Slovensko zdravstvo, dobaviteljski raj – do kdaj?

Slovensko zdravstvo, dobaviteljski raj – do kdaj?

Slovensko zdravstvo že vse predolgo čaka na ključne sistemske spremembe, ki bi že davno morale njegovo delovanje postaviti na sodobne, prenovljene temelje. A doslej se ni zgodilo nič. Reforme ni, nujnih učinkovitih ukrepov tudi ne, vrste čakajočih so vse daljše, oprema v zdravstvenih ustanovah vse bolj dotrajana, medicinski material vedno dražji. Zdravniška skupnost Medikont, o kateri smo na zdravstvenem portalu že podrobneje pisali, opozarja na številne vnebovpijoče anomalije sistema, povezane tudi ali predvsem z javnim naročanjem. Aktualni izsledki so alarmantni.

Slovensko zdravstvo, dobaviteljski raj – do kdaj?
Naslovna fotografija: gradivo iStock; kreativa Zdravstveniportal.si

Do kakšnih izsledkov so prišli v skupnosti Medikont, ki jo je zobozdravnik Krištof Zevnik, zagovornik javnega zdravstva, ustanovil zato, da zdravniki material, ki ga potrebujejo, lahko naročajo skupinsko, neposredno pri proizvajalcu – bistveno ceneje, kot se to odvija v sklopu javnega naročanja? Preizkusili so model, ki so ga »postavljali« štiri mesece. Povezali so se s slovenskim proizvajalcem, ki je – prvič doslej! – dobavil material (v konkretnem primeru so bile to kirurške niti) neposredno zdravniku. In prvič doslej je bila na izdanem računu objavljena tudi dobaviteljska marža.

Kaj so v Medikontu dosegli s tem pristopom – v primerjavi z ustaljenimi postopki v našem zdravstvu?

»Izpogajana cena v zdravniški skupnosti je za več kot 120 odstotkov nižja kot v državnem zdravstvu in za več kot 60 odstotkov nižja kot na prostem trgu v javnem zdravstvu! Zasebnik, ki v sklopu javnega zdravstva izvaja javne zdravstvene storitve, naroča ceneje in bolj učinkovito, kot se to odvija v državnem zdravstvu, torej v sklopu zdravstvenih domov in bolnišnic. Najceneje lahko naroča neposredno pri proizvajalcu, preko na novo vzpostavljenega modela v slovenski zdravniški skupnosti,« poudarja Zevnik.

Dobavitelji izkoriščajo neurejenost sistema

V Medikontu so s pomočjo proizvajalca in izkušenih zdravnikov, ki delajo v klinični praksi, dobili tudi pritrdilni odgovor na vprašanje, ki je za zdravnika bistveno pri preverjanju kakovosti in varnosti materiala, ki ga uporablja pri zdravljenju: ali je kirurška nit z enako specifikacijo kakovostna in primerljiva z istovrstnim materialom uveljavljenih znamk.

 »V slovenskem okolju je medicina, ki temelji predvsem na različnih trženjskih principih, glavno orožje dobaviteljev. Njihovo strelivo v zdravniškem svetu so brezplačna kosila, plačana izobraževanja, ekskluzivno cenejši material, uporaba jadrnic, obnova hiš in še bi lahko našteval … Če poleg tega upoštevamo še vso namerno in nenamerno državno hipernormiranost, dobimo pravi dobaviteljski raj,« je neposreden Krištof Zevnik.

Krištof Zevnik, zobozdravnik, Medikont:

V slovenskem okolju je medicina glavno orožje dobaviteljev.

Njihovo strelivo v zdravniškem svetu so brezplačna kosila, plačana izobraževanja, ekskluzivno cenejši material, uporaba jadrnic, obnova hiš in še bi lahko našteval …

V Medikontu ugotavljajo, da se v Sloveniji »ukvarjamo z javnimi naročili materialov v zdravstvu, namesto da bi se ukvarjali z učinkovitim uresničevanjem javnih zdravstvenih storitev za vse«. Z analizo cen so ugotovili, da tudi dobavitelji na navideznem prostem trgu javnega zdravstva izkoriščajo neurejenost sistema in dodatno zvišujejo marže.

Reforma: vsakdo lahko izbere »svojega« zdravnika

Zato v Medikontu poudarjajo, da »Slovenija potrebuje radikalno spremembo zdravstvenega sistema in definicijo javnega zdravstva z eno samo točko reforme, ki pa jo je treba udejanjiti v praksi, ne le na papirju: »Vsak državljan lahko uporablja javne zdravstvene storitve pri kateremkoli zdravniku v Sloveniji.«

Izvršilna oblast, ki tega ne bo dosegla, je in bo neposredno odgovorna za izgubo denarja, ki s(m)o ga državljani prispevali za plačilo zdravstvenih storitev, trdi Zevnik; po njegovem prepričanju ta znesek znaša vsaj 250 milijonov evrov na leto.

Skupnost Medikont:

Slovenija potrebuje radikalno spremembo zdravstvenega sistema in definicijo javnega zdravstva z eno samo točko reforme:

Vsak državljan lahko uporablja javne zdravstvene storitve pri kateremkoli zdravniku v Sloveniji!

Naslovna fotografija iz preteklega članka

Gre za nadaljevanje teme, o kateri smo že pisali v članku z naslovom Zdravstvu vsako leto ukradejo 250 milijonov evrov, trdi zobozdravnik Krištof Zevnik.

 

Povezava na facebook fotografijo

Svoje predloge in zahteve lahko novemu ministru sporočite na naši facebook strani in predali mu jih bomo v oktobru.

 Slovensko zdravstvo in (javno) naročanje materiala

Skupnost Medikont, ki se trudi doseči čim nižje cene medicinskega materiala, je s primerom naročila kirurških niti pokazala na absurdnost dosedanjega stanja.

Izpogajana cena v zdravniški skupnosti Medikont je za več kot 120 odstotkov nižja kot v državnem zdravstvu in za več kot 60 odstotkov nižja kot na prostem trgu v javnem zdravstvu!

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona