Vlada naj nezakoniti sklep nemudoma razveljavi!

Vlada naj nezakoniti sklep nemudoma razveljavi!

Zdravniška zbornica opozarja na nepravilnosti pri sprejetju (predvsem za bolnike) škodljivega in nezakonitega sklepa vlade, zato zahteva takojšnjo razveljavitev odločitve, ki je sicer že umeščena v splošni dogovor za leto 2018.

Vlada naj nezakoniti sklep nemudoma razveljavi!
Kaj, če bodo zdravniki v strahu pred kaznijo zaradi »neupravičeno« napisane napotnice spregledal pomemben znak bolezni, ki bo za pacienta lahko tudi usoden? Kdo bo v takem primeru prevzel odgovornost? Foto: iStock

Sklep, ki ga je vlada sprejela na dopisni seji konec januarja, ko je odločala o spornih vprašanjih v zvezi z letošnjim splošnim dogovorom, je »ne le škodljiv za bolnike, ampak tudi nezakonit«. Zato vodstvo zdravniške zbornice, ki se mu pridružuje tudi predsednik razširjenega strokovnega kolegija za splošno oziroma družinsko medicino asist. dr. Aleksander Stepanović, zahteva njegovo takojšnjo odpravo.

Zdaj uzakonjena kaznovalna možnost, po kateri bo stroške za specialistično preiskavo, na katero je napotil svojega pacienta, moral kriti zdravnik družinske medicine ­iz svojega žepa – če pri tem ni upošteval kriterijev in meril za določanje stopnje nujnosti ali indikacije za napotitev na pregled –, je po mnenju zdravniške zbornice nevzdržna.

Enoznačna pravila in večplastna škodljivost

V zdravniškem stanovskem združenju so prepričani, da je preprosto nemogoče pripraviti tako enoznačna pravila, da bi jih zdravniki na sekundarni ravni, h katerim pride pacient na pregled in preiskave, lahko upoštevali kot merodajno podlago za presojo, ali napotnico označiti kot upravičeno ali kot nepotrebno.

Grožnja s kaznovanjem v primeru, če bo določeni zdravnik svojemu pacientu neupravičeno napisal napotnico za preiskavo, bo po prepričanju predsednice zdravniške zbornice dr. Zdenke Čebašek Travnik v resnici odmevala bistveno drugače, kot si zdaj predstavlja vlada: »

Zdravnik bo v strahu pred kaznijo, ki lahko sledi domnevno napačnemu napotovanju, verjetno res manjkrat napisal napotnice – pri tem pa lahko spregleda kakšen pomemben znak bolezni, ki bo za pacienta lahko tudi usoden.

«

 Vas zanima več vsebin s podobnimi ali istimi značkami?
Vabimo vas k raziskovanju in branju.
bolniki čakalne dobe kakovost in varnost reforma sistem zakonodaja zdravniki

Škodljiv in nezakonit vladni ukrep

Zdravniki so si edini: sklep, ki ga je vlada sprejela samovoljno, je ne le škodljiv za bolnike, ampak tudi nezakonit.

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona