Zdravstvo – kaj se bo izvalilo iz predvolilnega »jajca«?

Zdravstvo – kaj se bo izvalilo iz predvolilnega »jajca«?

Zdravstvo je eno izmed najbolj vitalnih, istočasno pa tudi najbolj ranjenih področij v slovenski družbi, ki takoj po končanih državnozborskih volitvah in imenovanju nove vlade potrebuje ukrepanje. Takojšnje, celovito, korenito. Brez visoko donečih obljub, brez metaforičnega slikanja politične mavrice, ki je doslej vedno znova, sicer resda vedno manj uspešno, zakrivala resnično sliko zdravstvene sfere, v kateri so kratko potegnili bolniki oziroma zavarovanci pa tudi vsi v zdravstvu zaposleni. Kaj tako rekoč tik pred volitvami obljubljajo stranke?

Zdravstvo – kaj se bo izvalilo iz predvolilnega »jajca«?
Zanimalo nas je, kaj slovenstvu v tem trenutku obljubljajo stranke, pri čemer gre, seveda, za obljube, ki ne smejo postati pozabljene v trenutku, ko bo znana politična porazdelitev moči v naslednjem mandatu. Odgovori so povedni, zelo – objavljamo jih natanko sedem dni pred volitvami. Bomo videli, kaj se bo na koncu »izvalilo iz jajca«. Foto: iStock

Zdravstvo je v krizi, že dolgo. »Prednostna obravnava« v mandatu odhajajoče vlade je krizo le še poglobila. Njeni nasledniki, ki bodo kmalu prevzeli vodenje slovenske države, poslanci, ki bi morali imeti pred očmi dobrobit tistih, ki so jih izvolili, bodo pred veliko preizkušnjo – nihče si ne želi biti kriv za potop področja, ki v srži vpliva na zdravje celotnega prebivalstva in s tem tudi na razvojne možnosti države. Poglejmo, kaj obljubljajo stranke SDS, NSi, Stranka Alenke Bratušek, Levica, Desus, Gibanje Skupaj naprej, SLS, Za zdravo družbo, SNS, SD in SMC, če bodo dobile zadostno število glasov volilcev.

V nadaljevanju so nanizani odgovori strank na tri ključna vprašanja oziroma sklope vprašanj, pri vsakem odgovoru je dodana tudi povezava na daljšo različico odgovora. 

 

Vprašanja in odgovori

Na kakšen način nameravate v vaši stranki omogočiti zdravstvu, da začne delovati v normalnih okoliščinah?*

SDS

Potrebe ljudi je treba postaviti v ospredje, denar mora slediti bolniku. Trenutno veljavna zakonodaja je škodljiva, kriva za daljšanje čakalnih vrst. Krajšanje teh bo mogoče le v sodelovanju z vsemi izvajalci.

NSi

Čakalne vrste je treba nujno urediti in jih skrajšati z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti v zdravstvu, torej s kapacitetami javnih zavodov, koncesionarjev in zasebnikov. 

Stranka Alenke Bratušek

Predvideli smo kombinacijo ukrepov. Sprožiti je treba proces za določitev nove košarice pravic, s prihranki na račun boljše organizacije bi okrepili osnovno zdravstvo z več zdravniki. Bolnika bi postavili v središče vseh sprememb, denar bo sledil bolniku. 

Levica

Čakalne dobe so posledica pomanjkanja zdravstvenih delavcev, denarja za plačilo zdravstvenih storitev in medicinske opreme. Zato zahtevamo prepoved dela zdravnikov iz javnega sektorja v zasebnem, ukinitev dopolnilnega zavarovanja in modernizacijo bolnišnic. 

Desus

Zdravstveni sistem bomo organizirali tako, da bo temeljil na dostopnosti zdravljenja ne glede na premoženjsko stanje posameznika, na nepridobitnem načinu izvajanja zdravstvenih storitev in na pravičnem financiranju javnega zdravstvenega varstva. Dvigniti bi bilo treba prispevne stopnjeza odstotek ali dva, lahko tudi začasno.

Gibanje Skupaj naprej

Izvesti nameravamo tri ključne ukrepe: sprejetje interventnega zakona za takojšnjo ureditev razmer v zdravstvu; vzpostavitev zaupanja med stroko, ministrstvom za zdravje in drugimi institucijami, v sklopu tega je tudi reorganizacija delovanja ministrstva za zdravje; sprejetje enotnega zakona o zdravstvenem sistemu. Predlagali bomo odpravo koncesij. 

SLS

Tako kot vsak nogometni igralec ni nujno najboljši selektor, je tudi zdravnik ponavadi strokovnjak na svojem področju, ne pa tudi na področju upravljanja bolnišnice, zato mnoge zdravstvene ustanove v Sloveniji ne delujejo optimalno. Za začetek potrebujemo predvsem korenito reformo in učinkovitejše upravljanje.

Za zdravo družbo

Sredstev, namenjenih zdravstvu, je dovolj. Treba je zagotoviti strokovno in transparentno vodenje. Nujni sta sprememba sistema in odprava sistemske korupcije, kar končno omogoča tehnologija blockchain, ki zagotavlja popolno transparentnost pri izvajanju javnih naročil. Za krajše čakalne vrste je treba zagotoviti boljše upravljanje.

SNS

Za skrajšanje čakalnih dob je potrebna popolnoma sproščena zasebna iniciativa v zdravstvu; še pred tem pa je iz sistema treba izkoreniniti globoko državo, ki iz njega krade denar. Šele po uničenju hobotnice je možna zdravstvena reforma. Temeljna ukrepa za zdravstveno reformo sta še posodobitev zdravstvenega zavarovanja in reorganizacija zdravstva. 

SD

Napovedujemo radikalen program za odpravo čakalnih vrst, okrepitev javnega zdravstvenega zavarovanja, ki mora pokriti vse stroške zdravljenja zavarovancev, sanacijo izgub javnih zdravstvenih institucij in enoten sistem naročanja zdravil in medicinske opreme. Zdravstvo je materialno podhranjeno, kar močno vpliva na dostopnost zdravstvenih storitev.

SMC

Slovenija je šla skozi dolgotrajno ekonomsko krizo, ki se je odrazila tudi na zdravstvenem sistemu. Kljub temu se je ta ohranil na dovolj visoki ravni, da deluje večinoma dobro. Slovensko zdravstvo bo zato v prihodnjih letih zahtevalo vpeljavo sprememb, ki bodo zdravstveni sistem naredile odpornejši za morebitne prihodnje krize.

 

Kaj boste za boljše zdravstvo in s tem za boljše zdravje slovenstva, za bolj zdravo življenje v Sloveniji naredili najprej?

SDS

Potrebna je takojšnja izvedba ukrepov, ki bodo omogočili izvedbo vseh pregledov, preiskav in posegov pri vseh bolnikih, ki čakajo na seznamih nad dopustno dolgo čakalno dobo. Čakalne vrste bomo kratkoročno odpravili z razveljavitvijo prepovedi dopolnilnega dela zdravnikov, objavili bomo razpis za dodatni program in zdravstvenemu osebju zagotovili plačilo za vse dodatno opravljene storitve. Nujna je takojšnja reorganizacija delovanja javnih zdravstvenih zavodov.

NSi

Ključne spremembe za posodobitev zdravstvenega sistema v Sloveniji so: preoblikovanje ZZZS in sprememba financiranja, vpeljava konkurenčnosti v obveznem zdravstvenem zavarovanju, spodbujanje konkurenčnosti med izvajalci zdravstvenih storitev, ureditev dolgotrajne oskrbe. Pri tem je potrebna močna regulatorna vloga države. Rezultati sprememb: večja dostopnost do storitev, večja možnosti izbire, večja učinkovitost, večja varnost, nižje cene nekaterih storitev, poenostavljeni postopki ...

Stranka Alenke Bratušek

Iz podobnih razlogov, zaradi katerih so dali odpoved kirurgi na pediatrični kliniki, se tudi mladi zdravniki ne odločajo za specializacijo iz družinske medicine. Prvi ukrep bi zato moral biti povišanje plač družinskim zdravnikom; tako bi spet povečali zanimanje za to delo in za to specializacijo. Res je katastrofa, da se je stanje v zdravstvu v času te vlade še poslabšalo, namesto da bi se izboljšalo. Zato potrebujemo odločno in izkušeno vlado, ki je že dokazala, da zna delovati tudi v najbolj kriznih razmerah in bo zato znala urediti tudi razmere v zdravstvu. In mi obljubljamo, da jih bomo.

Levica

Na zdravje prebivalcev lahko vplivamo na dva načina: z izboljšanjem javnega zdravstvenega sistema in z zmanjšanjem revščine ter neenakosti. Naše ukrepe za preprečitev zaslužkarstva, za povečanje sredstev za plačilo storitev in modernizacijo bolnišnic je treba začeti izvajati takoj. A to ne zadostuje, kajti na zdravje prebivalstva močno vplivata revščina in nerazvitost. Zato bo zmanjšanje socialnih in regionalnih razlik naša absolutna prioriteta.

Desus

Nujno je treba izboljšati dostop do zdravstvenih storitev. Najprej bo treba skrajšati čakalne dobe, prevetriti kadrovske načrte, pridobiti večje število zdravnikov in jih tudi plačati za opravljeno delo, zagotoviti sredstva za dodatne programe. Ker v zdravstvenem sistemu, tudi zaradi demografije, primanjkuje okoli 200 milijonov na letni ravni, bi bilo najbolje vsaj začasno povečati prispevno stopnjo za odstotek ali dva. Predlagali bomo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Gibanje Skupaj naprej

Takoj je treba razveljaviti ukrep kaznovanja za neupravičene napotitve in napačno stopnjo nujnosti. Nemudoma je treba vzpostaviti dialog o tem, kako rešiti problematiko družinskih zdravnikov v povezavi s čakalnimi dobami in napotovanjem na sekundarno in terciarno raven. Zdravstvu je treba zagotoviti 31 milijonov evrov dodatnih sredstev in objaviti javni razpis za tiste zdravstvene programe, kjer pacienti čakajo strokovno nedopustno dolgo na prvi specialistični pregled, poseg ali preiskavo. 

SLS

Najprej bi bilo treba reorganizirati zdravstveni sistem. Ključno za boljše zdravstvo so krajše čakalne dobe in takšne razmere za delo, da slovenski zdravniki ne bodo odhajali v tujino. To bomo dosegli z večjo ekonomsko svobodo zdravnikov, z boljšo organiziranostjo zdravstvenega sistema, ki bo objektivno boljšim omogočila ustrezna napredovanja, z manjšo davčno obremenitvijo dela in z zagotovljenim plačilom za opravljene storitve. Treba je uvesti spodbude za delo na odročnih območjih. Za zdravje prebivalstva je zelo pomembna tudi zdrava hrana in dovolj gibanja, zato je ena izmed ključnih prioritet spodbujanje porabe kakovostne lokalno pridelane hrane. 

Za zdravo družbo

Ključna dopolnitev javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji je vključitev komplementarne in integrativne medicine (tudi po zgledu Švice) ter vzpostavitev jasnih standardov in normativov za izvajanje zdravilske dejavnosti. Pomembno je izvajanje celostnega pristopa k zdravljenju, pri katerem ne gre zgolj za odpravljanje težav ali posledic, temveč za iskanje in odpravljanje vzrokov – zato mora preventiva v zdravstvenem sistemu imeti bistveno vlogo. 

SNS

Zelo uporaben je radikalni recept dr. Blaža Mrevljeta, s katerim bi lahko po odstranitvi starih udbomafijskih funkcionarjev, aparatčikov in drugih kriminalcev z ministrstva za zdravje in drugih ustanov v zdravstvu najhitreje prišli do pravih, dobrih rezultatov za bolnike – davkoplačevalce: dvigniti plače medicinskim sestram in nemedicinskemu osebju, obnoviti dotrajane stavbe, izboljšati odnose med zaposlenimi in med različnimi ravnmi zdravstva, na vodilna mesta postaviti odgovorne ljudi s hrbtenico, spodbuditi mednarodno sodelovanje, zagotoviti sredstva za raziskovanje v medicini, postaviti slovensko zdravstvo na zemljevid sveta.

SD

Zapostavljene so izjemno pomembne dimenzije zdravstvenega sistema: kakovost, varnost, uspešnost, standardizacija in uvajanje novih tehnologij. Na področju zdravja se bomo zavzemali za vrednote in standarde EU, kot so univerzalnost zdravstvenega zavarovanja, solidarnost in pravičnost zbiranja sredstev, enakost dostopa glede na potrebe in učinkovitost bo prvi kriterij prerazporeditve virov. Naša vizija se zato usmerja v krepitev zdravja prebivalstva.

SMC

Z ukinitvijo sedanjega nesolidarnostnega dopolnilnega (ne)prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in z uvedbo novega prispevka, ki ga bo izvajal Zavod z zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), bo za diagnostiko in zdravljenje na voljo med 40 in 50 milijonov evrov letno več. Dodatni možni vir sredstev za zdravstvo predstavljajo tudi »tobačni centi« in zdravstvena dajatev na sladke pijače.

 

Koga vidite na položaju zdravstvenega ministra/ministrice?

SDS

Na položaju zdravstvenega ministra vidimo osebo, ki ima vizijo o razvoju zdravstva, ki bo znala kompetentno in odgovorno opravljati svojo funkcijo in ki bo zdravstvo očistila kaosa ter korupcije in klientelizma. Na tem mestu mora biti oseba z visoko integriteto, ki bo znala razgraditi lobije in omrežja.

NSi

Znotraj strokovnega odbora so kadri za ministrski položaj.

Stranka Alenke Bratušek

Ne bo dovolj samo en človek. Na ministrstvo za zdravje bo treba postaviti ekipo za krizni menedžment. Ljudi, ki so v svojem življenju že pokazali, da znajo reševati in graditi. V naslednjem mandatu moramo spraviti zdravstvo na zeleno vejo, druge priložnosti ne bo več. Tako odločno, kot smo leta 2013 državo rešili pred bankrotom in trojko, bomo zdaj uredili tudi razmere v zdravstvu.

Levica

Bodoča ministrica za zdravje bo morala narediti dve stvari, ki jih zdajšnja ni. Povezati se bo morala s sindikati in z upokojensko organizacijo, sicer ne bo mogla premagati zdravniško-zavarovalniškega lobija. Doseči bo morala, da vladna prioriteta ne bodo »zaveze« do Nata in EU, ampak zdravje in blaginja prebivalcev. Slovenija srednjeročno ni vojaško ogrožena, je pa resno ogrožen naš zdravstveni sistem, zato je treba sredstva za oborožitev preusmeriti v zdravstvo.

Desus

Na tem mestu bi si želeli Tomaža Gantarja, saj je izvrsten strokovnjak, a pravi, da se bo raje posvetil rojstnemu Piranu, saj se jeseni najverjetneje podaja na županske volitve. 

Gibanje Skupaj naprej

Če bomo dobili to možnost, na položaju ministrice vidimo mag. Marjeto Kuhar, univerzitetno diplomirano ekonomistko, ki bo skupaj s skupino za krizni menedžment oziroma s skupino neodvisnih strokovnjakov – iz različnih strok, od medicine, zdravstvene nege do prava in ekonomije – predlagane ukrepe lahko uresničila v dobrobit pacienta.

SLS

Če bo o tem odločala SLS, bo na tem ministrskem mestu sedela kompetentna in ambiciozna oseba, ki ne bo povezana s farmacevtskimi in zavarovalniškimi lobiji. To bo dober menedžer, ki se je izkazal z vodenjem največjih gospodarskih sistemov v Sloveniji in tujini.

Za zdravo družbo

O imenih ministrov – po volitvah.

SNS

Na mesto ministra za zdravje je treba postaviti nekoga iz stare ekipe na zdravniški zbornici, ki pozna vse rešitve, na primer prim. Andreja Možino, ker ima jasen program. Tudi NSi ima še kar dober zdravstveni program. Še najbolj radikalen pa je kar dr. Blaž Mrevlje, interventni kardiolog.

SD

Socialni demokrati imamo za vsa ministrska mesta v vladi na voljo več kot eno kompetentno osebo, ki bo lahko nemudoma – če bomo sodelovali v prihodnji vladi – pripravljena in sposobna prevzeti vodenje najzahtevnejših resorjev, tudi zdravstvenega.

SMC

V SMC funkcij in položajev ne delimo vnaprej in na zalogo. Posvečamo se izzivom, ki so aktualni tukaj in zdaj.

 

SDS

 

Na kakšen način nameravate v vaši stranki omogočiti zdravstvu, da začne delovati v normalnih okoliščinah? 

Osnovno vodilo je, da moramo potrebe ljudi postaviti v ospredje, denar mora slediti bolniku. Nemudoma je treba vzpostaviti zdravstveno mrežo na primarni in na sekundarni ravni in na novo definirati terciarno dejavnost. Izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje, se bodo enakopravno potegovali za mesto v mreži in za pogodbe z zavarovalnicami za izvajanje razpisanih programov zdravstvenih storitev.

Skrajševanje čakalnih vrst je možno le v sodelovanju z vsemi izvajalci, z vključevanjem – in ne z izključevanjem in omejevanjem pri delu. 

Trenutno veljavna zakonodaja je škodljiva in je med drugim tudi vzrok za daljšanje čakalnih vrst.

Kaj boste za boljše zdravstvo in s tem za boljše zdravje slovenstva, za bolj zdravo življenje v Sloveniji naredili najprej?

Potrebna je takojšnja izvedba ukrepov, ki bodo omogočili izvedbo vseh pregledov, preiskav in posegov pri vseh bolnikih, ki čakajo na seznamih nad dopustno dolgo čakalno dobo. Treba je takoj odpraviti škodljive določbe v noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, ki omejujejo delo zdravnikov tudi pri drugih izvajalcih. 

Nujna je takojšnja reorganizacija delovanja javnih zdravstvenih zavodov; vodstva zdravstvenih organizacij morajo postati samostojna in odgovorna tako glede poslovodenja kot glede plačne politike (plačilo po učinkovitosti). 

Za odpravo čakalnih vrst nad dopustno čakalno dobo imamo pripravljen akcijski načrt. Kratkoročno jih bomo odpravili z razveljavitvijo prepovedi dopolnilnega dela zdravnikov, objavili bomo razpis za dodatni program in zdravstvenemu osebju zagotovili plačilo za vse dodatno opravljene storitve.

Koga vidite na položaju zdravstvenega ministra/ministrice?

Na položaju zdravstvenega ministra vidimo osebo, ki ima vizijo o razvoju zdravstva, ki bo znala kompetentno in odgovorno opravljati svojo funkcijo in ki bo zdravstvo očistila kaosa ter korupcije in klientelizma. Na tem mestu mora biti oseba z visoko integriteto, ki bo znala razgraditi lobije in omrežja.

Na vrh

NSi

 

Na kakšen način nameravate v vaši stranki omogočiti zdravstvu, da začne delovati v normalnih okoliščinah?

Čakalne vrste je treba nujno urediti in jih skrajšati z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti v zdravstvu, torej s kapacitetami javnih zavodov, koncesionarjev in zasebnikov. 

Predlagali bomo zavezo vseh ključnih akterjev, da se to uredi – oziroma bomo dosegli dogovor o realizaciji. 

Kaj boste za boljše zdravstvo in s tem za boljše zdravje slovenstva, za bolj zdravo življenje v Sloveniji naredili najprej?

Ključne spremembe za posodobitev zdravstvenega sistema v Sloveniji so: nadgradnja/posodobitev/preoblikovanje ZZZS in sprememba financiranja, vpeljava konkurenčnosti v obveznem zdravstvenem zavarovanju, spodbujanje konkurenčnosti med izvajalci zdravstvenih storitev, ureditev dolgotrajne oskrbe. Pri tem je potrebna močna regulatorna vloga države. 

Trdno smo prepričani, da morajo biti temelji financiranja zdravstvenega sistema solidarnost, vzajemnost in pravičnost. Glavni vir financiranja še vedno ostajajo javna sredstva, okrepljeno vlogo pa imajo tudi zasebna sredstva, predvsem v obliki zavarovalniške sheme. Zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, postanejo sooblikovalci zdravstvenega sistema. Zakonodajno je treba določiti primerno košarico pravic, tako na področju zdravstva kot na področju dolgotrajne oskrbe. Pravice se določijo na podlagi razpoložljivih sredstev ter po vnaprej predpisanih standardih in normativih. 

V primerno košarico bodo vključene vse storitve, ki pokrivajo ključne zdravstvene potrebe prebivalstva. Gre torej za standardizirane storitve, do katerih imajo državljani prosto dostopnost, pri čemer ni pomembno njihovo finančno stanje. Te storitve so v celoti plačane iz sklada obveznega zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Sleherna storitev v standardni košarici pravic mora biti dosledno definirana s standardom, učinkovitostjo, dostopnostjo v času, v skladu z medicinsko določenimi kriteriji. Primerna košarica bo zavarovancu omogočila bolj transparentno in enostavnejše sklepanje zavarovanj ter splošno uveljavljanje pravic, saj bo sam sklenil obvezno zavarovanje s ponudnikom zavarovanja, ki ga bo sam izbral. In ključno: predmet obveznega zavarovanja je prav standardna košarica, ki državljanu zagotavlja določen obseg pravic do določenega standarda in je krita v celoti. 

Za delovanje sistema je potrebna sprememba vlog ključnih deležnikov: ZZZS, ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zdravstvenih zavarovalnic, izvajalcev zdravstvenih storitev in izvajalcev dolgotrajne oskrbe, nujna je uvedba konkurence na področju zavarovalnic in izvajalcev, uvedba standardov in normativov ter preoblikovanje javnih zavodov v javna podjetja. 

Javna sredstva se po preoblikovanju ZZZS zbirajo v javni agenciji za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo, nato pa se delijo na dva ločena sklada: za zdravstvo in za dolgotrajno oskrbo, ki razdeljujeta sredstva zdravstvenim zavarovalnicam ter financirata storitve izvajalcem, ki so splošnega družbenega pomena (na primer nacionalni preventivni programi). Sklada zbirata javna sredstva in jih prerazdeljujeta zavarovalnicam, ki izvajajo obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. To prinaša konkurenčnost med zavarovalnicami, ki na trgu tekmujejo z dodatnimi ugodnostmi za zavarovance. Zavarovalnice kupujejo storitve od izvajalcev storitev in na takšen način se posredno vzpostavi tudi konkurenčnost med izvajalci. 

Rezultati sprememb: večja dostopnost do storitev, večja možnosti izbire, večja prilagodljivost, večja preglednost nad delovanjem sistema, večja učinkovitost sistema, več investicij in novih tehnologij, večja varnost, nižje cene nekaterih storitev, poenostavljeni postopki. 

Koga vidite na položaju zdravstvenega ministra/ministrice?

Znotraj strokovnega odbora so kadri za ministrski položaj.

Na vrh

Stranka Alenke Bratušek

 

Na kakšen način nameravate v vaši stranki omogočiti zdravstvu, da začne delovati v normalnih okoliščinah? 

Zdravstvo je zapleten sistem, zato smo predvideli kombinacijo ukrepov.

Najprej bomo sprožili temeljito javno razpravo o tem, kako naj bo strukturirana košarica pravic in koliko smo državljani pripravljeni plačevati za zdravstvo. Predlagali bomo košarico, ki bi bila sestavljena iz pravic in standardov, saj lahko enako kakovost storitve dosežemo z materiali različnih standardov – in torej različnih vrednosti. S takšno košarico bi lahko nekaj prihranili, prihranjena sredstva pa namenili za krajšanje čakalnih dob. V tem procesu določanja nove košarice pravic bodo morali tesno sodelovati tudi strokovnjaki.

Dodatno bi nekaj sredstev prihranili tudi z boljšo organizacijo dela v zdravstvu, prihranjeno pa porabili za krepitev primarne ravni z več družinskimi zdravniki, da bi se ti lahko bolj posvetili bolnikom in ne bi bilo toliko napotitev k specialistom, kar pomeni tudi manj obremenjene zdravnike na višjih ravneh in dodatno skrajšanje čakalnih dob.

Bolnika bi postavili v središče vseh sprememb, denar bo sledil bolniku – in ne obratno. Ljudje plačujemo za zdravstvo, zato moramo storitev, ko jo potrebujemo, tudi dobiti. V tem prehodnem obdobju, ko bi sistem spreminjali, bodo sredstva za ureditev razmer v zdravstvu verjetno morala biti namenjena iz proračuna – in pripravljeni smo zagotoviti tudi to. Ne gre tiščati glave v pesek, kot je to delala vlada v odhajanju. Probleme v zdravstvu bo treba reševati takoj – in če se pokaže, da bo treba za to zagotoviti več denarja, bomo to tudi naredili. 

Najprej pa je seveda treba zagotoviti, da se bo denar, ki je že danes v zdravstvu, porabljal pošteno. Če smo znali rešiti državo pred bankrotom, bomo zmogli tudi to.

Kaj boste za boljše zdravstvo in s tem za boljše zdravje slovenstva, za bolj zdravo življenje v Sloveniji naredili najprej?

Predsednica stranke je že v času, ko je vodila vlado, začela reševati probleme v osnovnem zdravstvu. Njena vlada je v letu 2014 odpravila krizno znižanje cen storitev na primarni ravni in za krepitev osnovnega zdravstva namenila dodatnih 8,5 milijona evrov, še dodatnih 1,7 milijona evrov pa za krepitev ambulant. 

Iz podobnih razlogov, zaradi katerih so odpoved dali kirurgi na pediatrični kliniki, se tudi mladi zdravniki ne odločajo za specializacijo iz družinske medicine; osebni zdravniki so preobremenjeni, za napore, ki jih vlagajo, pa niso primerno nagrajeni. 

Prvi ukrep bi zato moral biti povišanje plač družinskih zdravnikov; tako bi spet povečali zanimanje za to delo in za to specializacijo. Njihovo število bi se povečalo, zdravstveni domovi, ki danes večinoma poslujejo pozitivno in torej nimajo težav s pomanjkanjem sredstev, pa bi jih potem lahko tudi več zaposlili in posledično bolje razporejali delo. Zdravniki bi bili manj obremenjeni, bolje plačani in končno tudi zadovoljni, skupaj z bolniki. Res pa je, da se to ne bo zgodilo čez noč. 

Koga vidite na položaju zdravstvenega ministra/ministrice?

Ne bo dovolj samo en človek. Na ministrstvo za zdravje bo treba postaviti ekipo za krizni menedžment. Ljudi, ki so v svojem življenju že pokazali, da znajo reševati in graditi. V naslednjem mandatu moramo spraviti zdravstvo na zeleno vejo, druge priložnosti ne bo več. Tako odločno, kot smo leta 2013 državo rešili pred bankrotom in trojko, bomo zdaj uredili tudi razmere v zdravstvu.

Na vrh

Levica

 

Na kakšen način nameravate v vaši stranki omogočiti zdravstvu, da začne delovati v normalnih okoliščinah?

Čakalne dobe so posledica pomanjkanja zdravstvenih delavcev, denarja za plačilo zdravstvenih storitev in medicinske opreme. Zato zahtevamo prepoved dela zdravnikov iz javnega sektorja v zasebnem, ukinitev dopolnilnega zavarovanja in modernizacijo bolnišnic. 

Nesprejemljivo je, da zdravniki zasebno izvajajo storitve, ki so bolj donosne, bolniki pa v javnih ustanovah čakajo na nujne posege. Med 50 najbolje plačanimi uslužbenci je kar 49 zdravnikov (med 1000 pa 922). Kljub domnevni preobremenjenosti jih vedno več dela tudi zasebno. Zdravniki dvoživke so po podatkih Komisije za preprečevanje korupcije od 2004 do 2014 poleg plač zaslužili še 150 milijonov evrov. Dogaja se celo, da zdravniki odpovejo zaposlitev na kliniki, da lahko isto delo opravljajo kot pogodbeniki za več denarja.

Dopolnilno zavarovanje bi nadomestili s solidarno javno dajatvijo. Ta ne bi bila le bolj pravična, ker bi bogati prispevali več, ampak tudi bolj učinkovita, saj bi letno pridobili 60 milijonov evrov, ki si jih zdaj prisvajajo zavarovalnice. Okoli 45 milijonov bi pridobili z uvedbo prispevkov na dohodke od kapitala.

Za modernizacijo bolnišnic bi uporabili sredstva, ki jih namerava vlada po nareku Nata zapraviti za oborožitev novih bataljonskih skupin. Za to naj bi v osmih letih zapravili 1,2 milijarde evrov – za tolikšno vsoto bi lahko zgradili 12 novih pediatričnih bolnišnic.

Provizije in korupcijo pri nabavi medicinskih materialov bi odpravili z ustanovitvijo javnega podjetja za nabavo medicinskih materialov. To podjetje bi s trga izrinilo posrednike, ki zaračunavajo visoke provizije. Morebitne presežke nabavnega podjetja bi vračali v zdravstveni sistem.

Kaj boste za boljše zdravstvo in s tem za boljše zdravje slovenstva, za bolj zdravo življenje v Sloveniji naredili najprej?

Na zdravje prebivalcev lahko vplivamo na dva načina: z izboljšanjem javnega zdravstvenega sistema in z zmanjšanjem revščine ter neenakosti. 

Naše ukrepe za preprečitev zaslužkarstva, povečanje sredstev za plačilo storitev in modernizacijo bolnišnic je treba začeti izvajati takoj. A to ne zadostuje, kajti na zdravje prebivalstva močno vplivata revščina in nerazvitost. 

Deset odstotkov najbogatejših ima v lasti 47,3 odstotke premoženja, najrevnejših 20 odstotkov pa le 0,5 odstotka. Po drugi strani prebivalci vzhodnih slovenskih pokrajin živijo manj časa in manj kakovostno kot prebivalci razvitejših pokrajin. Zato bo zmanjšanje socialnih in regionalnih razlik naša absolutna prioriteta.

Koga vidite na položaju zdravstvenega ministra/ministrice?

Bodoča ministrica za zdravje bo morala narediti dve stvari, ki jih zdajšnja ni. Povezati se bo morala s sindikati in upokojensko organizacijo, sicer ne bo mogla premagati zdravniško-zavarovalniškega lobija. Doseči bo morala, da vladna prioriteta ne bodo »zaveze« do Nata in EU, ampak zdravje in blaginja prebivalcev Slovenije. To ni nemogoče: Slovenija za zdravje nameni bistveno manj javnih sredstev (6,7 odstotka BDP) kot Češka (7,4 odstotka) ali Avstrija (8 odstotkov), po drugi strani pa več namenja za vojsko.

Slovenija srednjeročno ni vojaško ogrožena, je pa resno ogrožen naš zdravstveni sistem, zato je treba sredstva za oborožitev preusmeriti v zdravstvo.

Na vrh

Desus

 

Na kakšen način nameravate v vaši stranki omogočiti zdravstvu, da začne delovati v normalnih okoliščinah? 

Kljub temu, da je te dni ZZZS na podlagi finančne slike v prvih štirih mesecih napovedal, da bodo odhodki letos za 12 milijonov evrov manjši od načrtovanih, pa v DeSUS menimo, da je to še vedno bistveno premalo denarja za zdravstvo. Treba se je zavedati, da zdravstvena blagajna ni deležna direktnega državnega transferja iz državnega proračuna, tako kot je to v primeru pokojninske blagajne. 

Zato menimo, da je treba zvišati proračunski vir, ki bo namenjen zdravstvu – dvigniti bi bilo treba  prispevne stopnje, za odstotek ali dva, lahko tudi začasno, vsaj do sprejetja novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Ker so čakalne vrste akuten problem, bi morali nemudoma sprejeti vsaj tri konkretne ukrepe, in sicer: omogočiti zdravnikom, da opravijo več dela, če je le mogoče, v okviru javnih zdravstvenih zavodov; treba bo plačati več programov, kajti brez tega čakalnih vrst ne bo mogoče odpraviti; bolnišnicam je treba plačati vse storitve, ki jih opravijo, hkrati pa tudi zvišati ceno zdravstvenih storitev, saj so te podcenjene. 

Slovenski zdravstveni sistem bomo organizirali tako, da bo temeljil na dostopnosti zdravljenja ne glede na premoženjsko stanje posameznika, na nepridobitnem načinu izvajanja zdravstvenih storitev in na pravičnem financiranju javnega zdravstvenega varstva. 

Kaj boste za boljše zdravstvo in s tem za boljše zdravje slovenstva, za bolj zdravo življenje v Sloveniji naredili najprej?

Potrebno bo določeno povečanje sredstev tudi iz proračuna, saj so potrebe zaradi demografske slike in tudi načina življenja (vpliv stresa, na primer), novih tehnologij, zdravil vedno večje, Slovenija pa zdravstvu namenja praktično najnižji delež BDP v EU. 

Ne smemo zanemariti pravice državljanov do kakovostnega javnega zdravstva za vse, brez izjem. Nujno je treba izboljšati dostop do zdravstvenih storitev in odzivnost javnega zdravstva na potrebe pacientov. Seveda bo najprej treba skrajšati čakalne dobe, prevetriti kadrovske načrte, pridobiti večje število zdravnikov in jih tudi plačati za opravljeno delo, zagotoviti sredstva za dodatne programe. 

Ker v zdravstvenem sistemu, tudi zaradi demografije, primanjkuje okoli 200 milijonov na letni ravni, novega zakona o financiranju zdravstva pa ministrica za zdravje ni uspela pripraviti, bi bilo najbolje vsaj začasno povečati prispevno stopnjo za odstotek ali dva. Predlagali bomo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki manj premožnim prebivalcem ovira dostop do pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in zaradi visokih obratovalnih stroškov zasebnih zavarovalnic predstavlja tudi zelo neučinkovito porabo zdravstvenega denarja.  

Jasno bomo definirali košarico zdravstvenih storitev, pokritih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki bo strokovno in vsebinsko opredeljena, zagotavljala pa bo vse potrebne zdravstvene storitve za ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalcev. Nadstandardne storitve se naj pokrivajo iz zasebnih sredstev.

Koga vidite na položaju zdravstvenega ministra/ministrice?

Na tem mestu bi si želeli Tomaža Gantarja, saj je izvrsten strokovnjak, a pravi, da se bo raje posvetil rojstnemu Piranu, saj se jeseni najverjetneje podaja na županske volitve. 

Na vrh

Gibanje Skupaj naprej

 

Na kakšen način nameravate v vaši stranki omogočiti zdravstvu, da začne delovati v normalnih okoliščinah?

V prvih 100 dneh nove vlade bomo sprejeli interventni zakon, ki bo veljal največ dve leti; cilj zakona: takojšnje izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev in skrajšanje čakalnih vrst ter vzpostavitev razmer, ki bodo pacientu omogočile strokovno optimalen dostop do pravočasne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave.

V prvih dveh letih je treba zagotoviti dodatna finančna sredstva (iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter iz državnega proračuna) za financiranje izvajanja tistih zdravstvenih programov, kjer so čakalne dobe najdaljše in število čakajočih narašča preko razumne meje. Vzpostaviti je treba pravno podlago za objavo javnih razpisov (vnaprej določeno število preiskav, posegov in pregledov, po vnaprej znani ceni); vse izvajalce, ki izpolnjujejo pogoje, je treba pozvati, naj se prijavijo na razpise. V dveh letih bi tako čakalne dobe za prvi specialistični pregled in diagnostiko skrajšali na največ štiri tedne, za programirane (nenujne) operativne posege pa na največ devet mesecev. 

Zdravstveni svet kot najvišji posvetovalni organ ministra za zdravje in razširjene strokovne kolegije je treba aktivno vključevati v proces razvoja zdravstvenega varstva. Organizirati je treba krizni menedžment (tudi v okviru delovanja ministrstva za zdravje, v povezavi s profesionalno funkcijo nadzornikov) in vanj vključiti vodstva javnih zdravstvenih zavodov in drugih institucij, ki lahko sooblikujejo ali izvajajo ukrepe zdravstvene politike, ter interesna združenja, pomembna za zdravstvo (predstavniki pacientovih pravic, sindikatov v zdravstvu, mladih zdravnikov, medicinskih sester, rentgenskih inženirjev, fizioterapevtov, kliničnih psihologov …).

Sedanje svete javnih zdravstvenih zavodov je treba preoblikovati v nadzorne svete, funkcija nadzornikov mora biti poklicna in profesionalna. 

Področje javnih naročil se prenese na vladni urad za javna naročila, temu sledi vzpostavitev posebnega oddelka za javna naročila v zdravstvu z jasnimi katalogi materialov in medicinske.

Izbrati bo treba model, po katerem bomo obstoječi sistem v prihodnosti postopno in z dialogom nadgradili s praksami iz držav EU – in po letu 1992 končno sprejeli usklajen sistemski zakon.

V novem zakonu o zdravstvenem sistemu (združitev zakona o zdravstveni dejavnosti in zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) bomo predlagali odpravo koncesij, v izvajanje storitev javne zdravstvene dejavnosti naj se vključijo vsi usposobljeni in registrirani izvajalci, ki imajo ustrezne prostore in veljavno licenco za opravljanje dejavnosti. Vzpostavi se ravnovesje med izvajalci v javni lasti (državni, občinski) in tistimi v zasebni lasti, vzporedno se postavijo jasna pravila in ustrezen nadzor – in prepreči se divjo in nepotrebno privatizacijo javnih ustanov, prevzeme javnih bolnišnic po že videnem scenariju »tajkunizacije«.

Med drugim se zavzemamo tudi za prenovo preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (osnova iz leta 1998) in za natančno določitev izvajalcev v mreži javne zdravstvene službe in kadrovske preskrbljenosti (osnova iz leta 1992), nujno je pregledno načrtovanje vseh poklicev v zdravstvu. Iz financiranja zdravstvenih storitev je treba izvzeti sredstva za terciar, investicije, raziskave in razvoj javnih zdravstvenih zavodov – ta sredstva je treba zagotoviti neposredno iz proračuna. Nujna je tudi vzpostavitev neodvisne institucije za kakovost in varnost v zdravstvu ter sistema za hitro in učinkovito ukrepanje ob škodljivih dogodkih.

Kaj boste za boljše zdravstvo in s tem za boljše zdravje slovenstva, za bolj zdravo življenje v Sloveniji naredili najprej?

Takoj je treba razveljaviti ukrep kaznovanja za neupravičene napotitve in napačno stopnjo nujnosti, stopnje nujnosti pa z ravni politike postaviti tja, kamor spada: na strokovno raven oziroma na raven ministra, pristojnega za zdravje.

Nemudoma je treba vzpostaviti dialog o tem, kako rešiti problematiko družinskih zdravnikov v povezavi s čakalnimi dobami in napotovanjem na sekundarno in terciarno raven. Nujen je podpis ustreznega dogovora oziroma sporazuma z družinskimi zdravniki, ginekologi in pediatri za preprečitev negativnih posledic – nedostopnosti zdravstvenih storitev v osnovnem zdravstvu, do katerih bo prišlo, če dogovor ne bo sprejet, zaradi pomanjkanja zdravnikov na primarni ravni.

Že v prvem mesecu delovanja nove vlade je treba v sodelovanju z ministrstvom za finance spremeniti odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 – in znesek 2,847 milijona evrov nadomestiti z zneskom 2,878 milijona evrov. Tako bomo zdravstvu zagotovili 31 milijonov evrov dodatnih sredstev, posledično je treba sprejeti rebalans finančnega načrta ZZZS in  objaviti javni razpis za tiste zdravstvene programe, kjer pacienti čakajo strokovno nedopustno dolgo na prvi specialistični pregled, poseg ali preiskavo. Na razpis se bodo lahko prijavili vsi izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje.   

Koga vidite na položaju zdravstvenega ministra/ministrice?

Če bomo dobili to možnost, na položaju ministrice vidimo mag. Marjeto Kuhar, univerzitetno diplomirano ekonomistko, ki bo skupaj s skupino za krizni menedžment oziroma s skupino neodvisnih strokovnjakov – iz različnih strok, od medicine, zdravstvene nege do prava in ekonomije – predlagane ukrepe lahko uresničila v dobrobit pacienta. 

Na vrh

SLS

 

Na kakšen način nameravate v vaši stranki omogočiti zdravstvu, da začne delovati v normalnih okoliščinah? 

V SLS smo se s problemom upravljanja v zdravstvu veliko ukvarjali in s tujimi strokovnjaki ugotavljali, da se osnovni problem za dolge čakalne vrste v zdravstvu skriva v slabem upravljanju zdravstvenih ustanov in korupciji v zdravstvu. 

Tako kot vsak nogometni igralec ni nujno najboljši selektor, je tudi zdravnik ponavadi strokovnjak na svojem področju, ne pa tudi na področju upravljanja bolnišnice, zato mnoge zdravstvene ustanove v Sloveniji ne delujejo optimalno. Za uspešno vodenje so potrebna znanja iz vodenja in upravljanja, ki jih imajo menedžerji s poznavanjem ekonomije in dela z ljudmi. 

SLS je organizirala številna omizja, na katerih so domači in tuji strokovnjaki ugotavljali, da bi bila sredstva v zdravstvu bistveno bolj optimalno uporabljena, če bi z njimi upravljali po zgledu avstrijskega modela. Tam z bolnišnicami upravljajo uspešni menedžerji, ustanov pa ne gradijo ministrstva, ampak specializirana podjetja z za to kvalificiranimi strokovnjaki, ki delajo po evropsko primerljivih cenah. 

Ogromno rezerv je še pri skupni (centralizirani) nabavi materialov. 

Za začetek tako predvsem potrebujemo korenito reformo in učinkovitejše upravljanje, sicer je povečevanje sredstev za ta segment samo polnjenje vreče brez dna.

Poleg tega je potrebna reforma zdajšnjega zdravstvenega sistema, prehod iz zavodov v podjetja v javni lasti. Z reorganizacijo zdravstvenega sistema bo zdravstveno osebje izstopilo iz plačnega sistema javnih uslužbencev, na osnovi enakopravnosti vseh subjektov na trgu bomo omogočili zdravo konkurenco, vendar jo je treba strogo ločiti od privatnega zdravstva. S temi ukrepi bomo zdravstveni blagajni zagotovili dovolj sredstev, da plačila ne bodo vzrok za čakalne vrste.

Kaj boste za boljše zdravstvo in s tem za boljše zdravje slovenstva, za bolj zdravo življenje v Sloveniji naredili najprej?

Najprej bi bilo treba reorganizirati zdravstveni sistem. Ključno za boljše zdravstvo so krajše čakalne dobe in takšne razmere za delo, da slovenski zdravniki ne bodo odhajali v tujino. 

To bomo dosegli z večjo ekonomsko svobodo zdravnikov, z boljšo organiziranostjo zdravstvenega sistema, ki bo objektivno boljšim omogočila ustrezna napredovanja, z manjšo davčno obremenitvijo dela in z zagotovljenim plačilom za opravljene storitve. Glede na to, da se od njih pričakuje, da opravljajo enako delo, ne glede na to, ali delajo v mestnih središčih ali na podeželju, je treba uvesti tudi spodbude za delo na odročnih območjih oziroma izven urbanih središč. Slovensko podeželje in manjši kraji se soočajo z akutnim pomanjkanjem zdravstvenega osebja, naloga države pa je, da zaposlovanje kadra ustrezno decentralizira z določenimi ukrepi – kajti vsi državljani imajo pravico do enake kakovosti oskrbe, ne glede na to, kje živijo.  

Za zdravje prebivalstva je zelo pomembna tudi zdrava hrana in dovolj gibanja. Ena izmed ključnih prioritet je spodbujanje porabe kakovostne lokalno pridelane hrane, saj se zavedamo, da tako krepimo tudi slovensko kmetijstvo, podpiramo lokalne pridelovalce in ohranjamo obdelovanje rodovitne zemlje na podeželju. 

Koga vidite na položaju zdravstvenega ministra/ministrice?

Če bo o tem odločala SLS, bo na tem ministrskem mestu sedela kompetentna in ambiciozna oseba, ki ne bo povezana s farmacevtskimi in zavarovalniškimi lobiji. To bo dober menedžer, ki se je izkazal z vodenjem največjih gospodarskih sistemov v Sloveniji in tujini.

Na vrh

Za zdravo družbo

 

Na kakšen način nameravate v vaši stranki omogočiti zdravstvu, da začne delovati v normalnih okoliščinah?

Sredstev, namenjenih zdravstvu, je dovolj. Treba je zagotoviti strokovno in transparentno vodenje. Nujni sta sprememba sistema in odprava sistemske korupcije, kar končno omogoča predvsem moderna tehnologija, ki lahko preseže človeški faktor – govorimo o tehnologiji blockchain, ki zagotavlja popolno transparentnost pri izvajanju javnih naročil.

Za krajše čakalne vrste je treba zagotoviti boljše upravljanje, tudi sistemsko, pri čemer je nujno treba izključiti politične pritiske preko svetov javnih zavodov.

Ne podpiramo ukinitve dodatnega oziroma dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Menimo namreč, da je bilo javno manipuliranje s sredstvi, ki naj bi bila »izgubljena« v zdravstvenih zavarovalnicah, namenjeno vpeljavi neprimernega sistema z zgolj »državno« zavarovalnico, s še večjo količino denarja, ki bi jo obvladovala politika. Podatki mandata 2014-2018 kažejo, da so javne zdravstvene institucije prejele finančne injekcije zgolj po prvi vladni stranki ustrezajočih političnih menjavah svetov javnih zavodov. Trdimo, da lahko zgolj ustrezna konkurenca zasebnih zavarovalnic po eni strani nudi širši spekter v dopolnilno zdravstveno zavarovanje vključenih dejavnosti – pri čemer poudarek namenjamo nujnim preventivnim zdravstvenim dejavnostim –, po drugi strani pa predvsem vpliva na nižanje cen zdravstvenih storitev, česar politično vodena državna zavarovalnica ni zmožna.

Kaj boste za boljše zdravstvo in s tem za boljše zdravje slovenstva, za bolj zdravo življenje v Sloveniji naredili najprej?

Ključna dopolnitev javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji je vključitev komplementarne in integrativne medicine (tudi po zgledu Švice) ter vzpostavitev jasnih standardov in normativov za izvajanje zdravilske dejavnosti. Pomembno je izvajanje celostnega pristopa k zdravljenju, pri katerem ne gre zgolj za odpravljanje težav ali posledic, temveč za iskanje in odpravljanje vzrokov – zato mora preventiva v zdravstvenem sistemu imeti bistveno vlogo. 

Koga vidite na položaju zdravstvenega ministra/ministrice?

O imenih ministrov – po volitvah.

Na vrh

SNS

 

Na kakšen način nameravate v vaši stranki omogočiti zdravstvu, da začne delovati v normalnih okoliščinah? 

Za skrajšanje čakalnih dob je potrebna popolnoma sproščena zasebna iniciativa v zdravstvu; še pred tem pa je iz sistema treba izkoreniniti globoko državo, ki iz njega krade denar in se napaja na oblasti že od leta 1960.  

Čakalne dobe so samo simptom bolezni v zdravstvu, pri zdravljenju bolezni je najprej treba odstraniti vzroke. Vzrok bolezni v našem zdravstvu pa je globoka država – za to je nešteto dokazov. Hobotnico predstavljajo številne lovke, na primer Zemljarič – Miklavčič – Keber – Zidarska udbomafija; ali pa nabavne službe  – mreža dobavljačev opreme in zdravil; skorumpirani zdravniki ali direktorji – in druge. Hobotnica, ki na tak način ropa državljane, skrbno nastavlja svoje delegate na vsa ključna mesta in še bolj skrbno preprečuje izkoreninjenje korupcije v zdravstvu. Mnogi dosedanji ministri so bili samo hlapci v vladah zgornje hobotnice.

Diagnozo torej imamo, zdaj sledi terapija: ta bo težka v enem koraku, vendar je nujna. Najprej je treba uničiti hobotnico, kajti zdravstvena reforma je možna šele po njenem uničenju, sicer je to le demagoško sprenevedanje.

Temeljna ukrepa za zdravstveno reformo (po že omenjenem uničenju hobotnice) sta še posodobitev zdravstvenega zavarovanja in reorganizacija zdravstva s spremembo zdravstvenega zakonja.

Pri nas še vedno vztrajamo pri socialističnem samoupravnem sovjetskem sistemu zdravstva – samo zato, da vzdržujemo številne vojske – državnih uradnikov, aparatčikov iz starega sistem, nepotrebnih skupnih služb in drugih zajedalcev, skorumpiranih s strani oskrbovalnih firm. Tak sistem je garancija za korupcijo. 

Da bi naredili red, je treba popolnoma sprostiti zasebno iniciativo, ji dovoliti vlaganje v zdravstvo in preprečiti vse monopole, vsi izvajalci naj bodo enakopravni. Bolnišnice, ambulante in zavodi naj postanejo stabilne in neodvisne delniške družbe oziroma gospodarske organizacije, država se mora umakniti iz lastništva javnih zavodov. Ministrstvo za zdravje lahko samo nadzira in koordinira, postavlja standarde, narekuje politike in predlaga usmeritve, nič drugega! Zdravniki, medicinske sestre in ostalo osebje lahko delo organizirajo tako, da delujejo sami, v skupinah, v zadrugah ali v večjih klinikah – in niso več državni uradniki »javnega sektorja«. 

Vse koncesije je treba takoj odpraviti. Vsak razširjeni strokovni kolegij razpiše spisek strokovno utemeljenih storitev, ki ohranjajo zdravje prebivalstva (osnovna košarica). Ta gre pod obvezno osnovno zavarovanje, ki ga sklene vsak državljan pri katerikoli zavarovalnici, s katero se lahko pogaja za ceno zavarovanja. Te osnovne storitve lahko delajo vsi zdravstveni izvajalci enakopravno in račun izstavijo zavarovalnici ali pa bolniku. 

Za dodatne storitve se vsak zavaruje sam in plača dopolnilno zavarovanje pri katerikoli zavarovalnici. Tudi za najboljše pogoje se z njimi izpogaja sam, kajti zavarovalnice tekmujejo za zavarovance, če je zavarovalništvo tržno. Storitve izven košarice, tudi storitve v terciarni ustanovi, pokriva (plača) vsak državljan sam, zdravstveni izvajalec mu na koncu izda zelo natančen račun,  s katerim gre nato v svojo zavarovalnico in ta mu denar povrne. 

Kar se tiče vprašanja zagotavljanja finančnih virov v zdravstvu, je tako: kolikor denarja, toliko muzike. Denarja v zdravstvu je premalo in kakovost zato nezadržno drsi v zlom. Opreme ni dovolj ali pa je več kot 80-odstotno amortizirana, torej zdravju nevarna. Zdravnikov nimamo dovolj, pa jih kljub temu odganjamo v tujino. Drage storitve v zdravstvu je pač treba nekako plačati, saj stanejo prav toliko kot v Avstriji ali Nemčiji. Ker imamo premalo državnega dohodka, ne moremo imeti za vse državljane »kasko« zavarovanja. Sposobni smo plačati le približno 70 odstotkov vseh teh stroškov za zdravstvo. Preostalih 30 odstotkov bodo morali državljani  dobiti z dodatnim zavarovanjem pri zavarovalnicah – po tržnih zakonih. 

Zagotovo pa ravni našega zdravstva ne bomo mogli več vzdrževati na račun nizkih plač medicinskih sester in premajhnega števila zdravnikov. 

Kaj boste za boljše zdravstvo in s tem za boljše zdravje slovenstva, za bolj zdravo življenje v Sloveniji naredili najprej?

Zelo uporaben je radikalni recept dr. Blaža Mrevljeta, s katerim bi lahko po odstranitvi starih udbomafijskih funkcionarjev, aparatčikov in drugih kriminalcev z ministrstva a zdravje in drugih ustanov v zdravstvu najhitreje prišli do pravih, dobrih rezultatov za bolnike – davkoplačevalce:

1. Nemudoma dvigniti mizerne plače predvsem medicinskim sestram in nemedicinskemu osebju.

2. Obnoviti dotrajane stavbe, prostore in opremo za boljše počutje in bivanje obolelih.

3. Izboljšati skrajno patološke in porušene človeške odnose med zaposlenimi.

4. Urediti odnose med različnimi ravnmi slovenskega zdravstva in zagotoviti kolegialno sodelovanje med vsemi zaposlenimi, za dobro počutje zaposlenih in bolnikov.

5. Na vodilna mesta postaviti odgovorne ljudi s hrbtenico, na podlagi dokazljivih strokovnih dosežkov.

6. Spodbuditi in zagotoviti mednarodno sodelovanje in aktivno vključevanje v mednarodno raziskovalno in akademsko dejavnost.

7. Zagotoviti sredstva za vzpostavitev rednega raziskovanja v medicini.

8. Postaviti slovensko zdravstvo, ne samo glavno univerzitetno bolnišnico, na zemljevid sveta.

Koga vidite na položaju zdravstvenega ministra/ministrice?

Na mesto ministra za zdravje je treba postaviti nekoga iz stare ekipe na zdravniški zbornici, ki pozna vse rešitve, na primer prim. Andreja Možino, ker ima jasen program. Tudi NSi ima še kar dober zdravstveni program. Še najbolj radikalen pa je kar dr. Blaž Mrevlje, interventni kardiolog.

Na vrh

SD

 

Na kakšen način nameravate v vaši stranki omogočiti zdravstvu, da začne delovati v normalnih okoliščinah?

Na področju zdravstva moramo zagotoviti dostopno in kakovostno zdravstveno oskrbo za vse. Prioritetno moramo zagotoviti zdravstvo brez čakalnih dob. Nujen je enak dostop do vseh oblik zdravljenja, brez čakanja in brez privilegijev. Potrebujemo zdravstvo, ki ga ne obvladujejo lobiji, ampak človečnost! S sprejemom zdravstvene zakonodaje in prenovo upravljanja javnega zdravstva bomo zagotovili enako dostopnost in pravičnost javnega zdravstvenega sistema, da vsem ljudem zagotovimo pomoč in oskrbo takrat, ko jo potrebujejo.

Napovedujemo radikalen program za odpravo čakalnih vrst, okrepitev javnega zdravstvenega zavarovanja, ki mora pokriti vse stroške zdravljenja zavarovancev, sanacijo izgub javnih zdravstvenih institucij in enoten sistem naročanja zdravil in medicinske opreme. 

Zavedati se moramo, da je Slovenija razvila koncept javnega zdravstva, ki temelji na široko dostopni mreži javnih zdravstvenih zavodov, dejavnost teh pa dopolnjujejo iz javnih sredstev plačani zasebni izvajalci, koncesionarji. Prednost našega zdravstvenega sistema je v zadovoljivem znanju in razpoložljivosti zdravstvenih delavcev, ki pa se kažejo kot nezadostni zaradi prezahtevne in neracionalne mreže. Podatki iz statistik OECD in EU Slovenijo uvrščajo med države, kjer na prebivalca dajemo pomembno manj sredstev za zdravstvo od povprečja držav EU. 

Zdravstvo je materialno podhranjeno, kar močno vpliva na dostopnost zdravstvenih storitev. Danes zdravstvo ne omogoča pravočasne zdravstvene oskrbe pomembnemu številu državljanov. Skrb vzbujajoče je upadanje financiranja zdravstva iz javnih sredstev in na drugi strani naraščanje deleža plačil neposredno iz žepa, kar vpliva na socialno varnost državljanov in povečuje družbeno neenakost. Zaradi kronične finančne podhranjenosti se premalo vlaga razvoj novih tehnologij in oblik zdravljenja in Slovenija počasi zaostaja za razvitimi evropskimi državami.

Kaj boste za boljše zdravstvo in s tem za boljše zdravje slovenstva, za bolj zdravo življenje v Sloveniji naredili najprej?

Mreža zdravstvenih ustanov je zastarela, neoptimalna, razdrobljena, kar vpliva na varnost in kakovost zdravstvenih storitev, in ni usklajena s potrebami prebivalstva. Javni zavodi delujejo po zastarelem načelu in zakonu o javnih zavodih, kar zmanjšuje njihovo učinkovitost in uspešnost. Zapostavljene so izjemno pomembne dimenzije zdravstvenega sistema: kakovost, varnost, uspešnost, standardizacija in uvajanje novih tehnologij. 

Glavni problemi slovenskega zdravstva so dostopnost (ljudje ne pridejo pravočasno do storitev, preveč pacientov čaka nedopustno dolgo), informiranost (ljudje premalo vedo, kaj dobijo, saj beleženja kakovosti in varnosti ni) in vse več plačevanja iz žepa (zmanjšuje se socialna varnost, veča se družbena neenakost). Na področju zdravja se bomo zavzemali za vrednote in standarde EU, kot so univerzalnost zdravstvenega zavarovanja, solidarnost in pravičnost zbiranja sredstev, enakost dostopa glede na potrebe in učinkovitost bo prvi kriterij prerazporeditve virov.

Naša vizija se zato usmerja v krepitev zdravja prebivalstva, torej v razvoj pristopov za spremembo osebnega in družbenega odnosa do zdravja. Zdravje je in mora ostati družbena prioriteta, zato načrtujemo razvoj spodbud za zdrav življenjski slog v vseh družbenih okoljih, izvajanje presejalnih programov, pravočasno in strokovno obravnavo za vsa akutna in kronična stanja ter rehabilitacijo.

Koga vidite na položaju zdravstvenega ministra/ministrice?

Socialni demokrati imamo za vsa ministrska mesta v vladi na voljo več kot eno kompetentno osebo, ki bo lahko  – če bomo sodelovali v prihodnji vladi –, nemudoma pripravljena in sposobna prevzeti vodenje najzahtevnejših resorjev, tudi zdravstvenega. 

Na vrh

SMC

 

Na kakšen način nameravate v vaši stranki omogočiti zdravstvu, da začne delovati v normalnih okoliščinah? 

Slovenija je šla skozi dolgotrajno ekonomsko krizo, ki se je odrazila tudi na zdravstvenem sistemu. Kljub temu se je ta ohranil na dovolj visoki ravni, da deluje večinoma dobro. Slovensko zdravstvo bo zato v prihodnjih letih zahtevalo vpeljavo sprememb, ki bodo zdravstveni sistem naredile odpornejši za morebitne prihodnje krize in za izzive, ki jih prinašajo družbene spremembe, vključno s staranjem in novimi tehnologijami v medicini.  

Kaj boste za boljše zdravstvo in s tem za boljše zdravje slovenstva, za bolj zdravo življenje v Sloveniji naredili najprej?

Z novim zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je predviden dodaten vir, ki bo nadomestil sedanje nesolidarnostno dopolnilno (ne)prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Z ukinitvijo tega in uvedbo novega prispevka, ki ga bo izvajal Zavod z zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), bo za diagnostiko in zdravljenje na voljo med 40 in 50 milijonov evrov letno več. Ta sredstva zdaj porabijo zasebne zavarovalnice za svoje delovanje. 

Naš cilj je vsakoletno postopno, vendar intenzivno približevanje višini zneska, ki ga (PPP na glavo prebivalca, po pariteti kupnih moči) namenja, denimo, Avstrija, kjer pa pomemben del sredstev za delovanje bolnišnic prispevajo zvezne dežele iz lastnih proračunov. 

Koga vidite na položaju zdravstvenega ministra/ministrice?

V SMC funkcij in položajev ne delimo vnaprej in na zalogo. Posvečamo se izzivom, ki so aktualni tukaj in zdaj. 

Na vrh

 Vas zanima več vsebin s podobnimi ali istimi značkami?
Vabimo vas k raziskovanju in branju.
čakalne dobe korupcija pacienti politične stranke politika reforma volitve zdravniki zdravstvena reforma zdravstvena zakonodaja zdravstvo

Preberite odgovore in presodite


*Med strankami, ki smo jih spodbudili k jedrnati, pregledni in iskreni predstavitvi vizije ukrepanja po volitvah, za nadaljnji razvoj zdravstva in tudi ali predvsem za skrb za zdravje prebivalstva, so nam odgovore poslale vse, edino Lista Marjana Šarca je bila neodzivna. Stranka Dobra država pa je sporočila, da je vse zapisano v programu, objavljenem na njihovi spletni strani.

Prvo od treh vprašanj je v članku skrajšano; v izhodišču je Zdravstveniportal.si strankam nanizal več konkretnih izzivov: 

»Na kakšen način nameravate v vaši stranki omogočiti zdravstvu, da začne delovati v normalnih okoliščinah, skrajšati čakalne dobe, poskrbeti za posodobitev financiranja, za odpravo preživetih sistemskih rešitev, ki omogočajo korupcijo, za odpravo anomalij, ki krnijo kakovost in varnost zdravljenja, poskrbeti za celovito reformo zdravstvenega sistema in zagotoviti, da bodo slovenski zavarovanci, če oziroma ko bodo potrebovali zdravljenje, pravočasno prišli na vrsto?«

Kakšen bo torej recept prihodnje vodstvene politične nomenklature za preprečitev nadaljevanja dolgoletnega organizacijskega, finančnega, kadrovskega in logističnega umiranja na obroke, ki smo mu priča v slovenskem zdravstvu? Kako ukrepati, čemu posvetiti osrednjo pozornost, komu zaupati tako odgovorne odločitve, kaj narediti, da bo zdravstvo vendarle enkrat dobilo pravi prostor pod soncem, prednostno umestitev med vladnimi resorji? Kako zagotoviti, da bo pacient, ko bo potreboval zdravljenje, v središču dogajanja in ne na koncu predolge čakalne vrste, kar ga lahko stane življenja?

V zadnjem času je bilo povedanega veliko, pa morda vendarle ne dovolj, vsaj ne bistvenega. Ker je pri odločitvah na volitvah, ki bodo natanko čez teden dni, za tiste, ki se bodo odločili za predčasno glasovanje, pa že jutri, dobro poznati ključne odgovore, nas je vseeno zanimalo, kako si posamezne stranke predstavljajo takojšnje ukrepanje, koga vidijo na položaju zdravstvenega ministra, kjer bodo iskali možnosti in priložnosti za skupni in predvsem bistveno boljši zdravstveni jutri.

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona