Pediatri prav tako proti ukrepu, škodljivemu za bolnike

Pediatri prav tako proti ukrepu, škodljivemu za bolnike

Tudi sekcija za primarno pediatrijo opozarja: »Ta ukrep je izrazito škodljiv za paciente!«

Pediatri prav tako proti ukrepu, škodljivemu za bolnike
Pediatri, ki delajo v osnovnem zdravstvu, ostro zavračajo vladno »stvaritev«, ki grobo posega v avtonomijo zdravniškega poklica ter ustvarja še večje razlike pri dostopnosti in uveljavljanju pravic do zdravstvenega varstva med urbanim in ruralnim okoljem. Foto: iStock

Na vladno potezo, s katero je ta samoiniciativno, brez posvetovanja in iskanja soglasja z zdravniško stroko, v splošni dogovor umestila možnost za sankcioniranje osebnih zdravnikov, ki bi bolniku napisali »neutemeljeno« napotnico, se je ostro odzvala tudi sekcija za primarno pediatrijo, ki deluje v okviru Slovenskega zdravniškega društva. Njeni člani pričakujejo odziv razširjenega strokovnega kolegija (RSK) za pediatrijo, najvišjega strokovnega telesa v tej veji medicine.

»Primarni pediatri opozarjamo, da je ukrep izrazito škodljiv za paciente. Zdravnik se o napotitvi odloča ne samo na podlagi zdravstvenega stanja pacienta, ampak tudi drugih dejavnikov, ki jih zdravniki na sekundarni in terciarni ravni pogosto ne poznajo,« pojasnjuje predsednica sekcije za primarno pediatrijo Bernarda Vogrin, specialistka pediatrije.

Ob tem opozori, da so diagnostične možnosti na primarni ravni, torej v osnovnem zdravstvu, bistveno bolj omejene. »V nekaterih okoljih nimajo na voljo niti osnovnih laboratorijskih in drugih diagnostičnih možnosti, še zlasti v popoldanskem času in v času dežurstev, česar napotni zdravnik ne more vedeti in zato ne more realno presojati, ali je bila napotitev upravičena ali ne.«

V nekaterih okoljih nimajo na voljo niti osnovnih laboratorijskih in drugih diagnostičnih možnosti, še zlasti v popoldanskem času in v času dežurstev, česar napotni zdravnik ne more vedeti in zato ne more realno presojati, ali je bila napotitev upravičena ali ne.

Sporni člen v splošnem dogovoru, ki je osnova za vsakoletno razdelitev zdravstvene finančne pogače, prinaša z ogorčenjem sprejeto novost: »Če je pristojni RSK za določeno specialnost potrdil kriterije in merila za določanje ustrezne stopnje nujnosti za preglede oziroma indikacije za napotitev na pregled, zdravnik pa ob izvedbi pregleda ugotovi, da izdajatelj napotne listine teh kriterijev ni upošteval, se strošek pregleda zaračuna izvajalcu, ki je napotno listino izdal.« Pediatri so prepričani, da ta ukrep grobo diskriminira zdravnike v ruralnih okoljih.

Novost, tako Bernarda Vogrin, namreč te zdravnike postavlja v položaj, ko bodo zaradi omejenih materialnih in diagnostičnih možnosti še dodatno finančno kaznovani. To pa bo mlade zdravnike, ki so se že doslej le stežka odločali za zaposlitev v odročnejših krajih, še bolj odvračalo od tega.

In specialisti na sekundarni in terciarni ravni, ki jih je vlada – s predvidenim prijavljanjem kolegov – samovoljno postavila v vlogo neke vrste finančnih nadzornikov? »Ti kolegi nam zagotavljajo strokovno in kolegialno oporo, sporni člen pa jih postavlja v neetičen položaj,« so prepričani pediatri, ki delajo v osnovnem zdravstvu.

Zdaj je na potezi tudi RSK za pediatrijo. Kako se bo opredelil do člena, ki grobo posega v avtonomijo zdravniškega poklica?

 

 

 Vas zanima več vsebin s podobnimi ali istimi značkami?
Vabimo vas k raziskovanju in branju.
bolniki čakalne dobe reforma sistem varnost in kakovost zakonodaja zdravniki

Zdravniki kot finančni nadzorniki?

Specialiste na sekundarni in terciarni ravni je vlada – s predvidenim prijavljanjem kolegov – samovoljno postavila v vlogo neke vrste finančnih nadzornikov.

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona