kajti dokument bi moral biti sprejet v začetku marca. Sindikati so zato ministrstvu očitali, da krši stavkovni sporazum in zakonodajo, ter napovedali odprt konflikt v primeru, če dokument, ki ga je pripravil strokovni vrh zdravstvene nege, ne bo dobil tako rekoč takojšnje zelene luči.

»Če komu, potem je za ustrezen dialog, in to z vsemi akterji, mar predvsem ministrstvu za zdravje,« trdijo na ministrstvu.

Na ministrstvu se sicer strinjajo z oceno stroke, da mora dokument o kompetencah odražati predvsem skrb za kakovostno in varno obravnavo pacientov ter poskrbeti za zaščito zaposlenih, biti pa mora tudi v pomoč delodajalcem pri učinkovitem načrtovanju delovnih procesov in dolgoročnem načrtovanju zaposlovanja, ki je danes, kot je znano, vse prej kot optimalno. 

Pri tem pa bo treba, kot menijo na ministrstvu, upoštevati tako specifiko slovenskega izobraževalnega sistema na tem področju kot tudi razpoložljive kadrovske in finančne vire.

In kaj sporoča stroka?

 

Anita Prelec, dipl. m. s., izvršna direktorica zbornice zdravstvene in babiške nege

 

Klemen Šuligoj, dipl. zdravstvenik, član izvršilnega odbora strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Novi strateški svet za zdravstveno in babiško nego

Strateški svet za zdravstveno in babiško nego, imenovan konec lanskega novembra, je novo strokovno posvetovalno telo ministra za zdravje Sama Fakina za odprta, polemična in problematična vprašanja s področja zdravstvene in babiške nege. 

Svet naj bi vzel pod drobnogled rešitve v dokumentu o kompetencah v zdravstveni negi, ki ga je pripravil vrh te stroke – in ki očitno ni več aktualen, saj so na ministrstvu že pripravili novo različico, ki je za zdaj še v obliki osnutka. 

Člani strateškega sveta za zdravstveno in babiško nego naj bi se sestali v kratkem, datum še ni znan, objavljamo pa zasedbo sveta:

  • dr. Majda Pajnkihar (fakulteta za zdravstvene vede univerze v Mariboru)
  • Jože Prestor (Zdravstveni dom Kranj)
  • Gabrijela Valenčič (Nevrorehabilitacijski center Itero)
  • Nada Sirnik (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga)
  • mag. Janez Kramar (UKC Ljubljana)
  • Rosemarie Franc (UKC Maribor)
  • Irena Šumak (srednja zdravstvena šola, Murska Sobota)
  • Martina Horvat (NIJZ)
  • dr. Saša Kadivec (Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik) – predsednica sveta

 

Pozabili na strokovno združenje?

Ministrstvo strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege na ponedeljkovo srečanje ni povabilo, kar naj bi, kot je v javnem odzivu zapisal predsednik združenja Klemen Markeš, pomenilo, »da nam ponovno želite oporekati legitimnost in reprezentativnost zastopanja izvajalcev zdravstvene in babiške nege, kar je bila v preteklosti sicer pogosta praksa«. 

Ob tem izpostavlja dve po oceni združenja nedopustni potezi: da v novoimenovanem strateškem svetu za zdravstveno nego ni niti enega člana s srednješolsko izobrazbo. Temu se, tako Markeš, pridružuje tudi zanemarjanje dejstva, da je »za začetek urejanja sistemskih rešitev na tem področju zaslužno prav naše združenje«.

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona