Politične stranke za zdaj obljubljajo veliko dobrega, tudi v zdravstvu

Politične stranke za zdaj obljubljajo veliko dobrega, tudi v zdravstvu

Politične stranke, ki jim javnomenjske raziskave na skorajšnjih volitvah napovedujejo izvolitev v državni zbor, obljubljajo veliko, marsikaj; seveda je tak pristop v predvolilnem obdobju logičen in samoumeven, toda kasneje večina obljub vse prehitro zapade v pozabo, vsaj dosedanja praksa je bila takšna. Bo tudi tokrat tako? Kaj je napovedala in obljubila šesterica (od sicer sedmih povabljenih) predstavnikov strank na današnjem AmChamovem dogodku?

Politične stranke za zdaj obljubljajo veliko dobrega, tudi v zdravstvu
Politične stranke so že v nizkem štartu, predčasne volitve se bližajo. Na številnih področjih slovenske družbe, ki so ključnega pomena za razvoj naše države in za doseganje blaginje, ki jo prebivalstvo v veliki večini zazna le v predvolilnem obdobju, so problemi resni in ni jih malo. Med najbolj perečimi je zdravstvo. Kaj in kdaj spremeniti in (kot politična stranka) ne le obljubiti? Foto: iStock; fotografije z dogodka: AmCham

Čez dobrih trideset let, leta 2050, bo Slovenija peta najstarejša država na svetu – osupljiv podatek pravzaprav ni presenetljiv, če vemo, da se slovenska demografska piramida na vsej stari celini najhitreje obrača na glavo. S staranjem pa gre vštric zbolevnost in z njim, slejkoprej, tudi socialna problematika.

Kako bodo torej stranke, če jim bodo volivci verjeli, da ne mlatijo prazne predvolilne slame in jih izvolili za svoje predstavnike v državnem zboru, zagotovile učinkovitejše, vzdržnejše zdravstvo, ki mora imeti na voljo vse vzvode za zagotavljanje kakovosti in varnosti v skrbi za paciente?

Andrej Sircelj

Mag. Andrej Šircelj obljublja, da se bodo v SDS zavzemali za večjo konkurenčnost v sferi zavarovalništva, nujno je sprejetje učinkovitih ukrepov za skrajšanje čakalnih dob, samoumevna se mu zdi sprostitev podeljevanja koncesij. Po njegovi oceni zdravstvo potrebuje tudi dodatne naložbe, več denarja iz državnega proračuna, vsaj na nekaterih specialističnih področjih.​​​​

 

Aleksandar Kešeljević

Po mnenju dr. Aleksandra Kešeljevića (SMC) bi bilo treba razširiti obseg storitev, ki jih je mogoče opraviti že v osnovnem zdravstvu, saj so zdravniki, ki delajo na primarni ravni, »vratarji«, ki pomembno vplivajo na nadaljnjo obremenjenost sistema zdravstvenega varstva. Ob tem se sklicuje na januarske podatke, po katerih je bila sekundarna specialistična raven obremenjena s 400.000 napotnicami, kaj takega pa, tako dr. Kešeljević, ne more zdržati noben sistem. V SMC se zavzemajo tudi za nadaljevanje tako sanacijskega programa bolnišnic kot tudi skupnega javnega naročanja, kjer je nujna vzpostavitev čim bolj pregledne baze.

 

Matjaž Han

V SD pa si, tako Matjaž Han, želijo predvsem takega ministra za zdravje, ki bi bil sposoben komunicirati s strokovno javnostjo, kar je v zdravstveni sferi osnovni pogoj za pripravo in sprejetje življenjske zakonodaje in dobrih rešitev. »Minister se ne more zapreti v sobo in tam delati, kar pač dela – tako ravnanje je bilo namreč v tem mandatu največji hendikep,« je prepričan Han. Sicer pa meni, da je nujno sprejetje zakona o javnih zavodih, ki bo vodstvenemu kadru dal možnosti za avtonomno vodenje, s tem pa tudi večjo odgovornost, medtem ko mora država iz proračuna nameniti več denarja za zdravstvo, kar se mora odraziti v pomembno višjemu deležu BDP.

 

Marjan Šarec

Marjan Šarec (lista Marjana Šarca) na prvo mesto postavlja menedžment, ki da mora biti izvrsten in učinkovit, nujna se mu zdi centralna evidenca čakalnih vrst ter centralni informacijski sistem za javna naročila. V zdravstvu je po njegovem mnenju treba omogočiti direktno naročanje – »ne več preko posrednikov, saj gre na ta način marsikateri evro tja, kamor ne bi smel«. Le s tako transparentnim delovanjem bomo, tako Šarec, tudi v resnici dobili to, kar (si) plačujemo.

 

Matej Tonin

Mag. Matej Tonin (NSi) se zavzema za ukinitev monopola zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), vstop v slovenski zdravstveni prostor bi dopustil tudi drugim zdravstvenim zavarovalnicam, bolnikom pa bi omogočil, da lahko sami izberejo, pri katerem izvajalcu, v kateri zdravstveni instituciji se bodo zdravili – zavarovalnica pa jim mora to zdravljenje plačati.

 

Julijana Bizjak Mlakar

In kaj pravi mag. Julijana Bizjak Mlakar, Demokratična stranka upokojencev Slovenije (Desus)? »Učinkovitost v zdravstvu se meri z rezultati zdravljenja. To pomeni, da morajo vsi ukrepi izhajati iz tega, kako bodo vplivali na uspešnost zdravljenja. Na prvem mestu pa je nujno izboljšanje dostopnosti.« Po njeni oceni je naše zdravstvo kljub tegobam, ki ga tarejo, še vedno med učinkovitejšimi, zlasti glede na delež bruto družbenega proizvoda, ki mu je namenjen. Pri nas je ta delež 9-odstoten, medtem ko je v nekaterih državah skoraj še enkrat višji, vendar so rezultati zdravljenja slabši kot v Sloveniji, še dodaja predstavnica stranke Desus, ki si želi boljšega financiranja zdravstva, saj je to danes podhranjeno.

Upanje za boljši slovenski jutri ali kratkotrajno mlatenje predvolilne prazne slame?

Za boljši jutri, ki naj bi ga slovenski družbi omogočila dobra vlada, bi bilo nujno treba preseči tudi obstoječo resničnost, v kateri imamo drago delovno silo, ki pa je slabo plačana. Kakšno Slovenijo bodo torej (po)ustvarile politične stranke do leta 2022, ko bodo usodo naše države prepustile svojim naslednikom?

Izzivov je veliko, primerjav še več, dobrih zgledov ne zmanjka. Pa jim bosta novi zakonodajna in izvršilna oblast, ki ju bo prinesla letošnja pozna pomlad, kos?

Politične stranke, ki bodo po junijskih volitvah prišle v parlament, čaka veliko izzivov. Med drugim vprašanje, kako razbremeniti plače na Slovenskem, saj pri enakih bruto zneskih zaposleni pri nas dobi bistveno nižje plačilo kot na Madžarskem ali na Poljskem.

Danes smo ponovno slišali opozorila, da je obremenjenost plač pri nas absolutno previsoka; to bi lahko spremenili z dvigom splošne dohodninske olajšave, posledično bi se vsem delovno aktivnim državljanom neto plače zvišale, medtem ko se bruto plače ne bi povečale. Delež, ki bi se mu pri dohodnini odpovedala država, pa bi se po krajšem obdobju spet vrnil v proračunsko vrečo, v obliki davka na dodano vrednost.

Preprosta matematika, s katero bi država postala vsaj malce prijaznejša do svojih državljanov, davkoplačevalcev, bi prinesla pomembne dobrobiti. In takih možnosti je veliko, najsi gre za izobraževalni ali za pokojninski sistem, za gospodarstvo ali za javni sektor. Gre za preproste recepte, s katerimi modro vodena, referenčna država lahko postavi dobre osnove za kakovostno življenje vseh in vsakogar, ki s svojim življenjem in poklicnim poslanstvom želi(jo) prispevati k skupnemu boljšemu jutri – za vloženo pa, jasno, tudi kaj dobiti.

Pri bruto plači 3600 evrov letni prispevek za zdravstvo pri nas znaša 5581,44 evrov, pri bruto plači 4500 evrov pa je za zdravstvo na letni ravni treba odšteti 6976,80 evrov.Vas zanima več vsebin s podobnimi ali istimi značkami?
Vabimo vas k raziskovanju in branju.
čakalne dobe osnovno zdravstvo pacienti politične stranke sistem Skupaj naprej zdravstvena politika zdravstvena reforma zdravstvena zakonodaja

Bodo nove parlamentarne stranke držale besedo, omogočile razvoj?

Kako bodo torej stranke, če jim bodo volivci verjeli, da ne mlatijo prazne predvolilne slame in jih izvolili za svoje predstavnike v državnem zboru, zagotovile učinkovitejše, vzdržnejše zdravstvo, ki mora imeti na voljo vse vzvode za udejanjanje kakovosti in varnosti v skrbi za paciente? Ena prvih tovrstnih razprav se je odvijala danes, v organizaciji AmCham, ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji.

Najbolj brano

logotip

 

Video

video ikona