Medicinske sestre: V katerem vzporednem svetu živi minister za zdravje?

Medicinske sestre: V katerem vzporednem svetu živi minister za zdravje?

Tudi medicinske sestre se, podobno kot pred nekaj dnevi v javnem pismu družinski zdravniki, danes sprašujejo, v katerem vzporednem svetu živi minister za zdravje, ki se po njihovi oceni spreneveda glede nemogočih razmer v zdravstvenem sistemu in trdi, da številke kažejo, da problemov ni.

Medicinske sestre: V katerem vzporednem svetu živi minister za zdravje?
Ni več časa za sprenevedanje, napočil je skrajni čas za resen in temeljit pristop k reševanju težav zdravstvenega sistema, so prepričani tudi v zbornici zdravstvene nege, ogorčeni nad zadnjimi izjavami ministra za zdravje Sama Fakina. Zdravniki so se javno izpovedali, za njimi medicinske sestre. Se bodo oglasili tudi bolniki? Foto: iStock

»Dejstva kažejo, da so zdravstveni timi preobremenjeni in da s skrajnimi močmi vzdržujejo strokovnost. Enostavne rešitve, ki ne bodo sistemsko reševale težav v zdravstvenem sistemu, bodo še poslabšale razmere. Interes vseh pa je, nenazadnje, enak: kakovostna in varna obravnava pacientov, ki pa je s premalo kadra oziroma s preobremenjenim kadrom ne bo mogoče zagotoviti,« je danes opozorilo vodstvo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 

Tudi medicinske sestre, ne le zdravniki, opozarjajo na nujo po korenitih in celovitih spremembah v zdravstvu, s katerimi ne kaže več čakati. Pa bo do tega tudi v resnici prišlo?

Kako bo s kompetencami za zdravstveno nego?

Monika Ažman
Monika Ažman, predsednica zbornice zdravstvene nege (Foto: Diana Zajec)

»Ministra za zdravje vse od nastopa mandata prosimo za sprejetje dokumenta 'Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege', ki ga je stroka pripravila pred dobrima dvema letoma v skladu z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. Ta dokument ni le osnova za nadaljnje urejanje dejavnosti in poklica zdravstvene nege, ampak tudi temelj za nadaljnjo vzpostavitev kadrovskih standardov in normativov,« poudarja predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman.

»Toda ta dokument še vedno čaka na podpis ministra za zdravje, pri čemer na konkretna vprašanja, zakaj ga minister blokira, doslej še nismo prejeli odgovora,« pojasnjuje Ažmanova. Ob tem pa izpostavi, da se zbornica zdravstvene in babiške nege pridružuje zdravnikom v pozivu k sistemskemu reševanju razmer v zdravstvenem sistemu. 

Ta dokument še vedno čaka na podpis ministra za zdravje, pri čemer na konkretna vprašanja, zakaj ga minister blokira, doslej še nismo prejeli odgovora.

Medicinske sestre se strinjajo z oceno izvršilnega odbora sindikata Praktik.um, da je slovensko zdravstvo v slabem stanju, kar v prvi vrsti vidijo zdravniki in medicinske sestre, najbolj pa občutijo bolniki.

Zdravstvo je v slabem stanju, kar najbolj občutijo bolniki

»Ni več časa za sprenevedanje, napočil je skrajni čas za resen in temeljit pristop k reševanju težav zdravstvenega sistema,« so prepričani v zbornici zdravstvene nege, kjer pa so ogorčeni nad zadnjimi izjavami ministra za zdravje Sama Fakina, češ da nameravajo v sistemu zdravnike razbremeniti administrativnih del, ki jim jemljejo čas za paciente – pri čemer da bodo določene zadolžitve prevzele medicinske sestre. 

Na ponedeljkovi predstavitvi načrtovanih ukrepov smo namreč slišali, da naj bi nekatere naloge zdravnikov prevzele diplomirane medicinske sestre, ki sicer delajo v sklopu referenčne ambulante. Pomagali naj bi tudi upokojeni zdravniki, v delo pa bi se hitreje kot doslej vključevali tudi specializanti.

»Ob tovrstnih populističnih izjavah ministra za zdravje smo v zbornici zdravstvene in babiške nege ogorčeni, saj že več kot deset let opozarjamo na preobremenjenost in pomanjkanje izvajalcev zdravstvene nege. Ti v vse večjem številu odhajajo na delo v tujino ali celo zapuščajo poklic,« je v današnjem javnem odzivu zapisalo vodstvo zbornice.

V zbornici zdravstvene nege so ogorčeni nad populističnimi izjavami ministra za zdravje, saj že več kot deset let opozarjajo na preobremenjenost in pomanjkanje izvajalcev zdravstvene nege.

Sicer pa je Monika Ažman, diplomirana medicinska sestra, v pogovoru za Zdravstveniportal.si povedala, da je minister za zdravje predstavnike zbornice takoj po nastopu mandata enkrat sicer sprejel, v smislu »spoznavnega obiska«, potem pa je bilo dialoga konec – enake so izkušnje sindikata delavcev v zdravstveni negi. Vendar tako ne bo šlo v nedogled. 

Čez dobra dva tedna mora Fakin izpolniti stavkovni dogovor

»Prvega marca se izteče rok, v katerem mora minister za zdravje izpolniti stavkovni dogovor in podati soglasje k dokumentu o kompetencah in poklicnih aktivnostih izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege,« je za zdravstveni portal povedala Monika Ažman, predsednica zbornice zdravstvene nege.

Prekoračevanje kompetenc je v slovenskem zdravstvu že dolgo resen, a še vedno (namerno) spregledovani problem. »Po drugi strani pa resorni minister zdaj govori o prenosu kompetenc z zdravnika na (diplomirano) medicinsko sestro, kar je mogoče izvesti le na podlagi dogovora, ne pa zgolj z nalaganjem dodatnega dela,« meni Ažmanova.

Resorni minister zdaj govori o prenosu kompetenc z zdravnika na (diplomirano) medicinsko sestro – to pa je mogoče izvesti le na podlagi dogovora, ne zgolj z nalaganjem dodatnega dela.

Ponedeljkova Fakinova navedba, češ da bodo v osnovnem zdravstvu medicinske tehnične pripomočke v prihodnje lahko predpisovale tudi medicinske sestre, je tako sporna, z dveh vidikov.

Prvič: v tem trenutku gre po eni strani za račun brez krčmarja, saj se z medicinskimi sestrami odločevalci o tem sploh niso pogovorili. In drugič: medicinske sestre to tako ali tako že počnejo – neuradno, v dogovoru z zdravnikom in z uporabo zdravnikove kartice, ki je v tem času zaposlen z bolniki. 

Bo razbremenitev zdravnikov obremenila medicinske sestre?

»Bo načrtovana razbremenitev zdravnikov v osnovnem zdravstvu, ki je, seveda, nujna, zdaj padla na medicinsko sestro? Na medicinsko sestro, ki pri 100 pacientih breme petdesetih, ki potrebujejo določene storitve, ne pa tudi zdravniškega pregleda, vzame nase? V tujini je res tako, da medicinske sestre lahko kroničnim bolnikom predpisujejo terapijo, vendar so za to posebej izobražene, za njimi je več let trajajoča specializacija. Pri nas pa tako poenostavljene rešitve, kot si jih predstavljajo odločevalci, preprosto niso mogoče,« opozarja predsednica zbornice zdravstvene nege, ki je danes govorila s kabinetom ministra za zdravje, termina za celovit pogovor s Samom Fakinom pa še vedno ni dobila.

V tujini je res tako, da medicinske sestre lahko kroničnim bolnikom predpisujejo terapijo, vendar so za to posebej izobražene, za njimi je več let trajajoča specializacija.

Pri nas pa tako poenostavljene rešitve, kot si jih predstavljajo odločevalci, preprosto niso mogoče.

Po njeni oceni bi tim v ambulanti družinske medicine moral imeti enak standard kot (pred)šolski dispanzer – zdravnik, medicinska sestra (zdravstveni tehnik) in diplomirana medicinska sestra. »Edino taka rešitev bi bila prava. Toda problem je, ker kadra ni. Medicinske sestre se še odločajo za delo v osnovnem zdravstvu, kjer je njihovo delo vsaj nekoliko bolj umirjeno – sesuvata pa se sekundarni in terciarni nivo. Po posameznih oddelkih v katerikoli regionalni bolnišnici – na kirurškem in internem oddelku, denimo – je danes že več zdravnikov kot medicinskih sester,« je za zdravstveni portal še povedala Monika Ažman, ki je prepričana, da se bo »slovenska družba na nastale probleme v zdravstvu morala pospešeno odzvati in ukrepati, sicer to preprosto ne bo dobro, za nikogar«.

Po posameznih oddelkih v katerikoli regionalni bolnišnici – na kirurškem in internem oddelku, denimo – je danes že več zdravnikov kot medicinskih sester.

Slovenska družba se bo na nastale probleme v zdravstvu morala pospešeno odzvati in ukrepati, sicer to preprosto ne bo dobro, za nikogar.

 

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.

 Zdravstvena nega opozarja

Tudi v osnovnem zdravstvu, kjer ni napotnic, se danes srečujemo s čakalnimi dobami. 

Zdravstveni timi so zdesetkani, zdravniki zaradi vedno novih administrativnih obremenitev preobremenjeni in izgoreli. Kaj pa medicinske sestre? 

Zgodba zdravstvene nege ni kaj dosti drugačna, vendar je stanje v osnovnem zdravstvu kljub vsemu bistveno bolj optimistično kot na sekundarni in terciarni ravni.

 

Iz našega arhiva

Z Moniko Ažman, diplomirano medicinsko sestro, smo se podobnih problemov v pogovoru dotaknili že pred časom, ko je sicer beseda tekla o cepljenju otrok in hudih časovnih stiskah, saj te onemogočajo poglobljen pogovor s starši, ki v ambulanto pridejo s številnimi dilemami in bojaznimi.

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona