Na čakalnem seznamu za presaditev organa je trenutno 225 bolnikov. Pa bodo darovani organ prejeli pravočasno?

Na čakalnem seznamu za presaditev organa je trenutno 225 bolnikov. Pa bodo darovani organ prejeli pravočasno?

Po številu presaditev srca glede na število prebivalcev je Slovenija še vedno vodilna na svetu. Transplantacijska dejavnost ostaja zadnja rešilna bilka za mnoge, saj jim zaradi odmirajočega organa življenje lahko reši le še tovrstno zdravljenje, po katerem jim darovani organ omogoči, da zaživijo tako rekoč na novo. Mnogi pravijo, da jim je bilo s transplantacijo podarjeno še eno življenje. Vendar tudi tu obstajajo čakalne vrste, ki človeka lahko stanejo življenje.

Na čakalnem seznamu za presaditev organa je trenutno 225 bolnikov. Pa bodo darovani organ prejeli pravočasno?
Mnogim je bilo s transplantacijo podarjeno še eno življenje. Vendar tudi tu obstajajo čakalne vrste, ki človeka lahko stanejo življenje. Pri nas trenutno na zdravljenje s presaditvijo organa čaka 225 bolnikov. Foto: iStock

Trenutno je na čakalnem seznamu 225 bolnikov, ki jim življenje lahko reši edino presaditev organa. Med obolelimi jih 58 čaka na srce, 164 na ledvico (med njimi so trije taki, ki potrebujejo presaditev ledvice in jeter, pet pa presaditev ledvice in trebušne slinavke), 35 jih potrebuje nova jetra (med njimi trije v kombinaciji z ledvico), šest pa jih čaka na presaditev trebušne slinavke (od teh pet v kombinaciji z ledvico). Pa bodo darovani organ prejeli pravočasno? Kakšno sliko kažejo tovrstne napovedi glede na odločanje za darovanje organov post mortem pri nas, so se okoliščine kaj izboljšale, so se zadržki umaknili argumentom, ki govorijo v prid darovanju življenja po življenju?

Stara celina vsako drugo soboto v oktobru posveča posebno pozornost transplantacijski dejavnosti. Zato ob današnjem evropskem dnevu darovanja in presaditve organov in tkiv republiški zavod Slovenija-transplant ponovno opozarja, da donorski sistem – v sklopu tega pri nas vsako leto presadijo približno 100 organov in tako rešijo številna življenja, ki bi sicer brez tovrstnega zdravljenja ugasnila –, temelji na prostovoljnem darovanju.

Pri nas vsako leto presadijo približno 100 organov in tako rešijo številna življenja, ki bi sicer brez tovrstnega zdravljenja ugasnila.

Za darovalca se je mogoče opredeliti fizično, z izpolnitvijo kartice – približno leto dni pa je vpis v register že mogoče hitro in varno opraviti tudi preko spletnega portala eUprava. Kljub uvedbi te možnosti, ki naj bi poenostavila postopek vpisa v register in pripomogla k povečanju tovrstnih odločitev, pa število opredeljenih bodisi za bodisi proti darovanju pri nas še vedno ostaja zelo nizko.

Za darovalca se je mogoče opredeliti od 15. leta dalje, bodisi fizično, z izpolnitvijo kartice, bodisi preko spletnega portala eUprava.

Pri nas je v register darovalcev vpisanih le 9497 ljudi – manj kot 0,5 odstotka slovenskega prebivalstva.

Vpogleda v ta podatek nima prav nihče, niti osebni zdravnik niti upravljalec registra.

Do informacije, kako se je pokojni opredelil do darovanja organov, je mogoče priti šele po njegovi smrti; dostop do tega podatka dobi omejeno število pooblaščenih zdravnikov, ko v register vpišejo uro smrti opredeljene osebe.

Do konca septembra je bilo v nacionalni register darovalcev vpisanih le 9497 ljudi, torej manj kot pol odstotka prebivalstva Slovenije. Mnogi, denimo, še vedno ne vedo, da vpogleda v ta podatek nima prav nihče, niti osebni zdravnik. Do informacije, kako se je pokojni opredelil do darovanja organov, je mogoče priti šele po smrti – in še takrat imajo dostop do tega zgolj pooblaščeni zdravniki, vpeti v dejavnost, ki omogoča tovrstno reševanje življenj.

In na tako možnost v tem trenutku v Sloveniji čaka 225 ljudi. Jo bodo dočakali? Jim bo podarjeno novo življenje? 

Statistika transplantacij na Slovenskem v prvih devetih mesecih leta 2019

   
Število presajenih organov:
ledvica                             27
srce                                   17
jetra                                  15
pljuča                                 6
trebušna slinavka               1
SKUPAJ                            66
   
Bolniki, ki čakajo na presaditev organa:
srce                                58
ledvica                         164
(od tega 3-krat v kombinaciji z jetri in 5-krat v kombinaciji s trebušno slinavko)
jetra                               35
(od tega 3-krat v kombinaciji z ledvico)
trebušna slinavka           6
(od tega 5-krat v kombinaciji z ledvico)
SKUPAJ                      225
   
Dolžina čakalnih dob (v povprečju):
srce          247 dni
(oziroma 50 dni za urgentne presaditve)
ledvica     300 dni
jetra          155 dni
   
Vir: Slovenija-transplant, oktober 2019

Letos (do konca septembra) je bilo pri nas presajenih 66 organov, medtem ko je letno povprečje približno 100 transplantacij. Zato vodstvo Slovenija-transplanta v imenu vseh tistih, ki čakajo, da s pomočjo zdravljenja s presaditvijo organa zaživijo novo življenje, ob evropskem dnevu darovanja organov spodbujajo tovrstni razmislek, odločitev in opredelitev, kajti, kot pravijo – en sam darovalec lahko potem, ko je njegovo življenje ugasnilo, podari življenje ne enemu, ampak več ljudem.

darovanje organov

 

Vaš komentar?

Komentirate lahko na naši facebook strani.Vpis v register darovalcev

In kako je pri nas z odločitvijo za darovanje organov post mortem? Na načelni ravni so Slovenci zelo naklonjeni tej še do nedavnega nepredstavljivi možnosti zdravljenja in tudi darovanju, vendar je v resnici zelo malo tistih, ki se tudi v resnici odločijo za vpis v register darovalcev organov in tkiv po smrti. 

Zato predstavniki Slovenija-transplanta svetujejo pogovor o tovrstnih stališčih med svojci.

Če se nekdo odloči za darovanje organov, bo zaradi zaščite teh res občutljivih podatkov vpogled v takšno opredelitev možen šele po njegovi smrti.


V čakalni vrsti za zdravljenje s transplantacijo je 225 bolnikov. Ti na srce v povprečju čakajo 247 dni – v primeru urgentne presaditve ne več kot dva meseca –, približno 300 dni za ledvico in 155 dni za jetra. Darovani organi so odvzeti bodisi v Sloveniji bodisi v sklopu Eurotransplanta, katerega članica je Slovenija.

Pri nas je v nacionalni register darovalcev danes vpisanih 9497 ljudi; vpis je možen od 15. leta starosti dalje.

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona