Anestetiki v zobozdravstvu: pomanjkanje, interventni uvoz, previsoke cene, kršitve zakonodaje in pobude za spremembe

Anestetiki v zobozdravstvu: pomanjkanje, interventni uvoz, previsoke cene, kršitve zakonodaje in pobude za spremembe

Pacient, pri katerem mora zobozdravnik opraviti poseg, ima pravico do lajšanja bolečin. Pravico do anestetika. Kaj narediti, če dobava zataji in anestetika ni? Zdraviti kot v predpotopnih časih, brez lajšanja bolečin – ali iskati rešitve, ki jih sistem predpisuje, vendar te v praksi dobijo »interventni« epilog, ki sproži nepredstavljivo zvišanje cene anestetika? Kupovati medicinski material v tujini, po več kot 50-odstotno nižji ceni in s tem obiti prav(d)no določena pravila igre? Mar ni takšno dogajanje poveden signal, da je v tej naši deželi res nujno treba prevrednotiti sistemske temelje?

Anestetiki v zobozdravstvu: pomanjkanje, interventni uvoz, previsoke cene, kršitve zakonodaje in pobude za spremembe
Foto: iStock

O tem problemu smo podrobneje pisali v članku »Svetovni dan zdravja – čas za resnico?«. Seveda pa smo želeli dobiti še odgovore uradnih institucij, ki bedijo nad korektnostjo delovanja našega zdravstva; za pojasnila in odzive smo prosili zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), zdravniško zbornico, javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in ministrstvo za zdravje.

Odgovori so zelo povedni. A najprej spomnimo na bistvo problema.

Bistvo problema: Nevzdržno visoke cene anestetikov

»V zdravniškem in zobozdravniškem poklicu pacientu lajšamo bolečine. Kadarkoli je mogoče in potrebno. Za to potrebujemo anestetike, ki jih vbrizgamo pacientu pred in med posegom, saj brez njih posegov skorajda ni. Vendar imamo zdravniki zasebniki že kar nekaj časa težave z naročanjem anestetikov. Enkrat so dobavljivi, drugič jih ni. Tako je, denimo, pred kratkim prišlo do interventnega uvoza anestetika – ta postopek je bil očitno tako nujen, da je prišlo do povišanja cene, s 26 evrov na 32 evrov,« pravi javno dostopni zapis na forumu forum.medikont.si, sicer zaprte skupine na facebooku.

Krištof Zevnik, doktor dentalne medicine, ki je zaradi neurejenih in nedopustnih razmer in razmerij na področju javnega naročanja ustanovil skupino Medikont, je zaradi slovenske izkušnje poiskal isto zdravilo, v istem pakiranju, v sosednji Avstriji – cena je bila več kot za polovico nižja, znašala je 15 evrov.

Zobozdravnica, s katero smo se pogovarjali o tovrstnih sistemskih zapletih, pravi, da se kaj takega, da bi vsak zobozdravnik moral sam kupovati medicinski material, v 20 letih, odkar dela v praksi, še ni zgodilo. Trenutno pa je to »običajna« praksa, v kateri se ji je, prav pri anestetikih, zgodilo, da ni plačala le povišane cene, ampak je v lekarni morala plačati še za stroške lekarne in za stroške izdaje zdravila.

Zdravniška zbornica: Iskali bomo možnosti za cenejši nakup

Odbor za zobozdravstvo, ki deluje v sklopu zdravniške zbornice, je s problemom seznanjen, ker pa »kot zdravniška zbornica nimamo vzvodov za oblikovanje cene, ki jih postavljajo dobavitelji, bomo skupaj z zainteresiranimi zobozdravniki iskali druge možnosti za cenejšo nabavo anestetikov«.

Zdravniška zbornica je seznanjena s tem, da »so se nekateri kolegi zobozdravniki nastali situaciji prilagodili tako, da anestetike po bistveno ugodnejši ceni kupujejo v tujini. Najpogosteje je to v Avstriji, kjer je, kot navaja slovenska spletna stran Medikont, cena identičnega anestetika v enaki količini za do 50 odstotkov nižja«. 

JAZMP: Reševanje motenj v preskrbi ne sme odstopati od pravil

Na agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) so s pomanjkanjem oziroma z motnjami v preskrbi z anestetiki seznanjeni že od konca minulega leta – kot pravijo, pa so seznanjeni tudi s tem, da nekateri imetniki dovoljenja za promet s temi zdravili podatkov ne sporočajo tako, kot bi jih morali v skladu z določbami zakona o zdravilih.

Eden izmed imetnikov dovoljenj za promet s tremi anestetiki je tako prejel opozorilo JAZMP, zaradi nedostopnosti teh zdravil, a pravega odziva ni bilo, zato je bilo treba zagotoviti nadomestna zdravila. 

»Omenjeni načini interventnega uvoza esencialnih zdravil so sami po sebi mehanizmi za omilitev razmeroma pogostih motenj v preskrbi, ki so v primeru Slovenije tudi posledica majhnega trga in prenizke stopnje konkurenčnosti med dobavitelji,« pojasnjujejo na JAZMP.

Kaj se posledično zgodi pri ceni? Veletrgovec je potem, ko je za nadomestno (esencialno) zdravilo dobil začasno dovoljenje za interventni uvoz, »presenečen« zaradi nabavne cene in stroškov vnosa na majhni slovenski trg, ki so, kot opozarjajo na JAZMP, »na enoto zdravila višji ali celo znatno višji, kot če bi redno avtorizirano zdravilo kupili pri proizvajalcu – pa tega zaradi njegove poslovne situacije ali politike ali globalne motnje v preskrbi z zdravilom, ki je nastala zaradi proizvodnih razlogov, ne morejo izvesti«.

Tako velja, da JAZMP pri določitvi izredne višje dovoljene cene, ki je v skrajnih primerih lahko tudi večkratnik običajne najvišje dovoljene cene zdravila, prvenstveno upošteva »morebitno zdravstveno škodo, ki bi nastala pri pacientih zaradi odsotnosti zdravila …«.

Edina zakonita rešitev je ...

Kaj torej narediti, kako zadostiti pravicam pacientov, ki so v tem primeru nedvoumno kršene? 

»Zobozdravniki ne smejo uvažati zdravil v Slovenijo, če organizacija, v kateri delujejo, ni tudi sama veletrgovec z zdravili z dovoljenjem JAZMP. Edina zakonita rešitev je še naprej le ta, da izvajalec (zobo)zdravstvene dejavnosti lokalne anestetike, ki jih potrebuje, naroči v eni od slovenskih lekarn – oziroma neposredno pri enem od veletrgovcev z zdravili, ki imajo dovoljenje za promet z zdravili na debelo na slovenskem trgu, če ima v svoji organizaciji urejeno delovanje odgovorne osebe za sprejem in shranjevanje zdravil.« 

Takšno je mnenje agencije za zdravila, ki dodaja: če se dobavitelji ne bodo odzvali, je treba zadevo prijaviti pri farmacevtski inšpekciji JAZMP. 

ZZZS: Nujna je večja prožnost!

ZZZS ne ureja nakupa anestetikov v zobozdravstvu in ne določa njihovih cen, saj sta na državni ravni za to področje odgovorna JAZMP in ministrstvo za zdravje, medtem ko na ravni konkretnih nabav in cen to razmerje urejata naročnik (v imenu zobozdravstvenih ambulant zdravstveni dom ali zasebni zobozdravnik) in proizvajalec anestetikov v zobozdravstvu, lahko tudi njegov zastopnik ali dobavitelj.

A kljub temu ZZZS ni indiferenten do tega problema, nasprotno, vodstvo zavoda za zdravstveno zavarovanje meni, da morajo biti izvajalci zdravstvenih storitev na področju nabav v zdravstvu aktivnejši v vlogi kupca, se sklicevati na primerjave s cenami v tujini, se pogajati z neposrednimi proizvajalci v celotni EU ...

»Pri tem je zaradi majhnosti slovenskega trga smiselno tudi združevanje izvajalcev v smislu skupinskega naročanja, na primer v okviru združenja zdravstvenih zavodov, zdravniške zbornice, združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov – ali pa v smislu skupinskega naročanja več zdravstvenih domov oziroma večjega števila zasebnih zobozdravnikov,« meni vodstvo zavoda za zdravstveno zavarovanje

Na ravni državi pa je, kot opozarja ZZZS, potrebna aktivna podpora takšnim prizadevanjem – zlasti v smislu zagotavljanja ustrezne konkurence na trgu in zagotavljanja enotnega delovanja trga v EU, na primer z neposrednim naročanjem pri proizvajalcih, brez posrednikov.

Pomanjkanje anestetikov tudi drugod, ne le pri nas

Vprašanja o tej akutni problematiki smo naslovili na vse štiri omenjene institucije, istočasno, in jih prosili za odgovore, ki naj bi ponudili rešitve, vsaj na načelni ravni.

Ministrstvo za zdravje v odgovoru, ki smo ga prejeli s precejšnjim zamikom (12. aprila), sporoča, da je tudi v drugih državah EU prišlo do velikega pomanjkanja lokalnih anestetikov za uporabo v zobozdravstvu. Zato je »komisija za določanje izrednih višjih dovoljenih cen zdravil prejšnji teden odobrila ceno zdravila z začasnim dovoljenjem za uvoz«. Cena anestetika (kovinski vsebnik s 50 vložki) je 31,75 evra.Vas zanima več vsebin s podobnimi ali istimi značkami?
Vabimo vas k raziskovanju in branju.
anestetiki cene javna naročila JAZMP medicinski material ministrstvo za zdravje pacienti zakonodaja zdravniška zbornica zobozdravstvo ZZZS

Črni trg in kršitev zakonodaje?

Interpretacija JAZMP je zelo neposredna:

Izvajalci zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti lahko kupujejo in pri (zobo)zdravstveni storitvi uporabljajo le zdravila, ki jih nabavijo pri slovenskih lekarnah, te pa jih lahko kupujejo le od veletrgovcev, domačih ali tujih, ki imajo dovoljenje za promet z zdravili na debelo v Sloveniji. 

Zdravila brez enega od pravnih statusov, ki jih določa slovenska zakonodaja, vezana na zakonodajo EU, so v resnici izdelki na črnem trgu.

Oseba, ki taka zdravila daje v promet oziroma jih uporablja pri zdravstveni storitvi, krši zakonodajo in za morebitne posledice prevzema odgovornost.

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona